Bieżące

Towarzystwo Przyjaciół KUL serdecznie zaprasza osoby rozpoczynające po maturze pierwsze studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II do składania wniosków o przyznanie stypendium „Startuj z TP KUL”. O przyznanie rocznego stypendium mogą ubiegać się studenci pochodzący z miejscowości do 100 tys. mieszkańców. Wnioski można składać do 14 października 2016 r.

 

Informacji na temat stypendium udziela Biuro Zarządu Głównego TP KUL: tel. 81 532 64 32 lub 662 487 212.

 

Szczegółowy regulamin oraz formularz wniosku w zakładce „Materiały do pobrania”.

W związku ze zbliżającym się końcem roku akademickiego 2015/2016 rozpoczął się okres uroczystości absolutoryjnych na KUL. Jak do tej pory, odbyły się absolutoria Wydziału Teologii i magisterskie studentów pedagogiki. Koniec studiów świętowali również studenci z Aresztu Śledczego w Lublinie, studiujący na naszym Uniwersytecie pracę socjalną.

 

W galerii KUL znajdują się zdjęcia z wyżej wymienionych uroczystości absolutoryjnych:

 

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzmy wielu sukcesów w kolejnym etapie życia!

11 czerwca 1981 roku Czesław Miłosz otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od tego historycznego wydarzenia minęło 35 lat.

 

Czesław Miłosz - 8 grudnia 1980 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. W tym czasie, po raz pierwszy od 1945 roku jego książki ukazały się w Polsce oficjalnie. W roku 1981, po trzydziestu latach nieobecności, przyjechał do ojczyzny.

 

Z tej okazji zapraszamy do Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL gdzie została przygotowana wystawa czasowa prezentująca fotografie oraz dokumenty z uroczystości wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa KUL Czesławowi Miłoszowi.

Rozpoczął się II nabór na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2016/2017 (wyjazdy tylko w II semestrze) oraz na praktyki (wyjazdy w trakcie całego roku 2016/17). Nabór będzie prowadzony do 30 czerwca 2016 r. - szczegółowe informacje.

 

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych odbędzie się 9 czerwca 2016 r. o godz. 11.30 w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-302.

10.05.2016 - 31.07.2016

Kącik "za grosik"

Dom Studencki przy ul. Konstantynów 1B w okresie letnim (maj, czerwiec, lipiec) dysponuje wolnymi pokojami (1, 2, 3 i 4-osobowymi). Otoczenie Domu Studenckiego jest spokojne i przyjazne, pełne zieleni i kwiatów.

Informacje o możliwości zakwaterowania i wysokości opłat pod numerem telefonu 81/ 445 47 30.

Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego oraz Rektor KUL zapraszają do Kazimierza Dolnego na dwie wystawy ze zbiorów KUL - Aby to piękno służyło innym... kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich w Galerii Wystaw Czasowych (ul. Rynek 19) oraz Galeria Wojciecha Flecka. Niespełnione marzenie Tadeusza Litawińskiego w Kamienicy Celejowskiej (ul. Senatorska 11/13). Wystawy prezentowane będą do 24 lipca 2016 r. codziennie w godz. 10.00-17.00.

 

Dzięki współpracy Muzeum Nadwiślańskiego i Katedry Tyflodydaktyki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej KUL część wystawy dostępna jest dla osób z dysfunkcją wzroku. Modele 3-D wybranych eksponatów, dotykowe adaptacje obrazów oraz ich opisy w brajlu powstały w uniwersyteckim Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych.

 

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji otwarcia wystawy dzieł Tadeusza i Olgi Litawińskich Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą 22 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Więcej...

Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął inicjatywę wzniesienia w Lublinie pomnika założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego.


ks._Idzi_RadziszewskiKs. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.

 

Więcej...

 

 

Wkrótce

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na Uroczystość Promocji Doktorskich, która będzie miała miejsce 29 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-102.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na Uroczystość Promocji Doktorskich, która odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w Collegium Joannis Pauli II, sala C-1031.

Dziekan i Rada Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają na promocje doktorskie Wydziału Filozofii KUL i wręczenie dyplomów, które będą miały miejsce 30 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w sali Collegium Joannis Pauli II C-1031.

Wydział Filozofii KUL zaprasza na Ogólnopolskie Seminarium Habilitacyjno-Doktorskie z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju, na którym dr Wojciech Lewandowski wygłosi referat Przyszłość relacji człowiek-przyroda. Wydarzenie odbędzie się 30 czerwca 2016 r. w Gmachu Głównym KUL, sala GG 208, o godz. 11.00.

Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić na uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016.
Uroczystość odbędzie się 8 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersyteckiej im.  Solidarności” ul. Ofiar Katynia 6, Stalowa Wola.


Program:
10.00 Uroczysty przemarsz spod budynku Inżynierii Materiałowej do Kaplicy Akademickiej
10.15 Msza św. w Kaplicy Akademickiej
11.00 Uroczystość w Auli Uniwersyteckiej w Auli Uniwersyteckiej im. „Solidarności”

1. Słowa powitalne: prof. Andrzej Kuczumow – Dziekan WZPiNoS
2. Wręczenie dyplomów absolwentom
3. Wystąpienie przedstawiciela absolwentów
4. Wystąpienie przedstawiciela władz samorządowych i zaproszonych gości.

 

Oprawa muzyczna uroczystości: Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

W dniach 19-22 lipca 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II odwiedzą uczestnicy Światowych Dni Młodzieży. Ich wizyta związana jest z przygotowaniami diecezji lubelskiej do centralnych obchodów ŚDM, które odbędą się w Krakowie w dniach 25-31 lipca 2016 r.  Podczas pobytu na KUL pielgrzymi z całego świata zapoznają się z historią i działalnością naszego Uniwersytetu.

 

Program Dni w Diecezji

 

Aktywność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży wykracza poza granice diecezji lubelskiej. W dniach 22 lipca-11 września 2016 r. w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem (ul. Krupówki 41), będzie prezentowana wystawa Aby to piękno służyło innym.... Kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich w 30-lecie donacji na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która towarzyszyć będzie tamtejszym obchodom ŚDM.