Projekt KUL dot. promocji zagranicznej w gronie zwycięskich

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się w gronie uczelni, które zwyciężyły w konkursie „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”.

Rozstrzygnięty właśnie konkurs „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” ma umożliwić szkołom wyższym opracowanie i zrealizowanie działań promocyjnych, które zachęcą studentów zagranicznych do studiów w Polsce. 

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Priorytetu Działanie 4. 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Informacje na stronie MNiSW

2014-10-23

Studenci z University of Notre Dame na KUL

W dniach 19-26 października Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II gościć będzie studentów z University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych.

 

Dziewięciodniowy program przygotowany specjalnie dla studentów jednego z najbardziej prestiżowych katolickich uniwersytetów na świecie zatytułowany jest The Church in Poland, Iconography, and John Paul II on the Human Person. W intensywny plan pobytu wpisane są wykłady z takich dziedzin jak historia Polski, historia Kościoła na ziemiach polskich oraz teologia i filozofia. Nie zabraknie więc prowadzonych przez specjalistów z KUL wykładów dotyczących historii mniejszości narodowych w Polsce, zmian społeczno-politycznych ostatniego ćwierćwiecza, roli nauczania Karola Wojtyły na KUL w czasach komunizmu oraz personalizmu w jego myśli filozoficznej. Uczestnicy spotkają się z Panią prof. Urszulą Paprocką-Piotrowską, Prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą. Czekają ich również spotkania z JE Abp. Stanisławem Budzikiem, JE Abp. Ablem i ks. prof. Andrzejem Szostkiem, uczniem Karola Wojtyły. Ponadto zaplanowane są spotkania z polskimi studentami. Pierwsze dni pobytu w Polsce goście spędzą w Lublinie, następnie udadzą się do Krakowa, Wadowic, Częstochowy i Warszawy. W czasie podróży odwiedzą miejsca szczególnie związane z Janem Pawłem II.


Program został przygotowany i jest koordynowany przez Uniwersytet Otwarty KUL.

2014-10-17

Trwają zapisy na zajęcia Uniwersytetu Otwartego

Uniwersytet Otwarty KUL zaprasza na zajęcia wszystkich: dzieci, młodzież, dorosłych, w tym również seniorów, a także całe rodziny. W ofercie znajduje się wiele ciekawych zajęć. Wszystkie to oryginalne, różnorodne w treści i formie, dostosowane do wieku i poziomu wiedzy odbiorców wykłady, warsztaty, kursy i szkolenia. Ich tematy odpowiadają wszystkim dziedzinom nauki reprezentowanym na uniwersytecie. Są więc zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, a także teologicznych. Szczegóły na stronie www.open.kul.pl.

2014-10-02

Warsztaty dla studentów w Uniwersytecie Otwartym KUL

Uniwersytet Otwarty KUL zaprasza studentów na następujące cykle warsztatów, rozpoczynające się w październiku:


• Stuninguj swój mózg - warsztaty technik pamięciowych
• Laboratorium kreatywności, czyli jak myśleć kreatywnie
• Włochy bez tajemnic, czyli krótki kurs włoskiej kultury i języka (dwa poziomy zaawansowania)


Cena dla studentów KUL to jedynie 6,40 zł za godzinę zajęć! Informacje i zapisy: www.open.kul.pl oraz w sekretariacie (Gmach Główny KUL, s. 109A; tel. 81 445 4290; otwarty@kul.pl).

2014-10-16

17.10-5.11 Wystawa ikon autorstwa Pani Katarzyny Bieniasz

wystawa_ikon_K._Bieniasz_2Instytut Filologii Słowiańskiej KUL w ramach obchodów jubileusz 25-lecia zaprasza na wystawę ikon autorstwa Pani Katarzyny Bieniasz. Wernisaż wystawy odbędzie się 17 października o godz. 13.00 w Atrium Collegium Norwidianum. Wystawa będzie czynna od 17 października do 5 listopada w Atrium Collegium Norwidianum.

2014-10-17

27.10 Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce

bezludna_wyspa_2Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej KUL oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zapraszają 27 października na spotkanie z cyklu „Seminaria otwarte z historii Polski XX wieku". Wykład nt. Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce wygłosi dr Marta Cobel-Tokarska - Collegium Norwidianum, s. CN-208, godz. 12.00.

2014-10-20

28.10 Kolejne spotkanie Akademii Młodych Humanistów

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby objęte programem AKADEMII MŁODYCH HUMANISTÓW na kolejne spotkanie, które odbędzie się we wtorek 28 października 2014 r.

Szczegółowy program spotkania znajdziecie Państwo TUTAJ.

2014-10-23

30.10 Wykład otwarty Dorothy Fraser - terapeuty AAC z Wielkiej Brytanii

dorothy_kul_plakat_2014

 

Instytut Psychologii KUL oraz Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” zapraszają 30 października na wykład otwarty Dorothy Fraser pt. What is Augmentative and Alternative Communication? Augmentative Communication in Practice: An Introduction /wykład w języku angielskim/ - Kolegium Jana Pawła II, s. C-618, godz. 14.00-15.30.

 

Dorothy Fraser - fizjoterapeuta, terapeuta AAC z Wielkiej Brytanii. Przedstawiciel Central Coast Children’s Fundation i International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Redaktor Światowego biuletynu AAC wydawanego przez Augmentative Communication World Network (ACWN).

2014-10-21

5.11 Sympozjum z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. Profesora A. L. Szafrańskiego

Katedra Prakseologii Pastoralnej KUL zaprasza 5 listopada na sympozjum pt. Ks. prof. dr hab. Adam Ludwik Szafrański teologiem pastoralnym i promotorem laikatu w Polsce. Sympozjum z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. Profesora A. L. Szafrańskiego - Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031.

2014-10-07

6-7.11 II Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza

W dniach 6-7 listopada 2014 r. Katedra Językoznawstwa Stosowanego, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego oraz Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego Instytutu Filologii Angielskiej KUL zapraszają do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej Linguistics Beyond and Within 2014: Challenging Ideas and Innovative Applications.

 

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.

 

Konferencja skierowana jest do językoznawców zajmujących się nowatorskimi podejściami do szeroko pojętego językoznawstwa. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli i aktualnych badań między naukowcami z Polski i z zagranicy.

 

Patronat nad Konferencją objęli: Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Ambasada Irlandii w Warszawie oraz Polska Akademia Nauk - Oddział w Lublinie.

 

Wykłady plenarne wygłoszą: prof. Jolanta Szpyra-Kozłowska (UMCS), prof. Pavol Štekauer (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja), prof. Jacek Witkoś (UAM w Poznaniu), dr hab. Aidan Doyle (University College Cork, Irlandia) oraz dr Alexander Grosu (Uniwersytet w Tel Awiwie, Izrael).

 

Szczegóły na stronie: http://lingbaw.webclass.co/.

2014-10-13