Bieżące

W dn. 14 lutego 2016 r. odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II uroczystość poświęcona Słudze Bożemu ks. prof. Wincentemu Granatowi, rektorowi KUL w latach 1965-1970, którego proces beatyfikacyjny od 1995 r. prowadzi diecezja sandomierska.

O godz. 9.30 w Kościele Akademickim KUL rozpocznie się Msza św., której będzie przewodniczył i homilię wygłosi JE bp Krzysztof Nitkiewicz. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewni Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL pod kierownictwem dr Kingi Bogacz. Następnie o godz. 10.45, w atrium Collegium Norwidianum odbędzie się otwarcie wystawy poświęconej Ks. Granatowi, zatytułowanej „Veritatem facientes in caritate”. Ksiądz Wincenty Granat (1900-1979).

 

Rektor KUL serdecznie zaprasza 14 lutego 2016 r. na koncert z cyklu OPUS MAGNUM - KULowskie wieczory z muzyką. W 5. rocznicę śmierci JE Abp Józefa Życińskiego z Nadzwyczajnym Recitalem Fortepianowym wystąpi Ingolf Wunder.

 

Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL, godz. 18.00.


W programie:

  • L. van Beethoven: Sonata C-dur op. 53 „Waldsteinowska”
  • F. Chopin: Polonez - Fantazja As - dur op. 61
  • F. Schubert: Sonata B-Dur D.960

 

Słowo o muzyce: Teresa Księska - Falger, Prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Rada Absolwentów przy Rektorze KUL we współpracy z Uczelnianym Samorządem Studentów oraz Towarzystwem Przyjaciół KUL zaprasza na otwarte spotkanie lubelskiego środowiska absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydarzenie odbędzie się 14 lutego 2016 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL (Al. Racławickie 14), wejście od strony Kościoła Akademickiego.

 

Program

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłasza kolejną edycję konkursu o Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej w dwóch kategoriach:

 

1. Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu.

2. Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu.

 

Ufundowane przez Fundację Potulicką nagrody mają na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej, osoby żarliwej wiary, subtelnego smaku artystycznego, osoby przedsiębiorczej, gospodarującej w sposób nowoczesny, wrażliwej i skutecznej w zakresie inicjatyw religijnych, charytatywnych i oświatowych.


Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 marca 2016 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć nasz Uniwersytet przekazując 1% podatku dla Fundacji Rozwoju KUL. Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie podczas rozliczenia za rok 2015. Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego rocznego zeznania PIT, gdzie należy wskazać nazwę organizacji pożytku publicznego i jej numer w KRS.

 

Jak przekazać 1% na Fundację Rozwoju KUL?

28 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Kościele Akademickim KUL odbędzie się koncert Gorzkie Żale w nowoczesnej aranżacji. Wydarzenie wpisuje się w ramy międzynarodowego projektu Gorzkie żale, skarb polskiej duchowości i kultury, dla papieża Franciszka i świata hiszpańskiego zrealizowanego w Katedrze Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL, pod kierunkiem prof. Cezarego Tarachy i dra Pablo de la Fuente.

Do 15 lutego 2016 r. przyjmowane są zgłoszenia do wzięcia udziału w Catholics University of Lublin Model United Nations (CULMUN). Jest to trzydniowa symulacja obrad ONZ, podczas której uczestnicy jako reprezentanci różnych państw dyskutują nad najważniejszymi problemami współczesnego świata. Oferta skierowana jest do studentów wszelkich kierunków i uczniów szkół średnich.

 

Materiał wideo

Więcej...

04.02.2016 - 21.02.2016

Msza św. w TVP Polonia

W niedzielę, 21 lutego 2016 r., o godz. 13.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza Św. transmitowana za pośrednictwem TVP Polonia w przeddzień 94. rocznicy śmierci ks. Idziego Radziszewskiego - założyciela i pierwszego rektora KUL. Msza będzie sprawowana w intencji społeczności akademickiej KUL, Przyjaciół, Absolwentów i Dobrodziejów. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

03.02.2016 - 21.02.2016

Wybieramy Człowieka Roku 2015

Trwa głosowanie w Plebiscycie Kuriera Lubelskiego na Człowieka Roku 2015. Kolegium redakcyjne Gazety z kilkudziesięciu nadesłanych kandydatur wybrało finałową trzydziestkę.

 

Miło nam poinformować, że wśród finalistów Plebiscytu jest dwóch pracowników naukowych z KUL oraz nasza studentka:

 

 

Zwycięzcę można typować do 19 lutego (kuponami) i 21 lutego 2016 r. (SMS-ami). Informację o tym jak można głosować znajdziemy na stronie Kuriera Lubelskiego.

 

Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na łamach Kuriera Lubelskiego 22 lutego.

Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński i dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie, zapraszają na wystawę Matejko, Chełmoński, Pankiewicz i inni. Akwarele, pastele, rysunki, i grafiki ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła, która rozpocznie się 29 stycznia o godz. 17.00 w Muzeum Lubelskim w Lublinie i potrwa do 28 lutego 2016 r.

 

Więcej...

Towarzystwo Przyjaciół KUL uruchamia nowy program stypendialny, skierowany do studentów szczególnie zaangażowanych na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Stypendium przyznawane będzie za szczególne, bezinteresowne zaangażowanie na rzecz społeczności uniwersyteckiej na różnych płaszczyznach (za wyjątkiem naukowej) osobom studiującym na studiach stacjonarnych dziennych i nieprzebywającym na urlopie dziekańskim.

 

Fundator planuje przyznać trzy stypendia dwa razy w ciągu roku akademickiego (każdorazowo na 5 miesięcy). Pierwsze stypendia przyznane zostaną na semestr letni roku akademickiego 2015/2016.

