Instytut

PRAWA

Instytut

PRAWA KANONICZNEGO

Instytut

ADMINISTRACJI

Instytut

EUROPEISTYKI

 

INSTYTUT PRAWA

I Katedra Prawa Cywilnego (C-706)

Kierownik - dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

dr Katarzyna Skubisz-Kępka, adiunkt

dr Marta Stepnowska, adiunkt

dr Jacek Trzewik, asystent, sekretarz
dr Katarzyna Dębińska-Domagała, asystent 

 

II Katedra Prawa Cywilnego (C-749)

Kierownik - dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
dr Aneta Biały, adiunkt,  sekretarz
dr Andrzej Rąpała, adiunkt

 

Katedra Finansów i Prawa Finansowego (C-716)

Kierownik - dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

dr hab. Beata Kucia-Guściora, adiunkt
dr Michalina Duda-Hyz, adiunkt
dr Monika Mϋnnich, adiunkt, sekretarz

dr Marcin Burzec, adiunkt, opiekun praktyk: prawo

dr Piotr Pomorski, adiunkt

 

Katedra Historii Ustroju i Prawa (C-741)

Kierownik - dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL

dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

dr Emilia Czepczyńska, asystent, sekretarz

dr Judyta Dworas-Kulik

 

Katedra Negocjacji i Mediacji (C-706A)

Kierownik: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

dr Piotr Sławicki, asystent, sekretarz

mgr Marek Dąbrowski, asystent

mgr Kamil Golema, asystent


Katedra Postępowania Cywilnego (C-520)

Kierownik - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
dr Edyta Gapska, adiunkt, sekretarz
dr Paweł Wrzaszcz

 

Katedra Postępowania Karnego (C-533)

Kierownik - dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

dr Joanna Dzierżanowska, adiunkt

dr Marek Smarzewski, adiunkt, sekretarz

 

Katedra Praw Człowieka (C-717A)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
dr Michał Skwarzyński, asystent, sekretarz

dr Robert Tabaszewski, asystent

 

Katedra Prawa Administracyjnego (C-702, C-702A)

Kierownik - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

dr hab. Tomasz Sienkiewicz, adiunkt
dr Lidia Jaskuła, adiunkt (Urlop)

dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, adiunkt
dr Katarzyna Mełgieś, adiunkt 

dr Jerzy Parchomiuk, adiunkt
dr Krzysztof Dobieżyński, asystent
dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, asystent, sekretarz

dr Bartosz Kuś

 

Katedra Prawa Handlowego (C-752)

Kierownik - dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
dr hab. Marcin Trzebiatowski, adiunkt
dr Dariusz Bucior, adiunkt
dr Paweł Zdanikowski, adiunkt
mgr Michał Hałasa, asystent, sekretarz
mgr Piotr Kędzierski, asystent

 

Katedra Prawa Karnego (C-747)

Kierownik - dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
dr Małgorzata Gałązka, adiunkt
dr Sławomir Hypś, adiunkt

dr Zuzanna Gądzik, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego (C-519)

Kierownik - prof. dr hab. Jerzy Migdał

dr Grzegorz Skrobotowicz, asystent, sekretarz

dr Damian Szeleszczuk

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego (C-751)

Kierownik - prof. dr hab. Dariusz Dudek
dr hab. Przemysław Czarnek, adiunkt

dr Kamila Doktór-Bindas, asystent
dr Ilona Grądzka, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego (C-705, C-721)

Kierownik - dr Delaine Swenson, prof. KUL
dr Kinga Stasiak, adiunkt, sekretarz

dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, adiunkt
dr Anna Szarek-Zwijacz, adiunkt
mgr Marzena Rzeszót, asystent

 

Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (C-750)

Kierownik - dr hab. Paweł Nowik, adiunkt
dr Maciej Jarota, asystent
mgr Sławomir Graboń, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny (C-535)

Kierownik - dr hab. Piotr Telusiewicz, adiunkt

ks. dr Zdzisław Jancewicz, adiunkt, sekretarz 

dr hab. Wojciech Lis
 

Katedra Prawa Rzymskiego (C-532)

