Bieżące

W dniach 23 kwietnia - 25 lipca 2014 r. Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza na wystawę pt. Nie lękajcie się świętości" Jan Paweł II święty pośród nas... - ul. Chopina 27, IV piętro.

 

Scenariusz wystawy:
1. Narodziny dla nieba (śmierć Jana Pawła II, 2.IV.2005)
2. Pożegnanie z ziemskim domem (pogrzeb)
3. Papież wysłuchanych modlitw (cuda)
4. Błogosławiony, który przyszedł w imię Pańskie (beatyfikacja)
5. Modląc się z bł. Janem Pawłem II... (kult)
6. Blask świętości (kanonizacja)

Plakaty i fotografie Leszka Mądzika, Dyrektora Sceny Plastycznej KUL, zainaugurują działalność plenerowej galerii na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego. „Galerii na płocie” wzdłuż Alei Racławickich, zobaczymy ponad 60 prac prof. Leszka Mądzika. Wernisaż wystawy: 5 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00, vis-à-vis KUL. W programie przewidziany jest występ Męskiego Zespołu Wokalnego KAIROS, całość poprowadzi Grażyna Lutosławska. Wstęp wolny. Wystawa potrwa do 5 maja.

W kwietniu 2014 r., tuż przed kanonizacją Jana Pawła II, ukaże się opracowana przez ks. prof. Marka Chmielewskiego z Katedry Teologii Duchowości Katolickiej KUL, niezwykle cenna książka pt. Jak żyć po chrześcijańsku.

Instytut Historii Sztuki KUL we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, zaprasza w ramach przygotowań do uroczystości kanonizacyjnych, na wystawę OPUSZCZONE - RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo - wschodniej Polski, autorstwa dr Moniki Rzepiejewskiej pracownika naukowego ASP - 26 marca - 20 maja 2014 r., atrium Collegium Norwidianum.

 

Wystawie towarzyszą spotkania o tematyce okołocerkiewnej.

Instytut Filologii Angielskiej KUL zaprasza na comiesięczne konferencje językoznawcze organizowane przez pracowników i doktorantów Instytutu.

 

Wkrótce

26.04.2014 - 27.04.2014

Data kanonizacji Jana Pawła II

W poniedziałek 30 września 2013 r. Papież Franciszek ogłosił datę kanonizacji Jana Pawła II. Zgodnie z przewidywaniami papieże Jan Paweł II i Jan XXIII zostaną wyniesieni na ołtarze 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

koncert_JP_II_230 kwietnia 2014 r. o godz. 19.00 w kościele św. Rodziny w Lublinie odbędzie się koncert dedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II z udziałem Chóru KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki.

W dniach 5-11 maja 2014 r. Uczelniany Samorząd Studentów KUL zaprasza do udziału w Lubelskich Dniach Kultury Studenckiej 2014. W tym roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych organizujują jedno wydarzenie kulturalne pod nazwą Juwenalia-Feliniada-Kulturalia 2014.

W programie m.in. dni bezpieczeństwa, Open StageMoto show, kabareton, koncerty i wiele innych.

Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL we współpracy z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa UMCS zapraszają 6 maja 2014 r. na II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka nt. Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne - Kolegium Jana Pawła II, s. C-737, godz. od 9.00 do 14.00.

Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL oraz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim zapraszają 7 maja 2014 r. na konferencję naukową pt. W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia badań polonijnych - Biblioteka Uniwersytecka KUL.

 

Plakat - cz. 1

Plakat - cz.2

Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL zaprasza 7 maja 2014 r. do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Samotne macierzyństwo - między zainteresowaniem naukowców a troską polityki społecznej - Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.

 

Ponadto 8 maja, odbędą się warsztaty specjalistyczne nt. Samotne macierzyństwo, między diagnozą a praktyką.