42. edycja letnich kursów języka polskiego na KUL

W tym roku po raz czterdziesty drugi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbywają się zajęcia Szkoły Letniej Języka Kultury Polskiej.

Programy rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do połowy września. W tym roku gościmy około 140 osób z 22 krajów. Naszymi słuchaczami są najczęściej studenci i doktoranci z amerykańskich i europejskich uniwersytetów. Kursy trwają od 2 do 8 tygodni i mają różne stopnie intensywności - od 5 do 8 godzin dziennie.


Oferujemy między innymi następujące wykłady: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Historia Polski; Ekonomiczne uwarunkowania zmian społecznych w Polsce; Historia Żydów w Polsce; Scena polityczna; Tradycje tolerancji  i pluralizmu religijnego w Polsce; Lublin - miasto wielu kultur i religii; Literatura polska, Muzyka polska, Kultura polska, Film polski.
Zaplanowane są następujące wycieczki: Lublin; Sandomierz; Kraków; Warszawa; Zamość;  Kozłówka.


Każdego roku w programach letnich i całorocznych Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL bierze udział około 200 osób głównie z USA i Zachodniej Europy. Dla wielu z nich obraz Polski zostaje ukształtowany poprzez wrażenia z Lublina. Bardzo często wracają w następnych latach rozwijając kontakty zawodowe, naukowe i towarzyskie.

2015-07-24

Budujemy pomnik ks. Idziego Radziszewskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął inicjatywę wzniesienia w Lublinie pomnika założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego.


ks._Idzi_RadziszewskiKs. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.

Apel Rektora KUL w sprawie poparcia inicjatywy budowy pomnika ks. Idziego Radziszewskiego

Poparcie dla budowy pomnika można wyrazić złożeniem podpisu pod wnioskami, które wyłożone są w następujących miejscach:
1.    Punkt Informacyjny w Gmachu Głównym
2.    Portiernie w Gmachu Głównym, Collegium Norwidianum, Collegium Joannis Pauli II , Collegium Iuridicum, Biblioteki Uniwersyteckiej, Biotechnologii, Instytutu Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu oraz budynkach dydaktycznych przy Drodze Męczenników Majdanka 70.

 

Zgodnie ze Statutem Miasta Lublin listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą mogą podpisać tylko mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców miasta Lublin.

 

 

 

 

2015-06-22

KUL otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów" 2015

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II po raz kolejny został laureatem Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" - 2015 i otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów".

Celem Programu jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywanie kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

2015-06-02

Startuj z TP KUL - nowy program stypendialny

TP KULMiło nam poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół KUL utworzyło program stypendialny - "Startuj z TP KUL". Stypendia przeznaczone są dla tegorocznych maturzystów rozpoczynających studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Pomoc Towarzystwa ma służyć wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z mniejszych miejscowości.

Wyjątkowość nowego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte zostaną osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów. Co ważne, stypendium przyznawane jest niezależnie od innych stypendiów i zapomóg.

Więcej informacji na temat stypendium można znaleźć na stronie Towarzystwa Przyjaciół KUL

2015-06-29

Kącik "za grosik"

Dom Studencki przy ul. Konstantynów 1B w okresie letnim (lipiec, sierpień, wrzesień) dysponuje wolnymi pokojami (1, 2, 3 i 4-osobowymi). Otoczenie Domu Studenckiego jest spokojne i przyjazne, pełne zieleni i kwiatów.

Informacje o możliwości zakwaterowania i wysokości opłat pod numerem telefonu 81/ 445 47 30.

2015-06-08

Ex Thesauro Universitatis w Sandomierzu

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zapraszają  w dniach 26.06 - 30.09.2015 r. na wystawę Ex Thesauro Universitatis.

 

Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II można oglądać  w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12.

 

Wystawa pod honorowym patronatem:
JE Biskupa Sandomierskiego - Krzysztofa Nitkiewicza
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Adama Jarubasa
Starosty Powiatu Sandomierskiego - Stanisława Masternaka
Burmistrza Miasta Sandomierza - Marka Bronkowskiego

 

Fotorelacja z otwarcia wystawy

2015-06-24

31.08-6.09 Szkoła Letnia w ramach Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów

Challenges in public administration – the future of Eastern Partnership
Wyzwania w administracji publicznej – przyszłość Partnerstwa Wschodniego

Z inicjatywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 31.08 - 6.09.2015 r. odbędzie się Szkoła Letnia organizowana w ramach Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów. Do udziału w Szkole zostali zaproszeni studenci oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetów należących do Sieci.

 

Głównym celem Szkoły jest zapoznanie studentów z  różnych krajów z funkcjonowaniem Administracji Publicznej oraz  wyzwaniami, jakie stoją przed Unią Europejską i krajami do niej kandydującymi, a także rozwój regionalny i współpraca transgraniczna. Wykładowcami w tej edycji Szkoły będą pracownicy naukowi z Lublina, Łucka i Tarnopola. Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim. Studenci uczestniczący w Szkole otrzymają dyplom uczestnictwa wydany wspólnie przez KUL i Uniwersytet w Łucku.

2015-07-23

1-3.09 XXI Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

W dniach 1-3 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL odbędzie się XXI Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Zgłoszenia udziału prosimy kierować najpóźniej do dnia 10 sierpnia br.

 

SZCZEGÓŁY

2015-07-07

7-9.09 Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego Biskupa Łomżyńskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 września 2015 r. w Łomży.

 

Program i szczegółowe informacje

 

2015-07-20