Kierownik - dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

dr Izabela Leraczyk, asystent

 

Katedra Prawa Wyznaniowego (C-701)

Kierownik - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

dr Aneta Abramowicz, adiunkt

dr Michał Zawiślak, adiunkt

dr Marta Ordon, asystent, sekretarz

ks. mgr lic. Michał Czelny, asystent

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa (C-744)

Kierownik - ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL

dr Tomasz Barszcz, adiunkt, sekretarz

 

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14   Mapa dojazdu

 

INSTYTUT PRAWA KANONICZNEGO

Katedra Historii Prawa Kanonicznego (C-523)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

ks. bp dr hab. Artur Miziński, adiunkt (urlop)

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

ks. dr Adam Jaszcz

  

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego (C-539) 

Kierownik - dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

ks. dr Grzegorz Bzdyrak, asystent

  

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego (C-742, C-743)

Kierownik - ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (umowa o dzieło)

dr Agnieszka Romanko, asystent, sekretarz
dr Anna Słowikowska, adiunkt

 

Katedra Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego (C-722) 

Kierownik - ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

ks. dr Paweł Kaleta, adiunkt, sekretarz
ks. dr Adam Kaczor, adiunkt 

  

Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych (C-748)

Kierownik - o. prof. dr hab. Wiesław Bar

dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

dr Lidia Fiejdasz-Buczek, adiunkt

ks. dr Wojciech Witkowski, asystent 

 

Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (C-525) 

Kierownik - ks. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz, adiunkt
ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, adiunkt, sekretarz

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, adiunkt

 

   

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14   Mapa dojazdu

 

INSTYTUT ADMINISTRACJI

Katedra Nauki Administracji (CI-400)

Kierownik - dr hab. Michał Domagała, adiunkt

prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

dr hab. Marcin Szewczak, adiunkt

dr Magdalena Kisała, adiunkt

dr Małgorzata Ganczar

 

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego (CI-401)

Kierownik - dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
dr hab. Rafał Arkadiusz Biskup, adiunkt

dr hab. Wojciech Wytrążek, adiunkt, sekretarz

dr Bożena Czech-Jezierska, adiunkt

dr Maciej Gapski

 

Katedra Historii Administracji (CI-403)

Kierownik - ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL

dr Sebastian Kwiecień, adiunkt

mgr Paulina Liszka, asystent, sekretarz  

 

Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem (CI-412)

Kierownik - dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL
dr hab. Anna Haładyj, adiunkt
dr Kamila Sobieraj, adiunkt, sekretarz

 

Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CI-402)

Kierownik - dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
dr hab. Anna Tunia, adiunkt

dr Iwona Bień-Węgłowska, adiunkt

 

Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego (CI-203)

Kierownik - dr hab. Jan Mariusz Izdebski, adiunkt

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, adiunkt

dr hab. Rafał Sura, prof. KUL

dr Piotr Zacharczuk, adiunkt

 

 

CI - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1    Mapa dojazdu

 

INSTYTUT EUROPEISTYKI

Katedra Prawa Unii Europejskiej  (CI-407, CI-408)

Kurator: dr Delaine Swenson, prof. KUL

dr hab. Marek Dobrowolski, adiunkt

dr Anna Kosińska, asystent

dr Edyta Krzysztofik, adiunkt

dr Anna Szachoń-Pszenny, adiunkt

dr Agnieszka Parol, asystent

mgr Katarzyna Woch, asystent, sekretarz
mgr Paweł Wojtasik, asystent (urlop)

 

Katedra Nauk o Polityce (CI-404)

Kierownik: dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL

dr Luc Reydams, prof. KUL (urlop)

dr hab. Filip Ciepły, adiunkt

 

Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego (CI-409)

Kierownik: dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
dr Agnieszka Kawałko, asystent, sekretarz

dr Tomasz Sieniow, asystent

 

CI - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1    Mapa dojazdu

 

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14   Mapa dojazdu
CI - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1    Mapa dojazdu

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2018, godz. 12:18 - Adam Jankowski