Kolejne działania KUL na rzecz internacjonalizacji oferty dydaktycznej

W dniu 29 października 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II został uruchomiony kurs języka polskiego dla obcokrajowców studiujących na KUL. Kurs, prowadzony będzie przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej, jest częścią uczelnianego programu wspierającego studentów z zagranicy.

Jednocześnie trwają zapisy na kurs języka angielskiego dla pracowników dziekanatów oraz agend mających bezpośredni kontakt z obcokrajowcami. Kursy prowadzić będzie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL.

 

2014-10-31

5.11 Sympozjum z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. Profesora A. L. Szafrańskiego

Katedra Prakseologii Pastoralnej KUL zaprasza 5 listopada na sympozjum pt. Ks. prof. dr hab. Adam Ludwik Szafrański teologiem pastoralnym i promotorem laikatu w Polsce. Sympozjum z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. Profesora A. L. Szafrańskiego - Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031.

2014-10-07

6-7.11 II Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza

W dniach 6-7 listopada 2014 r. Katedra Językoznawstwa Stosowanego, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego oraz Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego Instytutu Filologii Angielskiej KUL zapraszają do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej Linguistics Beyond and Within 2014: Challenging Ideas and Innovative Applications.

 

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.

 

Konferencja skierowana jest do językoznawców zajmujących się nowatorskimi podejściami do szeroko pojętego językoznawstwa. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli i aktualnych badań między naukowcami z Polski i z zagranicy.

 

Patronat nad Konferencją objęli: Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Ambasada Irlandii w Warszawie oraz Polska Akademia Nauk - Oddział w Lublinie.

 

Wykłady plenarne wygłoszą: prof. Jolanta Szpyra-Kozłowska (UMCS), prof. Pavol Štekauer (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja), prof. Jacek Witkoś (UAM w Poznaniu), dr hab. Aidan Doyle (University College Cork, Irlandia) oraz dr Alexander Grosu (Uniwersytet w Tel Awiwie, Izrael).

 

Szczegóły na stronie: http://lingbaw.webclass.co/.

2014-10-13

12-13.11 Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich

Katedra Prawa Wyznaniowego KUL oraz Polski Instytut Katolicki „Sursum Corda” zapraszają w dniach 12-13 listopada do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich - Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

2014-10-09

14.11 Refleksja Ireny Sławińskiej o teatrze - dziś

Katedra Dramatu i Teatru KUL zaprasza na konferencję pt. Refleksja Ireny Sławińskiej o teatrze - dziś. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w sali CN-208 Collegium Norwidianum.

Więcej informacji 

2014-10-31

14-15.11 XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

W dniach 14-15 listopada odbędzie się na KUL XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. Edukacja seksualna w katechezie. Szanse i wyzwania.

2014-10-21

18.11 Światowy Dzień Filozofii

dzien_filozofii_2014_Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Wydział Filozofii KUL oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne oddział w Lublinie zapraszają 18 listopada 2014 r. na XII Światowy Dzień Filozofii pt. Filozofia, literatura, film.

Więcej informacji

2014-10-31

21-22.11 Świat głuchoniemych - wyzwania współczesności

W dniach 21-22 listopada odbędzie się na KUL Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Świat głuchoniemych - wyzwania współczesności, podejmująca zagadnienia nauki i praktyki głuchoniewidzenia. Konferencję organizują Katedra Tyflodydaktyki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej KUL, Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL, Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL oraz Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym.

2014-10-17

22.11 Kontynuować działalność społeczną ks. Franciszka Blachnickiego dziś

W dniu 22 listopada 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się sympozjum naukowe, poświęcone społecznemu zaangażowaniu i myśli społecznej ks. Franciszka Blachnickiego.

Tytuł sympozjum to Kontynuować działalność społeczną ks. Franciszka Blachnickiego dziś. 

Honorowym patronatem sympozjum objęli Metropolita Lubelski Abp Stanisław Budzik oraz JM Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.

2014-10-24