 

Kandydata może zgłosić jednostka uczelniana, organizacja, kurator organizacji studenckiej działającej na terenie Uniwersytetu lub osoba indywidualna (np. kolega-student).

 

Więcej informacji, regulamin stypendium oraz wniosek stypendialny znajdują się na stronie internetowej www.tpkul.pl w zakładce „Programy stypendialne”.

 

Termin składania wniosków na semestr letni: do 25 lutego 2016 r.

Wydział Nauk Społecznych zaprasza na studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli realizowane we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Oferta skierowana jest do nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości".

 

Więcej informacji

Centrum Egzaminacyjne Hanyu Shuiping Kaoshi, które działa przy SPNJO KUL od stycznia 2015 r., zaprasza wszystkich uczących się języka chińskiego na egzamin państwowy HSK. Najbliższy termin egzaminu: 20 marca 2016 r.

 

Więcej...

Katedra Socjologii Kultury i Religii zaprasza do uczestnictwa w piątej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Lubelskie Spotkania Antropologiczne" Clifford Geertz a pytania antropologii współczesnej. Zmiana czy kontynuacja?, która odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Od 1 grudnia 2015 r. do 15 lutego 2016 r. trwa rekrutacja zimowa na studia II stopnia na kierunkach: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, i inżynieria środowiska.

 

Więcej informacji można znaleźć w serwisie rekrutacyjnym KUL.

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął inicjatywę wzniesienia w Lublinie pomnika założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego.


ks._Idzi_RadziszewskiKs. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.

 

Idea budowy monumentu założyciela KUL spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców Lublina - pod listą poparcia podpisało się ok. 1500 osób. Inicjatywę wsparły również lubelskie uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska. Poparcia inicjatywie udzieliły także lokalne instytucje: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Oddział PAN w Lublinie, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Lublinie, NSZZ "Solidarność" KUL. Społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest wdzięczna i serdecznie dziękuje za te cenne gesty wsparcia.

 

Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika ks. Idziego Radziszewskiego został złożony przez Rektora KUL, ks. prof. Antoniego Dębińskiego, na ręce Piotra Kowalczyka - Przewodniczącego Rady Miasta Lublin - 21 grudnia 2015 r. Wniosek o budowę pomnika ks. Idziego Radziszewskiego został pozytywnie zweryfikowany pod kątem zgodności ze Statutem Miasta Lublin 15 stycznia 2016 r.

 

Wniosek w sprawie budowy pomnika
Złożenie wniosku - fotorelacja
Materiał wideo z przekazania wniosku

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości finansowego wsparcia budowy pomnika ks. Radziszewskiego informujemy, że na ten cel otwarty został numer konta bankowego:

 

59 1240 5497 1111 0010 6579 1416

z dopiskiem Budowa Pomnika I. Radziszewskiego.

BANK PKO S.A.

 

Wkrótce

16 lutego 2016 r. o godz. 14.00, w Collegium Joannis Pauli II KUL, sala C-1031, odbędzie się panel dyskusyjny wokół najnowszej książki Macieja Sobieraja, pracownika lubelskiego oddziału IPN, Między oporem a lojalnością. Działania SB wobec KUL na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskiego.

 

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

 

Dziewiąty wykład w cyklu, zatytułowany Malarstwo bez granic, czyli realizacje typu site-specific Leona Tarasewicza wygłosi Agnieszka Cieślak 17 lutego 2016 r. o godz. 17.00 MBP, Gmach Centrum Kultury, Lublin ul. Peowiaków 12.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zaprasza na spotkanie z prof. dr hab. Marią Braun-Gałkowską, autorką publikacji Rok Łaskawy, w dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w Collegium Joannis Pauli II, sala C-1031.

Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej KUL oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zapraszają na spotkanie z cyklu "Seminaria otwarte z historii Polski XX wieku" Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w 1944 r., na którym wykład wygłosi dr Paweł Rokicki. Wydarzenie odbędzie się 25 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w Collegium Norwidianum KUL, CN-208.

25.02.2016 - 26.02.2016

Dzień Otwarty studiów II stopnia

26 lutego 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się Dzień Otwarty studiów II stopnia. W pierwszej części zostanie zaprezentowana oferta KUL, a Dzień zakończy występ zespołu Gospel Rain.

 

Wszystkich zainteresowanych studiami II stopnia serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w Dniu Otwartym.

 

Program:

13.00 – 14.00 Aula główna Centrum Transferu Wiedzy (CTW)
•    Rozpoczęcie Dnia Otwartego, spotkanie z panią prof. Urszulą Paprocką-Piotrowską, Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą
•    Prezentacja Uniwersytetu, oferty studiów II stopnia oraz serwisu rekrutacyjnego
•    Prezentacja studiów podyplomowych
•    Prezentacja możliwości praktyk w ramach studiów II stopnia oraz pracy po studiach
•    Prezentacja programów wymiany międzynarodowej, Erasmus+


14.00 – 15.30 Centrum Transferu Wiedzy (CTW)
Prezentacje poszczególnych Wydziałów KUL, możliwość rozmowy z przedstawicielami kierunków studiów II stopnia


14.00 – 16.30
Spotkania z przedstawicielami organizacji studenckich KUL, Centrum Transferu Wiedzy (CTW)
Możliwość zwiedzania Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL, Gmach Główny (o godz. 15.00 zwiedzanie z przewodnikiem)

17.00 Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, Gmach Główny KUL
Koncert zespołu Gospel Rain, wstęp wolny

 

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

 

Dziesiąty wykład w cyklu, zatytułowany W poszukiwaniu straconego czasu - temporalność obrazów Cy Twombly'ego wygłosi Marcin Pastwa 2 marca 2016 r. o godz. 17.00 MBP, Gmach Centrum Kultury, Lublin ul. Peowiaków 12.