41. edycja letnich kursów języka polskiego na KUL

Już po raz czterdziesty pierwszy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zainaugurował zajęcia w Szkole Letniej w ramach Szkoły Języka i Kultury Polskiej.


Letnie programy językowe potrwają do końca sierpnia. W tym roku Szkoła będzie gościć około 130 osób z 22 krajów. Wśród słuchaczy będą między innymi osoby z prestiżowych amerykańskich i europejskich środowisk akademickich, takich jak Columbia University, Harvard University, Oxford University czy The University of North Carolina. Uczestnicy wybierają kursy trwające od 2 do 8 tygodni o różnych stopniach intensywności.


Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL proponuje ciekawe zajęcia, w czasie których nasi goście poznają nie tylko język, ale także kulturę polską. Wśród tegorocznych zajęć między innymi wykłady: Historia Polski; Ekonomiczne uwarunkowania zmian społecznych w Polsce; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Historia Żydów w Polsce; Scena polityczna; Tradycje tolerancji i pluralizmu religijnego w Polsce; Literatura polska, Muzyka polska, Film polski.
Nasi goście poznają także Polskę - zaplanowane jest zwiedzanie Lublina oraz wycieczki do Sandomierza, Krakowa, Warszawy, Zamościa i Kozłówki.


Każdego roku w programach letnich i całorocznych Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL bierze udział około 200 osób głównie z USA i Zachodniej Europy. Dla wielu z nich pobyt w Lublinie na KUL jest pierwszym zetknięciem z Polską, który kształtują ich wyobrażenie o naszym kraju. Uczestnicy bardzo często wracają w następnych latach, rozwijając kontakty zawodowe, naukowe i towarzyskie.

 

 

 

 

Zapraszamy także do obejrzenia filmiku nt. ciekawych zajęć przygotowanych dla studentów naszej Szkoły Letniej!

 

 

2014-07-09

Już od 1 października KUL zwalnia z opłat za studia na drugim i kolejnym kierunku

Senat KUL, zgodnie z rekomendacją Kolegium Rektorskiego z ubiegłego tygodnia, zdecydował na dzisiejszym posiedzeniu o rezygnacji z pobierania opłat za studia już od 1 października 2014 r.

 

Zwolnienie z opłat będzie dotyczyło zarówno kształcenia na studiach stacjonarnych na drugim i kolejnych kierunkach studiów w formie stacjonarnej, jak i kształcenia na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS.

2014-06-26

KUL otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów" 2014

Uczelnia LiderowKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został laureatem IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" - 2014 i otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów". 

 

Ponadto naszemu Uniwersytetowi została przyznana nagroda specjalna "Primus", za najwyższą liczbę punktów wśród szkół wyższych certyfikowanych w programie.

 

Oficjalne wyniki zostały ogłoszone 18 czerwca podczas uroczystej Gali Finałowej Programu "Uczelnia Liderów" we Wrocławiu.

 

Relacja z uroczystości podsumowania Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” 2014

 

Program "Uczelnia Liderów" wskazuje szkoły wyższe, które kształcą absolwentów dobrze przygotowanych do pracy zawodowej - twórczych i kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne.

 

Procedura oceny uczestników jest rozbudowana - zespół recenzentów ocenia uczelnie na podstawie wielu kryteriów, takich jak potencjał naukowo-dydaktyczny, posiadane certyfikaty, umiędzynarodowienie, działalność biura karier, edukacja praktyczna studentów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czy interdyscyplinarność oferty studiów.

 

Cel programu jest bardzo jasno sprecyzowany - wskazanie kandydatom na studia uczelni najlepszych - takich, które kształcą nowocześnie, które dostosowują ofertę dydaktyczną do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Certyfikowane uczelnie, w opinii komisji certyfikacyjnej, wyróżniają się działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Otrzymanie przez KUL certyfikatu "Uczelnia Liderów" to wyraźny komunikat dla kandydatów na studia, że KUL jest w grupie najlepszych uczelni w Polsce, że będąc liderem na rynku usług edukacyjnych daje gwarancje jakości kształcenia, że przygotowuje liderów życia społecznego. To ważny "znak jakości", którym wyróżniane są najlepsze polskie uczelnie.

