Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół terminologii filozoficznej przedsokratyków i Arysto­te­lesa. Efektem badań były m.in. liczne prace poświęcone Heraklitowi z Efezu, jak również innym przedsokratykom i Arystotelesowi, szczególnie używanej przez nich terminologii filozoficznej (np. w postaci Słownika terminów Ary­stoteleso­wych, wyda­nego w VII tomie Dzieł Wszystkich Ary­stotelesa). Zwieńczeniem zainteresowań wczesnym okresem filozofii greckiej była rozprawa habilitacyjna - studium semantyczno-filozoficzne o pojęciulogos we wczesnej myśli greckiej.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 09:51 - Liliana Kycia