Przez trzy dni serce polskiego Kościoła biło na KUL. 13 i 14 października 2017 r., po raz pierwszy w historii w Lublinie odbyło się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Okazją do wizyty na KUL było rozpoczęcie setnego roku istnienia uniwersytetu. Głównym tematem obrad było duszpasterstwo młodzieży. Biskup wyrazili też  uznanie dla dorobku naukowo-kulturalnego KUL, który jest jednym ze znaczących ośrodków akademickich w Polsce i w Europie.

 

Obrady KEP w LublinieZebranie Plenarne Episkopatu Polski było niezwykłym wydarzeniem. Po pierwsze dlatego, że uniwersytet powstał w 1918 r. dzięki dalekowzrocznej decyzji Episkopatu, który zaakceptował plan utworzenia katolickiej uczelni w Lublinie przedstawiony przez ks. Idziego Radziszewskiego. Zawsze mógł też liczyć na wsparcie ze strony biskupów. Po drugie dla wielu biskupów był to powrót do źródeł – ponad 80 spośród 150 członków polskiego Episkopatu jest związanych z KUL przez studia bądź pracę naukową. I wreszcie, jak mówił Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński: „Wspólna modlitwa biskupów zgromadzonych na konferencji plenarnej to symbol jedności między uniwersytetem a Kościołem w Polsce”.

 

W centrum zainteresowania hierarchów obradujących na KUL znalazła się młodzież. Zaangażowanie duszpasterzy i licznych środowisk młodzieżowych w życie Kościoła budzi nadzieję – piszą biskupi w komunikacie z 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Oprócz formacji młodzieży tematami obrad była m.in. działalność Caritas Polska, kwestia migrantów i uchodźców, w tym emigrantów z Ukrainy oraz rola kultury w ewangelizacji.

 

Episkopat na KULW  komunikacie podkreślona została również znaczenie KUL dla Kościoła w Polsce: „Biskupi wyrazili uznanie dla dorobku naukowo-kulturalnego tego uniwersytetu, który kieruje się dewizą Deo et Patriae (Bogu i Ojczyźnie). W czasach komunizmu KUL był jedynym działającym katolickim uniwersytetem w Europie Centralnej i Wschodniej. Biskupi podkreślili wkład tej uczelni w umocnienie Kościoła w kraju i za wschodnią granicą. Obecnie KUL jest jednym ze znaczących ośrodków akademickich w Polsce i w Europie.”

 

 

 

Komunikat

 

Fotorelacja

 

Msza_ArchikatedraBiskupi wzięli również udział w inauguracji roku akademickiego 2017/18, która miała miejsce 15 października. Uroczystej Mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który wskazał w niej na zadania uniwersytetu katolickiego.

 

Homilia abpa Stanisława Gądeckiego

 

Fotorelacja

 

 

 

Dzień wcześniej biskupi zgromadzili się na Eucharystii w Kościele Akademickim KUL. Przewodniczył jej Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosił abp Wojciech Polak. Prymas Polski, nawiązując do wspomnienia Małgorzaty Marii Alacoque,Episkopat Na KUL wskazał, że patronat Bożego Serca, jaki dla lubelskiej uczelni obrał jej założyciel, ks. Idzi Radziszewski, jest zobowiązaniem dla całej wspólnoty akademickiej także dziś, gdy KUL świętuje 100. rocznicę działalności.

 

„Serce Kościoła w Polsce bije dziś w Lublinie” – powiedział na zakończenie liturgii abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski i Wielki Kanclerz KUL. Odczytał też akt ofiarowania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, który odnawiany jest przez wspólnotę uniwersytecką co roku, w święto patronalne uczelni.

 

Homilia abpa Wojciecha Polaka

 

Fotorelacja