 

W uzasadnieniu do wyróżnienia stwierdzono m. in. że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina wyróżniająca się jasno sprecyzowaną, silnie zarysowaną misją ("wartości chrześcijańskie i wynikające z nich normy, w tym normy konstytuujące kulturę akademicką, odgrywają kluczową rolę w pracy dydaktycznej oraz naukowej pracowników KUL"), że Uczelnia stworzyła spójny, wieloelementowy i kompleksowy system zapewniania jakości, że realizowane na uczelni programy kształcenia przewidują rozliczne formy aktywizacji studentów i poszerzania ich kompetencji. Jako silną stroną uczelni wskazano także wszechstronna aktywność akademickiego biura karier, wyraźnie wykraczająca poza standard ukształtowany przez tradycję i polską praktykę akademicką, aktywność kulturalną i społeczną studentów, wyróżniająca KUL na tle innych szkół wyższych, na wrażliwość Uniwersytetu na potrzeby słuchaczy niepełnosprawnych raz dbałość o zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Podkreślono także mocno, że KUL posiada ustabilizowaną pozycję na rynku edukacyjnym i jest postrzegany jako Uczelnia przyjazna studentom.

 

Synteza 2 recenzji przygotowanych przez ekspertów (pdf)

2014-06-18

Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego

Wydział Filozofii KUL uruchomił w 2013 roku Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego.

 

Wydział Filozofii zaprasza studentów I roku studiów II stopnia, którzy rozpoczną kształcenie w roku akademickim 2014/2015, do udziału w drugiej edycji Programu.

 

Celem programu stypendialnego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filozofii poprzez stworzenie możliwości rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionym studentom Wydziału i wspieranie prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

2014-06-25

Rekrutacja na bezpłatne kursy językowe i nową specjalizację na kierunku filologia słowiańska

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytet - Sekcja Funduszy Strukturalnych zaprasza do udziału w bezpłatnych, specjalistycznych kursach językowych (j. francuski, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski), które są realizowane w ramach projektu „PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”.


Rekrutacja na kursy językowe potrwa od 26 maja do 22 sierpnia br. Rekrutacja na specjalizację Komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej potrwa natomiast do końca rekrutacji na studia I stopnia.

 

Szczegóły na stronie: www.kul.pl/neofilologie.

2014-05-26

5-13.08 Chór KUL na X Światowym Sympozjum Muzyki Chóralnej w Korei Południowej

Chór KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki,  jako jedyny zespół z Polski, został zaproszony do udziału w X Światowym Sympozjum Muzyki Chóralnej, które odbędzie się w sierpniu 2014 r. w Seulu. To prestiżowe artystyczne i kulturalne wydarzenie organizowane przez Międzynarodową Federację Muzyki Chóralnej (IFCM) odbywa się co trzy lata, każdorazowo w innym kraju. W tegorocznej edycji Sympozjum weźmie udział 28 chórów z 19 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty.

2014-06-17

21-22.08 CECIL'S 4: the Fourth Central European Conference in Linguistics for Graduate Students

Instytut Filologii Angielskiej KUL zaprasza w dniach 21-22 sierpnia do udziału w konferencji językoznawczej CECIL'S 4: the Fourth Central European Conference in Linguistics for Graduate Students, organizowanej wspólnie z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej. Szczegóły na: cecils.webclass.co.

2014-06-25

28-29.08 Duszpasterskie Wykłady Akademickie 2014

W dniach 28-29 sierpnia odbędą się na KUL 73. Duszpasterskie Wykłady Akademickie pod hasłem Ekumenizm dla ewangelizacji - aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

2014-06-25

1-11.09 Obóz studencki w Tatrach

W dniach 1-11 września Duszpasterstwo Akademickie KUL organizuje obóz studencki w Tatrach. To dobry sposób na wzięcie oddechu przed kolejnym rokiem akademickim i poznanie ciekawych ludzi. To także codzienne wyjścia w góry, trasy o różnym stopniu trudności, rozrywki kulturalne i wspólne wieczory, rozmowy o studiach i studenckim życiu poza uczelnią.

 

Nie masz jeszcze planów na wrzesień? Nie zastanawiaj się długo – jedź z nami w góry!

 

Więcej informacji

2014-07-16

8-10.09 II Polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne

W dniach 8-10 września odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa nt. II Polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne, organizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwo Naukowe KUL oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

2014-07-09