Rusza Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji na KUL

Od czerwca 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ruszyło Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM), którego misją jest wspieranie i pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów związanych z wszelką ich aktywnością, z wykorzystaniem metod polubownych.

Lubelski CAM jest jednym z sześciu Centrów, działających w całym kraju i jedynym w regionie południowo-wschodniej Polski, utworzonym we współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Obecnie zespół projektowy prowadzi prace przygotowawcze i adaptacyjne w siedzibie CAM przy ulicy Chopina 29/11a. Jesienią planowane są pierwsze działania informacyjne, edukacyjne i merytoryczne w oparciu o działania ekspertów, prawników, przedsiębiorców, a przede wszystkim mediatorów o bogatym doświadczeniu.

Centrum Arbitrażu i Mediacji stawia sobie za zadanie stosowanie rozwiązań pozwalających na zarządzanie sytuacjami spornymi w celu ich wyeliminowania, obniżając koszty konfliktów i to zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, będące następstwem powstałego sporu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Centrum Arbitrażu i Mediacji
ul. Chopina 29/11A
20-026 Lublin
opig@kul.pl

Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – Projekt Pilotażowy"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2014-08-28

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mediach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mediach, w których nagrodami są indeksy dla laureatów - uczniów klas maturalnych oraz staże i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Konkursu.

 

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocję edukacji medialnej.

 

Szczegółowe informacje o konkursie: kwm.id.uw.edu.pl (Komitet Główny w Warszawie) oraz kwm.kul.pl (Komitet Okręgowy w Lublinie).

2014-07-25

Już od 1 października KUL zwalnia z opłat za studia na drugim i kolejnym kierunku

Senat KUL, zgodnie z rekomendacją Kolegium Rektorskiego z ubiegłego tygodnia, zdecydował na dzisiejszym posiedzeniu o rezygnacji z pobierania opłat za studia już od 1 października 2014 r.

 

Zwolnienie z opłat będzie dotyczyło zarówno kształcenia na studiach stacjonarnych na drugim i kolejnych kierunkach studiów w formie stacjonarnej, jak i kształcenia na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS.

2014-06-26

Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego

Wydział Filozofii KUL uruchomił w 2013 roku Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego.

 

Wydział Filozofii zaprasza studentów I roku studiów II stopnia, którzy rozpoczną kształcenie w roku akademickim 2014/2015, do udziału w drugiej edycji Programu.

 

Celem programu stypendialnego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filozofii poprzez stworzenie możliwości rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionym studentom Wydziału i wspieranie prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

2014-06-25

9.08-7.09 Wystawa fotografii w Galerii Sceny Plastycznej KUL

9 sierpnia Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Barbary Bartczak. Jest to pierwsza indywidualna wystawa artystki - Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Rynek 8, godz. 18.00.


Fotografie Bartczak będzie można oglądać do 7 września. Galeria jest czynna od wtorku do niedzieli w godz. 11.00 - 16.00.

 

Barbara Bartczak urodziła się w Pionkach w 1978 roku. W roku 2003 ukończyła historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, następnie roczny kurs fotografii w Kensington and Chelsea College w Londynie. Inspirację do swoich fotografii czerpie głównie z magicznej sztuki teatralnej, z którą obcowała przez blisko sześć lat w Royal Opera House w Londynie. Specjalizuje się w fotografii artystycznej. W jej pracach można odnaleźć wpływy sztuki fotograficznej Lilian Bassman. Przedmiotem jej fotografii jest człowiek, głównie kobieta ze swoją tajemniczą duszą i czasami zapomnianą kobiecością. W 2012 roku zdjęcie jej autorstwa zostało zaprezentowane w ramach wystawy pt. W naszej świadomości Sztukateria jest kobietą na Łódź Design Festiwal 2012.

2014-08-06

28.08-14.09 Wystawa "Królowa Polski o wielu obliczach"

Od 28 sierpnia do 14 września 2014 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II będzie można oglądać wystawę Królowa Polski o wielu obliczach.

Wystawa "Królowa Polski o wielu obliczach" to 47 kopii wizerunków Matki Bożej koronowanych przez Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, od rekoronowanego obrazu Bogarodzicy Unitów w Chełmie Lubelskim w 1946 roku do Wambierzyckiej Królowej Rodzin koronowanej w 1980 roku. Wszystkie kopie namalowała w ciągu 5 lat Bożena Aleksy z Warszawy.

Wystawie towarzyszy książka "KRÓLOWA POLSKI O WIELU OBLICZACH. WIZERUNKI MATKI BOŻEJ KORONOWANE PRZEZ PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO".

Książka opowiada o koronacjach łaskami słynących wizerunków Matki Bożej, zapoznaje z historią i znaczeniem sanktuariów maryjnych, przedstawia chronologicznie koronacje w powiązaniu z historią kościoła w Polsce oraz przytacza fragmenty homilii wygłoszonych przez Prymasa Wyszyńskiego podczas Mszy św. koronacyjnych.

2014-08-11

8-10.09 II Polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne

W dniach 8-10 września odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa nt. II Polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne, organizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwo Naukowe KUL oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

2014-07-09

15-20.09 XXVIII edycja Letniej Szkoły Młodych Pedagogów

W dniach 15-20 września odbędzie się XXVIII edycja Letniej Szkoły Młodych Pedagogów nt. Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem… W tym roku gospodarzem XXVIII LSMP został ustanowiony Instytut Pedagogiki oraz Wydział Nauk Społecznych KUL. 


Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagogów, w ramach którego tworzone są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, bogacenia własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych.

 

Organizatorem Letniej Szkoły Młodych Pedagogów jest Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

2014-07-25

16-17.09 Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej na przestrzeni dziejów

Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL wraz z Instytutem Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku zaprasza w dniach 16-17 września na sympozjum nt. Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej na przestrzeni dziejów - Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031.

 

Konferencja jest okazją do uczczenia rocznicy 25-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską.

2014-07-28

26-27.09 Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje

Katedra Języka Polskiego KUL i Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL zapraszają w dniach 26-27 września na konferencję naukową pt. Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje.

2014-09-01