Bieżące

W dniach 18-21 września 2014 r. w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa pt. Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, współorganizowana przez Katedrę Religioznawstwa Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL. Konferencja towarzyszy XC Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Scena Plastyczna KUL przedstawi spektakl pt. Bruzda w reżyserii Leszka Mądzika w ramach projektu Platforma Artystyczna „Wehikuł Sztuki" w Koszęcinie - 17 września 2014 r., godz. 19.00, Kameralna Sala Koncertowa w Kaplicy Zamkowej, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk".

Ponadto 1 października 2014 r., w ramach Festiwalu Golden Lion we Lwowie, Scena Plastyczna KUL dwukrotnie zaprezentuje spektakl pt. Lustro - Lwowski Teatr Woskresinnia.

Zapraszamy do zaangażowania się w organizację XV Międzynarodowego

Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy”, który odbędzie się w Lublinie

w dniach 2–4 października 2014.

Dyplomacja_papieska_-_program

Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL wraz z Instytutem Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku zaprasza w dniach 16-17 września 2014 r. na sympozjum nt. Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej na przestrzeni dziejów - Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031.

 

Konferencja jest okazją do uczczenia rocznicy 25-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską.

W dniach 15-20 września 2014 r. odbędzie się XXVIII edycja Letniej Szkoły Młodych Pedagogów nt. Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem… W tym roku gospodarzem XXVIII LSMP został ustanowiony Instytut Pedagogiki oraz Wydział Nauk Społecznych KUL.

ks._R._Popowski_-_wystawa

W dniach od 10 września do 18 października 2014 r. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (ul. Chopina 27, IV p.) czynna będzie wystawa pośmiertna: "Ks. Profesor Remigiusz Popowski (1936-2014)".

Ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Pan Bogdan Kaczmar, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie zapraszają na wystawę zbiorów sztuki KUL - Ex Thesauro Universitatis - w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

Wkrótce

19.09.2014 - 26.09.2014

XI Lubelski Festiwal Nauki

W dniach 20-26 września 2014 r. zapraszamy do aktywnego udziału w XI Lubelskim Festiwalu Nauki. Tegoroczne hasło Festiwalu to Nauka bez barier.

Katedra Języka Polskiego KUL i Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL zapraszają w dniach 26-27 września 2014 r. na konferencję naukową pt. Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje.

Instytut Historii KUL zaprasza w dniach 6-8 października 2014 r. na międzynarodową konferencję pt. Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych.

12 października 2014 r. w ramach obchodów Dnia Papieskiego odbędzie się na KUL szósty koncert z cyklu OPUS MAGNUM - KULowskie wieczory z muzyką  - recital fortepianowy Lukasa Geniušasa.

Katedra Nauk o Polityce oraz Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL zapraszają 22 października 2014 r. na Międzynarodową konferencję pt. Rodzina i polityka. Dziś i jutro rodziny. Doświadczenia i perspektywy - Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031.

Katedra Prawa Wyznaniowego KUL i EUREL (Sociological and legal data on religions in Europe) zapraszają w dniach 23-24 października 2014 r. na międzynarodową konferencję „Religion in floating territories” - Eurel Conference 2014. Konferencja połączona jest ze zjazdem korespondentów projektu EUREL.