Szanowni Państwo,

Redakcja "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaprasza Autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego do składania ich do publikacji na łamach tomu 20/2017 "Studiów z Prawa Wyznaniowego". Termin przyjmowania tekstów upływa 31 lipca 2017 r. Teksty prosimy przygotować zgodnie ze wskazówkami dla Autorów.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2017, godz. 06:36 - Marta Ordon