ZAKRES BADAŃ
 
 
 
 
Wśród głównych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w katedrze wyróżnić należy socjologię gospodarki, rynku, pieniądza i organizacji, społeczną gospodarkę rynkową, zarządzanie wiedzą, kapitał społeczny, kulturę organizacyjną, rozwój społeczny, regionalizm,  zachowania konsumenckie, współczesne teorie socjologiczne, gospodarkę sieciową, społeczeństwo sieci, planowanie strategiczne i operacyjne rozwoju; innowacje, przedsiębiorczość;  i wiele innych nurtów.


 

Prace badawcze:
dyfuzja i transfer wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych; wirtualizacja wspólnoty w społeczeństwie sieci, samoorganizacja w sieci,  gospodarka w sieciach relacji, partnerstwo w organizacjach opartych na sieci,  tożsamość młodzieżowych organizacji proobronnych na przykładzie Lubelszczyzny; Ruch regionalny w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie.

Emerging master's theses concern contemporary sociological theories, sociology of economy as well as social microstructures. Among main trends of the scientific and development research there is sociology of economy, market, money and organization, social market economy, knowledge management, social capital, organizational culture, social development, regionalism, network economy, network society and identity, e-economy, strategic planning and operational development factors, innovations, entrepreneurialism, projects co-funded from the ESF and many other trends.istock_000002891607small_400

Scientific Research: informational innovations in management, Lublin labour market functioning, education program development methodology, youth paramilitary organizations identity in Lubelszczyzna, knowledge safety in the network enterprise, regional movement in the information society: the case of the Regional Association Voivodship Council in Lublin.
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020, godz. 11:48 - Maria Mazurek-Olszowa