Konferencja NKN „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?

logo narodowy kongres naukiWe wrześniu 2017 r. w Krakowie odbędzie się Narodowy Kongres Nauki, który zajmie się przeglądem potencjału badawczego Polski i refleksją nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. W jego trakcie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Kongres zostanie poprzedzony cyklem comiesięcznych konferencji programowych w różnych ośrodkach akademickich kraju. Współorganizatorem jednej z nich w dniach 29-30 marca 2017 r. będzie KUL. Jej tematem będzie Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?

 

 

Ilościowo Polska osiągnęła sukces obejmując kształceniem na poziomie wyższym niemal połowę kolejnych roczników młodzieży. „Drugą stroną medalu” jest jednak powszechnie dostrzegana inflacja dyplomów i obniżenie ich znaczenia dla pracodawców. Środki publiczne na kształcenie studentów do tej pory dzielone były w znacznej mierze w oparciu o kryteria ilościowe, co nie sprzyjało wzrostowi jakości kształcenia; pewne działania w tym kierunku już zostały podjęte. Zmiany wymaga system oceny jakości kształcenia tak, aby by uchwycić rzeczywiste efekty, a nie sprawność w tworzeniu dokumentacji.Poprawić też należy porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji.

 

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy ministerstwo powinno oddziaływać na ofertę edukacyjną przez politykę kontraktowania kierunków studiów, a jeśli tak, to jak powinno to robić.  Rozważenia wymaga wprowadzenie zmian w organizacji toku kształcenia (3+2+4 czy 4 + [1] + 4). Absolwenci muszą być lepiej przygotowani do startu zawodowego, ale poprawy wymaga też poziom ogólnego wykształcenia i kompetencji społecznych.

 

Na koniec pozostaje problem niezbyt wysokiego poziomu kandydatów na studia (efekty pracy szkół średnich). Być może trzeba powrócić do prowadzenia egzaminów wstępnych i innych działań selekcyjnych przy przyjęciu na studia lub dopuścić do ich wprowadzenia przez uczelnie na mocy przepisów wewnętrznych (oznacza to jednak zmniejszenie rangi matury).

 

 

 

Konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki w roku 2017

 

  • Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej

26-27 stycznia 2017 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych

23-24 lutego 2017 r. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z PAN

  • Dodatkowo: Prezentacja trzech konkursowych projektów założeń do  Ustawy 2.0

1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska

  • Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?

29-30 marca 2017 r.  Współorganizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  • Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych - kierunek i instrumenty zmian

26-27 kwietnia 2017 r. Politechnika Gdańska

  • Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego

25-26 maja 2017 r. Politechnika Łódzka we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

 

  • Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

19-20 czerwca 2017 r. Uniwersytet Warszawski

 


 

NARODOWY KONGRES NAUKI,  9 – 20 września 2017 r. (wtorek, środa)

Centrum Kongresowe, ICE Kraków

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017, godz. 11:27 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-01-23