STUDIA z PRAWA WYZNANIOWEGO
Czasopismo Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 

 Piotr Stanisz  - Redaktor naczelny (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 
 Artur Mezglewski - Redaktor tematyczny (Uniwersytet Opolski)
 Marta Ordon  - Sekretarz redakcji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 Aneta Abramowicz - Członek redakcji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

 Redaktorzy językowi:

 Daria Bębeniec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

 Jadwiga Potrzeszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 Delaine R. Swenson (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

 

Wydawca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

tel. (48) 81 445-37-31

fax: (48) 81 445-37-29

e-mail: wppkia@kul.pl

 

Adres redakcji:
Katedra Prawa Wyznaniowego 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14/701
20-950 Lublin

tel. (48) 81 445-37-01
e-mail: wyznanie@kul.pl
www: www.kul.pl/spw

 

Adres wydawnictwa:
Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin

tel. (48) 81 740-93-40

fax (48) 81 740-93-50

e-mail: wydawnictwo@kul.pl

 

Czasopismo zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod poz. 1305.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2018, godz. 10:34 - Marta Ordon