Fotografia stanowi jedną z ważniejszych form w pejzażu mediów wizualnych i wciąż w znacznej mierze kształtuje oblicze współczesnej kultury. Znajdujemy ją wszędzie – począwszy  od  badań  naukowych,  po  sztukę,  literaturę,  ekspansywny  świat  mediów. Nieprzypadkowo zatem pierwsza konferencja z naszego cyklu jest zatytułowana „Fotografia w mediach”.

 

Proponujemy  temat  skupiony  na  szeroko  rozumianym  społeczno-kulturowym kontekście  funkcjonowania  fotografii w   przestrzeni   komunikacyjnej. W  szczególności interesuje nas rozległa i zróżnicowana sfera twórczości łączącej fotografię z innymi mediami zarówno tradycyjnymi (literatura,  prasa, telewizja,  film,  materiały  video)  jak  i  „nowymi” (telefony  komórkowe, media  społecznościowe, internet,  witryny  www,  multimedia,  gry komputerowe). Dostrzegamy  procesy,  w  których  mimetyczne  kody  wizualne, zakładające wierną reprodukcję obrazów, zastępowane są zindywidualizowanymi kodami ekspresyjnymi, które dopuszczają autorskie  i twórcze kreacje. Systematyczna ekspansja „nowych” mediów elektronicznych przyczynia  się  do wypierania fotografii  tradycyjnie  definiowanej, przez obrazy  generowane z  wykorzystaniem  najnowszych  technologii, które ukazują nam bogaty pejzaż syntetycznych, sztucznie kreowanych przestrzeni wirtualnych.

 

Naszym  zamierzeniem jest refleksyjne pochylenie się nad tymi interesującymi i poznawczo cennymi zagadnieniami i precyzyjna deskrypcja zjawisk towarzyszącym medialnym fenomenom fotograficznym.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2017, godz. 10:28 - Maria Mazurek-Olszowa