Bieżące

W dniach 21-23 kwietnia 2015 r. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zaprasza wszystkich studentów do udziału w cyklu wykładów, które wygłosi Prof. Jennifer Bird-Pollan (James and Mary Lassiter Associate Professor of Law University of Kentucky). Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim. Zgłoszenia do udziału w zajęciach prosimy przesyłać na adres e-mail: mediacja@kul.pl do dnia 18 kwietnia 2015 r. włącznie.

Program edukacyjny zatytułowany „Educational System in Poland” to propozycja przygotowana przez Uniwersytet Otwarty KUL dla grupy islandzkich urzędników. Osoby, które w dniach 18-23 kwietnia 2015 r. będą przebywać w Lublinie oraz Warszawie zainteresowane są poszerzeniem swojej wiedzy na temat Polski – kraju, z którego pochodzi największa liczebnie mniejszość narodowa na Islandii. W kręgu zainteresowania uczestników  znajduje się przede wszystkim system edukacyjny naszego kraju, jako że są to urzędnicy zajmujący się tym właśnie obszarem. Wśród licznych spotkań zaplanowane są więc m.in. wizyty w Ministerstwie Edukacji Narodowej, lubelskim Kuratorium Oświaty oraz ratuszu, a także w różnych placówkach oświatowych. Goście spotkają się m.in. z panią Ewą Dudek, wiceminister edukacji, panem Krzysztofem Babiszem, kuratorem oświaty i Krzysztofem Komorskim, zastępcą prezydenta miasta. Ponadto ważnym aspektem programu będzie próba zbliżenia się do polskiej kultury i społeczeństwa, po to by móc lepiej poznać i zrozumieć Polaków mieszkających na Islandii. Przewidziane są więc wykłady dotyczące historii Polski, zwiedzanie najważniejszych zabytków Lublina i Warszawy, a nawet krótka lekcja podstawowych zwrotów w języku polskim.

 

17.04.2015 - 23.04.2015

Projekt „Energia Kompetencji”

Zapraszamy Przedsiębiorców do współpracy w ramach realizowanych przez nasz Uniwersytet projektów pozyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Odbiorcami wsparcia są studenci ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich, studiujący na kierunkach: psychologia, pedagogika, ekonomia i zarządzanie na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

 

Z przyjemnością informujemy, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie na realizację nowego projektu „KUL BIKE & BREAKFAST - innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy - Kazimierz Dolny”.

Instytut Teologii Fundamentalnej KUL oraz European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies(ESITIS) zapraszają na międzynarodową konferencję Fifth Biannual Conference: Shifting Locations – Reshaping Methods. How New Fields of Research in Intercultural Theology and Interreligious Studies Elicit Methodological Extensions. Konferencja odbędzie się w dniach 15-18 kwietnia 2015 r. w Collegium Jana Pawła II, sala C-1031.

W związku z peregrynacją relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w dniach 12 - 19 kwietnia 2015 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędą się uroczystości połączone z wykładami i prelekcjami. Zapraszamy do rozważań i wspólnej modlitwy.
Szczegóły

Aniela_hr._Potulicka

8 kwietnia minęła 154. rocznica urodzin Anieli hrabiny Potulickiej (8 IV 1861 - 17 X 1932), katolickiej działaczki społecznej i oświatowej, ofiarodawczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Z tej okazji Biblioteka Uniwersytecka KUL oraz Archiwum Uniwersyteckie KUL zorganizowały wystawę pt. Bogu i Ojczyźnie - hrabina Aniela Potulicka. Wystawa upamiętnia związki hrabiny Potulickiej z Uniwersytetem oraz rolę jej dobroczynności dla społeczności akademickiej. Ponadto obrazuje wspaniałą osobowość, która również w naszych czasach jest znakomitym przykładem szlachetnej postawy, ukazującej różne możliwości hojnej służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

 

Wystawę można oglądać w dniach 8-15 czerwca 2015 r. w holu Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (ul. Chopina 27) w godzinach pracy Biblioteki.

W dniu 27 marca 2014 r. w Collegium Iuridicum odbył się III Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej zorganizowany przez Instytut Administracji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięło udział 85 uczestników z całej Polski, najliczniej reprezentowana była Lubelszczyzna.

Od października 2014 r. na KUL odbywa się cykl wykładów otwartych pt. Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. W wykładach udział biorą także uczniowie.

Wkrótce

W tygodniu poprzedzającym I rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II w dniach 20-24 kwietnia 2015 r. Rektor KUL zaprasza społeczność KUL, a także mieszkańców Lublina na codzienną wspólną modlitwę Regina Coeli oraz Litanię do św. Jana Pawła II pod pomnikiem Papieża-Polaka i Stefana kardynała Wyszyńskiego - dziedziniec KUL, godz. 12.00.

19.04.2015 - 24.04.2015

XXIII Tydziań Prawników

Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 20-24 kwietnia 2015 r. organizuje już po raz dwudziesty trzeci Tydzień Prawników. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi „Obywatel w obliczu częstych zmian prawa". Wydarzenie honorowym patronatem objął Rektor KUL, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.

19.04.2015 - 21.04.2015

Aktualia 2015

Koło Naukowe Studentów Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II zaprasza w dniach 20-21 kwietnia 2015 r. na Konferencję AKTUALIA 2015.

Koło Hiszpańsko-Polskie przy KUL we współpracy z Katedrą Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL oraz Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie w dniach 20-21 kwietnia 2015 r. zaprasza na I Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów

 

PLAKAT

20.04.2015 - 21.04.2015

Retoryka w kulturze

Wydział Filozofii i Retoryka Stosowana zapraszają na konferencję pt. Retoryka w kulturze.

21 kwietnia 2015 r. (środa)
Kampus Uniwersytecki na Majdanku
Droga Męczenników Majdanka 70 (sala DMII-116)

 

www.kul.pl/retoryka.w.kulturze

W dniach 21-23 kwietnia 2015 r. odbędzie się na KUL sympozjum IV Konferencji Przełożonych Wyższych Zakonów Żeńskich, Męskich, Klauzurowych i Instytutów Świeckich pod hasłem W jedności uobecniać Chrystusa w świecie.