• Od 2007 roku czasopismo umieszczone jest w wykazie czasopism punktowanych sporządzanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 7 pkt

 

  • IndexCopernicus. Na opublikowanej w 2016 r. IC Journals Master List przyznano mu wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) 64,72 pkt (ICV 2014: 44,18; ICV 2013: 4,47; ICV 2012: 4,31; ICV 2011: 3,85)

  • Informacje o czasopiśmie zamieszczone są w bazie ARIANTA

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2017, godz. 15:23 - Marta Ordon