Bieżące

Festiwal Światła, podczas którego można było poznać tradycyjną muzykę chińską i podziwiać nocne iluminacje, zakończą jubileuszowe pokazy „Z mroku" Leszka Mądzika. Pokazy wybitnego reżysera teatralnego i scenografa odbędą się 29 i 30 sierpnia o godzinie 21:30 na scenie na wodzie Przed Pałacem na Wyspie.

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zapraszają  w dniach 26.06 - 30.09.2015 r. na wystawę Ex Thesauro Universitatis.

 

Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II można oglądać  w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12.

 

Wystawa pod honorowym patronatem:
JE Biskupa Sandomierskiego - Krzysztofa Nitkiewicza
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Adama Jarubasa
Starosty Powiatu Sandomierskiego - Stanisława Masternaka
Burmistrza Miasta Sandomierza - Marka Bronkowskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął inicjatywę wzniesienia w Lublinie pomnika założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego.


ks._Idzi_RadziszewskiKs. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.


Apel Rektora KUL w sprawie poparcia inicjatywy budowy pomnika ks. Idziego Radziszewskiego


Poparcie dla budowy pomnika można wyrazić złożeniem podpisu pod wnioskami, które wyłożone są w następujących miejscach:
1.    Punkt Informacyjny w Gmachu Głównym
2.    Portiernie w Gmachu Głównym, Collegium Norwidianum, Collegium Joannis Pauli II , Collegium Iuridicum, Biblioteki Uniwersyteckiej, Biotechnologii, Instytutu Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu oraz budynkach dydaktycznych przy Drodze Męczenników Majdanka 70.

 

Zgodnie ze Statutem Miasta Lublin listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą mogą podpisać tylko mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców miasta Lublin.

08.06.2015 - 25.09.2015

Kącik "za grosik"

Dom Studencki przy ul. Konstantynów 1B w okresie letnim (lipiec, sierpień, wrzesień) dysponuje wolnymi pokojami (1, 2, 3 i 4-osobowymi). Otoczenie Domu Studenckiego jest spokojne i przyjazne, pełne zieleni i kwiatów.

Informacje o możliwości zakwaterowania i wysokości opłat pod numerem telefonu 81/ 445 47 30.

Wkrótce

W dniach od 30 sierpnia do 6 września 2015 r. Uniwersytet Otwarty KUL będzie gościł grupę dziennikarzy amerykańskich oraz polonijnych, którzy wezmą udział w programie edukacyjnym „Współczesna Polska - 25 lat demokracji”.

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego Biskupa Łomżyńskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 września 2015 r. w Łomży.

 

Program i szczegółowe informacje

Z inicjatywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim w dniach 12-13 września 2015 r. w Tomaszowie Lubelskim będzie miało miejsce I Międzynarodowe Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze. Odbędzie się ono w ramach działalności Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów powołanej przez KUL w roku 2014 i zrzeszającej uniwersytety z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii.

 

Celem forum jest międzynarodowa dyskusja nad rolą samorządu terytorialnego w procesie rozwoju kraju z uwzględnieniem jego współdziałania z sektorem nauki i biznesu. Przyczynkiem do dyskusji jest 25 rocznica reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego oraz intensywne prace nad reformą samorządową na Ukrainie. W toku dyskusji zostaną ustalone wspólne szanse i możliwości działań na rzecz promocji regionu, szczególnie w obszarze transgranicznym.

 

Projekt koordynuje Dział Współpracy z Zagranicą KUL

Challenges in public administration – the future of Eastern Partnership
Wyzwania w administracji publicznej – przyszłość Partnerstwa Wschodniego

Z inicjatywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 27.09-4.10.2015 r. odbędzie się Szkoła Letnia organizowana w ramach Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów. Do udziału w Szkole zostali zaproszeni studenci oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetów należących do Sieci.

 

Głównym celem Szkoły jest zapoznanie studentów z  różnych krajów z funkcjonowaniem Administracji Publicznej oraz  wyzwaniami, jakie stoją przed Unią Europejską i krajami do niej kandydującymi, a także rozwój regionalny i współpraca transgraniczna. Wykładowcami w tej edycji Szkoły będą pracownicy naukowi z Lublina, Łucka i Tarnopola. Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim. Studenci uczestniczący w Szkole otrzymają dyplom uczestnictwa wydany wspólnie przez KUL i Uniwersytet w Łucku.

 

Projekt koordynuje Dział Współpracy z Zagranicą KUL

Rektor KUL serdecznie zaprasza 18 października 2015 r. na koncert z cyklu OPUS MAGNUM - KULowskie wieczory z muzyką. W dniu uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2015/2016 z koncertem kameralnym wystąpi Meccorre String Quartet.

Rektor KUL serdecznie zaprasza 8 grudnia 2015 r. na 12 koncert z cyklu OPUS MAGNUM - KULowskie wieczory z muzyką. Z okazji 97. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będzie to Recital Skrzypcowy Anny Marii Staśkiewicz (Bartosz Bednarczyk - fortepian).