Szanowni Państwo,

Redakcja "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaprasza Autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego do składania ich do publikacji na łamach tomu 19/2016 "Studiów z Prawa Wyznaniowego". Termin przyjmowania tekstów upływa 15 września 2016 r. Teksty prosimy przygotować zgodnie ze wskazówkami dla Autorów.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2016, godz. 15:14 - Marta Ordon