Instytut

PRAWA

Instytut

PRAWA KANONICZNEGO

Instytut

ADMINISTRACJI

Instytut

EUROPEISTYKI

 

INSTYTUT PRAWA

I Katedra Prawa Cywilnego (C-706)

Kierownik - prof. dr hab. Henryk Cioch (urlop)

dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

dr Katarzyna Skubisz-Kępka, adiunkt

dr Marta Stepnowska, adiunkt

dr Jacek Trzewik, asystent, sekretarz
dr Katarzyna Dębińska-Domagała, asystent 

 

II Katedra Prawa Cywilnego (C-749)

Kierownik - dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
dr Aneta Biały, adiunkt,  sekretarz
dr Andrzej Rąpała, adiunkt

mgr Olga Nowak, doktorant 

mgr Krzysztof Truszkowski, doktorant

 

Katedra Finansów i Prawa Finansowego (C-716)

Kierownik - dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

dr hab. Beata Kucia-Guściora, adiunkt
dr Michalina Duda-Hyz, adiunkt
dr Monika Mϋnnich, adiunkt, sekretarz

dr Marcin Burzec, asystent, opiekun praktyk: prawo

dr Piotr Pomorski, adiunkt

 

Katedra Historii Ustroju i Prawa (C-741)

Kierownik - dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL

dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

dr Emilia Czepczyńska, asystent, sekretarz

 

Katedra Negocjacji i Mediacji (C-706A)

Kierownik: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

dr Piotr Sławicki, asystent, sekretarz

mgr Marek Dąbrowski, asystent

mgr Kamil Golema, asystent

mgr Damian Bara, doktorant

mgr Dominik Garbal, doktorant

mgr Renata Husarz, doktorant

mgr Maciej Jarota, doktorant

mgr Michał Szlagor, doktorant


Katedra Postępowania Cywilnego (C-520)

Kierownik - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
dr Edyta Gapska, adiunkt, sekretarz
dr Joanna Studzińska, adiunkt, opiekun praktyk: prawo

mgr Dawid Rączkowski, doktorant

mgr Paweł Wrzaszcz, doktorant

 

Katedra Postępowania Karnego (C-533)

Kierownik - dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

dr Joanna Dzierżanowska, adiunkt

dr Marek Smarzewski, adiunkt, sekretarz

mgr Dorota Pankowska-Lipiec, doktorant
mgr Adrian Zbiciak, doktorant

 

Katedra Praw Człowieka (C-717A)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
dr Michał Skwarzyński, asystent, sekretarz

dr Bartosz Kuś, asystent

dr Robert Tabaszewski, asystent

 

Katedra Prawa Administracyjnego (C-702, C-702A)

Kierownik - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

dr hab. Tomasz Sienkiewicz, adiunkt
dr Lidia Jaskuła, adiunkt (Urlop)

dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, adiunkt
dr Katarzyna Mełgieś, adiunkt 

dr Jerzy Parchomiuk, adiunkt
dr Krzysztof Dobieżyński, asystent
dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Handlowego (C-752)

Kierownik - dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
dr hab. Marcin Trzebiatowski, adiunkt
dr Dariusz Bucior, adiunkt
dr Paweł Zdanikowski, adiunkt
mgr Michał Hałasa, asystent, sekretarz
mgr Piotr Kędzierski, asystent

 

Katedra Prawa Karnego (C-747)

Kierownik - dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
dr Małgorzata Gałązka, adiunkt
dr Sławomir Hypś, adiunkt

dr Damian Szeleszczuk, adiunkt

dr Zuzanna Gądzik, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego i Polityki Penitencjarnej (C-519)

Kierownik - prof. dr hab. Jerzy Migdał

dr Grzegorz Skrobotowicz, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego (C-751)

Kierownik - prof. dr hab. Dariusz Dudek
dr hab. Przemysław Czarnek, adiunkt
dr hab. Marek Dobrowolski, adiunkt

dr Kamila Doktór-Bindas, asystent
dr Ilona Grądzka, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego (C-705, C-721)

Kierownik - dr Delaine Swenson, prof. KUL
dr Kinga Stasiak, adiunkt, sekretarz

dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, adiunkt
dr Anna Szarek-Zwijacz, adiunkt
mgr Marzena Rzeszót, asystent

 

Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (C-750)

Kurator - prof. dr hab. Dariusz Dudek
dr Paweł Nowik, adiunkt, sekretarz
dr Ewa Wronikowska, adiunkt
mgr Sławomir Graboń, asystent

 

Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny (C-535)

Kierownik - dr hab. Piotr Telusiewicz, adiunkt

ks. dr Zdzisław Jancewicz, adiunkt, sekretarz 

dr hab. Wojciech Lis
mgr Justyna Cioch, doktorant

mgr Karolina Majewska, doktorant
mgr Łukasz Skwarzyński, doktorant
mgr Paulina Woś, doktorant
 

Katedra Prawa Rzymskiego (C-532)

Kierownik - dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

dr Izabela Leraczyk, asystent

mgr Irmina Stodulska, doktorant

 

Katedra Prawa Wyznaniowego (C-701)

Kierownik - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
dr Michał Zawiślak, adiunkt

dr Aneta Abramowicz, asystent

dr Marta Ordon, asystent, sekretarz

ks. mgr lic. Michał Czelny, asystent

mgr Karolina Dudek, doktorant

mgr Konrad Dyda, doktorant

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa (C-744)

Kurator - ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, adiunkt

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, adiunkt, sekretarz

dr Tomasz Barszcz, asystent 

 

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14   Mapa dojazdu

 

INSTYTUT PRAWA KANONICZNEGO

Katedra Historii Prawa Kanonicznego (C-523)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

ks. bp dr hab. Artur Miziński, adiunkt (urlop)

