STUDIA z PRAWA WYZNANIOWEGO
Czasopismo Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

RADA NAUKOWA:

Oleksandr Bilash (Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina)

Louis-Léon Christians (Katolicki Uniwersytet w Louvain /Louvain-la-Neuve/, Belgia)

Gaetano Dammacco (Uniwersytet w Bari, Włochy)

Antoni Dębiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Giorgio Feliciani (Wydział Prawa Kanonicznego Św. Piusa X w Wenecji, Włochy)
Wojciech Góralski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Ignác Antonín Hrdina
(Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
Józef Krukowski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Kazimieras Meilius (Uniwersytet Michała Römera w Wilnie, Litwa)

Henryk Misztal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Damián Němec
(Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)

Balázs Schanda (Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmány’a w Budapeszcie, Węgry)
Wacław Uruszczak
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Vytautas Vaičiūnas
(Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)
Krzysztof Warchałowski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2018, godz. 23:32 - Marta Ordon