Nominacje profesorskie i promocje doktorskie

Społeczność akademicka KUL wzbogaciła się 40 nowych doktorów. 18 października 2017 r. dyplomy doktorskie otrzymało 16 młodych naukowców z Wydziału Nauk Społecznych, 12 z Wydziału Teologii, 11 z Wydziału Nauk Humanistycznych i 1  z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Dyplomy doktora habilitowanego otrzymało dwóch naukowców (dr hab. Michał Domagała z WPPKiA oraz  dr hab. Cezary Wąs z WNH).

Podczas uroczystości Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński wręczył również nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego 30 wykładowcom, a kilka dni wcześniej 6 osób otrzymało nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-10-18

Program Stypendialny dla studentów działających na rzecz KUL

Towarzystwo Przyjaciół KUL uruchomiło program stypendialny, skierowany do studentów szczególnie zaangażowanych na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Stypendium przyznawane będzie za szczególne, bezinteresowne zaangażowanie na rzecz społeczności uniwersyteckiej na różnych płaszczyznach (za wyjątkiem naukowej) osobom studiującym na studiach stacjonarnych dziennych i nieprzebywającym na urlopie dziekańskim. Kandydata może zgłosić jednostka uczelniana, organizacja, kurator organizacji studenckiej działającej na terenie Uniwersytetu lub osoba indywidualna (np. kolega-student).


Informacji na temat stypendiów udziela Biuro Zarządu Głównego TP KUL: tel. 81 532 64 32 lub 662 487 212.


Regulaminy i wnioski

2017-10-10

Fundacja PKO Banku Polskiego sfinansuje stypendia jubilleuszowe dla studentów KUL

Fundacja PKO BP16 stypendiów o wartości 9000 zł brutto każde ufunduje dla studentów KUL Fundacja PKO Banku Polskiego. Ubiegać się o nie może każdy student, który  ukończył przynajmniej jeden rok studiów w KUL na studiach stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich. „Stypendium Jubileuszowe 100-lecia KUL” uzyskają laureaci konkursu, zorganizowanego przez Fundację oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL. Termin złożenia prac konkursowych upływa 25 października 2017 r.

 

Więcej informacji na stronie TP KUL

2017-10-04

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Zrób krok w przyszłość! Podnieś swoje kwalifikacje, wybierz studia podyplomowe w KUL. Rekrutacja trwa do 22 października 2017 r. W ofercie ponad 30 kierunków, wśród nich są również nowości: asystent rodziny, autoprezentacja-kreowanie wizerunku-budowanie marki, bankowość, surdopedagogika czy logistyka. Nowością jest także udostępnienie większości kierunków dla studentów V roku studiów jednolitych magisterskich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie rekrutacyjnej lub na naszym Fanepage'u.

2017-10-02

20-22.10 Understanding Social Cognition. Trends in Interdisciplinary Studies

Ośrodek Badań Filozoficznych, Instytut Filozofii UMCS, Wydział Filozofii i Kognitywistyka KUL, Uniwersytet Villanova, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zapraszają w dniach 20-22 października 2017 r. na III Konferencję Avant. Trends in Interdisciplinary Studies pt. Understanding Social Cognition, która odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur.

 

Więcej

2017-10-17

20-22.10 Bóg i Absolut w wyjaśnianiu rzeczywistości. XXVIII Sympozjum Arystotelesowskie

Wydział Filozofii oraz Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka i Katedra Metafizyki KUL zapraszają na XXVIII Sympozjum Arystotelesowskie z cyklu Główne pojęcia filozofii Arystotelesa. Sympozjum "Bóg i Absolut w wyjaśnianiu rzeczywistości" odbędzie się  20-22 października 2017 r. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.

 

 

2017-10-19

21.10 Sympozjum „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II środowiskiem rozwoju żywego Kościoła”

sympozjum ks. BlachnickiW ramach obchodów 30 rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego KUL zaprasza na sympozjum „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II środowiskiem rozwoju żywego Kościoła”, które odbędzie się w sobotę 21 października 2017 r. o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-408.

O godz. 12.30 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św., której przewodniczyć będzie ks. bp Wiesław Śmigiel, a sympozjum towarzyszyć będzie multimedialna wystawa „Wychowawca wolnych ludzi – ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)” w hallu Centrum Transferu Wiedzy na III piętrze.

2017-10-09

21.10 Obchody roku bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie

Sympozjum HonorackieInstytut Teologii Moralnej KUL i Prowincja Warszawska Braci Mniejszych Kapucynów zapraszają na sympozjum poświęcone osobie i dziełu kapucyna bł. Honorata Koźmińskiego, które odbędzie się w sobotę 21 października 2017 r. o godz. 10.15 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-113. Poprzedzi je Msza św. o godz. 9.00 sprawowana pod przewodnictwem o. dra Andrzeja Kiejzy, ministra prowincjalnego Braci Mniejszych Kapucynów. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 22 czerwca 2016 r. ustanowił rok 2017 rokiem błogosławionego Honorata Koźmińskiego.

  

Więcej

2017-10-17

21.10 Akademicka Pielgrzymka do Wąwolnicy

Akademicka Pielgrzymka do WąwolnicyDuszpasterstwo Akademickie KUL zaprasza na Akademicką Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, która wyruszy w sobotę 21 października 2017 r. o godz. 7.45 sprzed Kościoła Akademickiego, aby zawierzyć Matce Bożej kolejny rok akademicki. Informacje i zapisy w zakrystii, sekretariacie i u oo. Duszpasterzy.

2017-10-19

21.10 Special Session on Mindreading

W ramach III Konferencji Avant. Trends in Interdisciplinary Studies pt. Understanding Social Cognition Wydział Filozofii i Kognitywistyka KUL zapraszają w sobotę, 21 października 2017 r., na specjalną konferencję poświęconą mindreadingowi, która rozpocznie się o godz. 10.45 w Centrum Spotkania Kultur.

 

Więcej

2017-10-17