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
mgr lic. Magdalena Staworko, doktorant

mgr lic. Maria Uryć, doktorant

  

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego (C-539) 

Kierownik - dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

ks. dr Grzegorz Bzdyrak, asystent

Ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka, doktorant

  

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego (C-742, C-743)

Kierownik - ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (umowa o dzieło)

ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

dr Agnieszka Romanko, asystent, sekretarz
dr Anna Słowikowska, adiunkt

ks. mgr lic. Zygmunt Jagiełło, doktorant

mgr lic. Aneta Kociuba, doktorant

mgr lic. Patrycja Kukulska, doktorant
mgr lic. Andrzej Kukulski, doktorant
mgr lic. Sebastian Margiewicz, doktorant

mgr lic. Sylwia Maziarczuk, doktorant

mgr lic. Aneta Piątkowska, doktorant

mgr lic. Angelika Próchniak, doktorant

mgr lic. Katarzyna Suplewska, doktorant

mgr lic. Paweł Zając, doktorant

 

Katedra Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego (C-722) 

Kierownik - ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL

ks. dr Paweł Kaleta, adiunkt, sekretarz
ks. dr Adam Kaczor, adiunkt 

  

Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych (C-748)

Kierownik - o. prof. dr hab. Wiesław Bar

dr Lidia Fiejdasz-Buczek, adiunkt

ks. dr Wojciech Witkowski, asystent 

 

Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (C-525) 

Kierownik - ks. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz, adiunkt
ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, adiunkt, sekretarz, opiekun praktyk: pr. kanon. 

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, adiunkt

mgr lic. Małgorzata Oroń, doktorant

ks. mgr lic. Arkadiusz Saternus, doktorant

mgr lic. Anna Terpin, doktorant

   

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14   Mapa dojazdu

 

INSTYTUT ADMINISTRACJI

Katedra Nauki Administracji (CI-400)

Kierownik - prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

dr hab. Marcin Szewczak, adiunkt

dr hab. Michał Domagała, adiunkt
dr Magdalena Kisała, adiunkt

dr Małgorzata Ganczar

 

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego (CI-401)

Kierownik - dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
dr hab. Rafał Arkadiusz Biskup, adiunkt

dr hab. Wojciech Wytrążek, adiunkt, sekretarz

dr Bożena Czech-Jezierska, adiunkt

dr Maciej Gapski
mgr Jan Kokot, doktorant
mgr Patryk Ochwat, doktorant

mgr Kacper Lewandowski, doktorant
mgr Paweł Niewęgłowski, doktorant

mgr Beata Zięba, doktorant 

 

Katedra Historii Administracji (CI-403)

Kierownik - ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL

dr Sebastian Kwiecień, adiunkt

mgr Paulina Liszka, asystent, sekretarz  

mgr Ilona Resztak, doktorant

mgr Marta Sobczuk-Gil, doktorant

mgr Patrycja Stępień, doktorant 

 

Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem (CI-412)

Kierownik - dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL
dr hab. Anna Haładyj, adiunkt
dr Kamila Sobieraj, adiunkt, sekretarz

mgr Katarzyna Fortuna, doktorant

mgr Ewa Nowosad, doktorant

mgr Krzysztof Pyter, doktorant

  

Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CI-402)

Kierownik - dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
dr hab. Anna Tunia, adiunkt

dr Iwona Bień-Węgłowska, adiunkt

mgr Aleksandra Pijas, doktorant 

 

Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego (CI-203)

Kierownik - dr hab. Jan Mariusz Izdebski, adiunkt

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, adiunkt

dr hab. Rafał Sura, prof. KUL

dr Piotr Zacharczuk, adiunkt

mgr Marta Dębińska, doktorant

mgr Małgorzata Dziubińska, doktorant

mgr Stanisław Filipowicz, doktorant, sekretarz

mgr Mateusz Grosicki, doktorant
mgr Łukasz Jurek, doktorant

mgr Małgorzata Kanios, doktorant

mgr Grzegorz Łubkowski, doktorant

mgr Kamil Mania, doktorant

mgr Mateusz Mąkosa, doktorant
mgr Katarzyna Niedzielska, doktorant

mgr Katarzyna Nowak, doktorant
mgr Szymon Psonka, doktorant
mgr Adrian Sypnicki, doktorant

mgr Edyta Szałacha, doktorant

mgr Mateusz Tytuła, doktorant

mgr Łukasz Wądołowski, doktorant

 

CI - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1    Mapa dojazdu

 

INSTYTUT EUROPEISTYKI

Katedra Prawa Unii Europejskiej  (CI-407, CI-408)

Kurator: dr Delaine Swenson, prof. KUL

dr Anna Kosińska, asystent (urlop)

dr Edyta Krzysztofik, adiunkt

dr Anna Szachoń-Pszenny, adiunkt (urlop)

dr Agnieszka Parol, asystent (urlop)

mgr Katarzyna Woch, asystent, sekretarz
mgr Paweł Wojtasik, asystent

mgr Anita Maciążek, doktorant

 

Katedra Nauk o Polityce (CI-404)

Kierownik: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

dr hab. Sławomir Łukasiewicz, adiunkt

dr Luc Reydams, prof. KUL

dr Lech Buczek, adiunkt

ks. mgr lic. Damian Kwiatkowski, doktorant

 

Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego (CI-409)

Kierownik: dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
dr Agnieszka Kawałko, adiunkt, sekretarz

dr Tomasz Sieniow, asystent

mgr Dariusz P. Kała, doktorant

mgr Michał Mościcki, doktorant

mgr Anna Wróbel, doktorant 

 

CI - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1    Mapa dojazdu

 

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14   Mapa dojazdu
CI - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1    Mapa dojazdu

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017, godz. 14:20 - Adam Jankowski