Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych WNS KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" i Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo", która rozpocznie się 20 listopada 2018 r. o godz. 10.30 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2018, godz. 08:41 - Maria Mazurek-Olszowa