• Od 2007 roku czasopismo umieszczone jest w wykazie czasopism punktowanych sporządzanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 7 pkt

 

  • Teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" dostępne są w formie elektronicznej w Czytelni Czasopism Prawniczych on-line, bazie prowadzonej przez Wolters Kluwer SA
  • Informacje o czasopiśmie zamieszczone są w bazie ARIANTA

  • Wszystkie teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" dostępne są w Bibliotece Cyfrowej KUL będącej członkiem Federacji Bibliotek Cyfrowych FBC

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018, godz. 11:55 - Marta Ordon