wniosek_W._Lis_

 

autoreferat_W._Lis

 

recenzja - prof. dr hab. Stanisław Pieprzny

recenzja - prof. dr hab. Jacek Jagielski

recenzja - prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

 

 

Komisja habilitacyjna:

Prof. dr hab. Adam Błaś - przewodniczący

dr hab. Tomasz Sienkiewicz - sekretarz

prof. dr hab. Stanisław Pieprzny - recenzent

prof. dr hab. Jacek Jagielski - recenzent

prof. dr hab. Stanisław Wrzosek - recenzent

dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. URz - członek komisji

dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL - członek komisji

 

 

 

Harmonogram:

Wszczęcie: 2 marca 2016 r.

Powołanie komisji: 5 kwietnia 2016 r.

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2016, godz. 11:47 - Adam Jankowski