• Od 2007 roku czasopismo umieszczone jest w wykazie czasopism punktowanych sporządzanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 7 pkt

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2018, godz. 23:37 - Marta Ordon