Szanowni Państwo,

Redakcja "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaprasza Autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego do składania ich do publikacji na łamach czasopisma. Teksty - przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów - przyjmujemy w sposób ciągły, w formie elektronicznej pod adresem redakcji.

Ostateczny termin przyjmowania tekstów do tomu 20/2017 upływa z końcem września 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017, godz. 15:01 - Marta Ordon