Bieżące

Plakaty i fotografie Leszka Mądzika, Dyrektora Sceny Plastycznej KUL, zainaugurują działalność plenerowej galerii na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego. „Galerii na płocie” wzdłuż Alei Racławickich, zobaczymy ponad 60 prac prof. Leszka Mądzika. Wernisaż wystawy: 5 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00, vis-à-vis KUL. W programie przewidziany jest występ Męskiego Zespołu Wokalnego KAIROS, całość poprowadzi Grażyna Lutosławska. Wstęp wolny. Wystawa potrwa do 5 maja.

W kwietniu 2014 r., tuż przed kanonizacją Jana Pawła II, ukaże się opracowana przez ks. prof. Marka Chmielewskiego z Katedry Teologii Duchowości Katolickiej KUL, niezwykle cenna książka pt. Jak żyć po chrześcijańsku.

Instytut Historii Sztuki KUL we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, zaprasza w ramach przygotowań do uroczystości kanonizacyjnych, na wystawę OPUSZCZONE - RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo - wschodniej Polski, autorstwa dr Moniki Rzepiejewskiej pracownika naukowego ASP - 26 marca - 20 maja 2014 r., atrium Collegium Norwidianum.

 

Wystawie towarzyszą spotkania o tematyce okołocerkiewnej.

Instytut Filologii Angielskiej KUL zaprasza na comiesięczne konferencje językoznawcze organizowane przez pracowników i doktorantów Instytutu.

 

Wkrótce

W Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia 2014 r. JM ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL odprawi Mszę św. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie transmitowaną przez I program Polskiego Radia. Oprawa muzyczna Mszy św. w wykonaniu Chóru KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki.

22.04.2014 - 24.04.2014

Wojna secesyjna w USA (1861-1865)

Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej KUL zaprasza w dniach 23-24 kwietnia 2014 r. na sympozjum nt. Wojna secesyjna w USA (1861-1865), z udziałem Prof. Christophera Phillipsa z University of Cincinnati (USA) oraz Dr. Jasona Bella z Uniwersytetu w Zlinie (Czechy).

W dniach 23 kwietnia - 25 lipca 2014 r. Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza na wystawę pt. Nie lękajcie się świętości" Jan Paweł II święty pośród nas... - ul. Chopina 27, IV piętro.

 

Scenariusz wystawy:
1. Narodziny dla nieba (śmierć Jana Pawła II, 2.IV.2005)
2. Pożegnanie z ziemskim domem (pogrzeb)
3. Papież wysłuchanych modlitw (cuda)
4. Błogosławiony, który przyszedł w imię Pańskie (beatyfikacja)
5. Modląc się z bł. Janem Pawłem II... (kult)
6. Blask świętości (kanonizacja)

Instytut Filologii Angielskiej KUL zaprasza 23 kwietnia 2014 r. na kolejną z cyklu konferencję językoznawczą organizowane przez pracowników i doktorantów Instytutu - Interdisciplinary perspectives on linguistics - Gmach Główny, s. 042, godz. 10.50.

kultura i metoda

Instytut Kulturoznawstwa KUL zaprasza 24 kwietnia 2014 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu. Konferencja otwiera dyskusję na temat kultury jako przestrzeni sensu, uporządkowania i bezpieczeństwa w kontekście nowoczesnych wizji „śmierci Boga”, upadku i przewartościowania wszystkich dotychczasowych wartości (F. Nietzsche) oraz obumierania kultury i zamiany jej w bezduszną cywilizację (O. Spengler).

Instytut Historii Sztuki KUL zaprasza 24 kwiecień 2014 r. na otwarte spotkanie z dr. Mariuszem Koprem nt. Niemi świadkowie dziejów. O cmentarzach, inskrypcjach, nazwach... Roztocza Wschodniego - Gmach Główny KUL, II piętro, s. 240, godz. 18.00.

 

Spotkanie towarzyszy wystawie: „OPUSZCZONE - RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo - wschodniej Polski.