Bieżące

Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego oraz Rektor KUL zapraszają do Kazimierza Dolnego na dwie wystawy ze zbiorów KUL - Aby to piękno służyło innym... kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich w Galerii Wystaw Czasowych (ul. Rynek 19) oraz Galeria Wojciecha Flecka. Niespełnione marzenie Tadeusza Litawińskiego w Kamienicy Celejowskiej (ul. Senatorska 11/13). Wystawy prezentowane będą do 24 lipca 2016 r. codziennie w godz. 10.00-17.00.

 

Dzięki współpracy Muzeum Nadwiślańskiego i Katedry Tyflodydaktyki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej KUL część wystawy dostępna jest dla osób z dysfunkcją wzroku. Modele 3-D wybranych eksponatów, dotykowe adaptacje obrazów oraz ich opisy w brajlu powstały w uniwersyteckim Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych.

 

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji otwarcia wystawy dzieł Tadeusza i Olgi Litawińskich Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą 22 kwietnia 2016 r.

 

Więcej...

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął inicjatywę wzniesienia w Lublinie pomnika założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego.


ks._Idzi_RadziszewskiKs. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.

 

Idea budowy monumentu założyciela KUL spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców Lublina - pod listą poparcia podpisało się ok. 1500 osób. Inicjatywę wsparły również lubelskie uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska. Poparcia inicjatywie udzieliły także lokalne instytucje: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Oddział PAN w Lublinie, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Lublinie, NSZZ "Solidarność" KUL. Społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest wdzięczna i serdecznie dziękuje za te cenne gesty wsparcia.

 

Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika ks. Idziego Radziszewskiego został złożony przez Rektora KUL, ks. prof. Antoniego Dębińskiego, na ręce Piotra Kowalczyka - Przewodniczącego Rady Miasta Lublin - 21 grudnia 2015 r. Wniosek o budowę pomnika ks. Idziego Radziszewskiego został pozytywnie zweryfikowany pod kątem zgodności ze Statutem Miasta Lublin 15 stycznia 2016 r., a 7 marca 2016 r. Rada Miasta Lublin przyjęła uchwałę w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika.

 

 

Uchwala_Rady_Miasta_Lublin

 

Wniosek w sprawie budowy pomnika
Złożenie wniosku - fotorelacja
Materiał wideo z przekazania wniosku

Opinia Rady Miasta Lublin w sprawie wzniesienia pomnika

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości finansowego wsparcia budowy pomnika ks. Radziszewskiego informujemy, że na ten cel otwarty został numer konta bankowego:

 

59 1240 5497 1111 0010 6579 1416

z dopiskiem Budowa Pomnika I. Radziszewskiego.

BANK PKO S.A.

 

Wkrótce

W dn. 7 maja 2016 r. odbędą się obchody jubileuszu 70-lecia Duszpasterstwa Akademickiego KUL. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-113.

 

Instytut Europeistyki KUL, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL oraz Uniwersytet Otwarty KUL organizują konkurs European Public Speaking Competition 2016, który odbędzie się 9 maja 2016 r. w Collegium Iuridicum KUL (ul. Spokojna 1, Lublin).

 

Więcej...

Rektor KUL zaprasza Pracowników, Studentów, Absolwentów, Emerytowanych Pracowników oraz Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na IX Ogólnouniwersytecką Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, która odbędzie się w sobotę 14 maja 2016 roku. 

 

Zapisy prowadzone będą do dnia 10 maja w Biurze ds. organizacji uroczystości ogólnouniwersyteckich (Gmach Główny, pokój 103, tel. 445 35 33). Przewidywany koszt pielgrzymki obejmujący przejazd, ubezpieczenie i posiłek wynosi 60 zł dla studentów oraz 85 zł dla pozostałych uczestników.

 

Więcej...

10 maja 2016 r. Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu we współpracy z Fundacją Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP organizują na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II spotkanie poświęcone Osobie i Dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Okazją do spotkania są Wykłady Otwarte organizowane w ósmą rocznicę śmierci Wielkiego Filozofa, głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, wieloletniego Rektora KUL.

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

 

Czternasty wykład w cyklu, zatytułowany Eksperyment w przestrzeni, przestrzeń eksperymentu wygłosi Paulina Zarębska-Denysiuk 11 maja 2016 r. o godz. 17.00 MBP, Gmach Centrum Kultury, Lublin ul. Peowiaków 12.

10.05.2016 - 12.05.2016

Wykłady prof. Geralda Grace

Wydział Teologii KUL zaprasza w dniach 11-12 maja 2016 r. na wykłady profesora Geralda Grace, dyrektora Centre for Research and Development in Catholic Education z Londynu.

Program