Nowe projekty międzynarodowe ERASMUS+

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że dwa projekty, w które zaangażował się KUL uzyskały dofinansowanie z programu ERASMUS+.

 

Pierwszy: "Europejski Uniwersytet Wschodni" został złożony wspólnie z Urzędem Miasta Lublin i m.in. MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY oraz UNIVERSITE DE LORRAINE. Działania, za które odpowiada KUL, obejmują badanie studentów zagranicznych w Lublinie pod kątem oceny lubelskiej oferty edukacyjnej oraz wypracowanie nowego kierunku /specjalizacji studiów dla studentów zagranicznych z krajów Partnerstwa Wschodniego.

 

Drugi: "WISE - Welfare for lmproved Social dimension of Education" został złożony wspólnie z Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica z Mediolanu. Wspólne działania obejmą badania problemu prawa do edukacji w różnych państwach UE oraz wsparcia studentów zapewnianego za pomocą instrumentów pomocy społecznej.

 

W realizację obu projektów zaangażowana zostanie nowa Sekcja Projektów Międzynarodowych utworzona w Dziale Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu.

2014-09-19

Dwa nowe projekty z EFS dla KUL

Miło jest nam poinformować, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dofinansowania na realizację nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/POKL/4.1.1/2014.

 

1. "LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji" - wartość dofinansowania: 733 044,60 PLN.

 

Projekt zakłada wzmocnienie do września 2015 r. potencjału dydaktycznego KUL w zakresie praktycznych elementów kształcenia na kierunkach filologia angielska, germańska, niderlandzka i polska dzięki współpracy z pracodawcami poprzez m. in. wdrożenie programu rozwojowego na uczelni oraz realizacji współpracy z pracodawcami w formie staży i praktyk dla studentów (133 osób) z KUL.

 

Projekt otrzymał 114 punktów i zajął 10 miejsce na liście rankingowej spośród wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie.

 

2. "Energia kompetencji" - wartość dofinansowania: 2 928 181,80 PLN.

 

Projekt zakłada zwiększenie potencjału zawodowego absolwentów Wydziału Nauk Społecznych KUL poprzez  wsparcie studentów ostatniego roku I i II stopnia studiów (500 osób w tym min. 50% K. - osoby z całego kraju) w zakresie certyfikowanych szkoleń zawodowych, staży realizowanych we współpracy z pracodawcami i warsztatów kompetencji analitycznych, przedsiębiorczości i interpersonalnych (pozyskanie przez 500 studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy) do końca IX.2015.

 

Projekt otrzymał 108,5 punktów i zajął 34 miejsce na liście rankingowej spośród wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie.

2014-09-19

Płatne staże zagraniczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych

 

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu (Zespół projektu „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL) zaprasza pracowników naukowo–dydaktycznych z WYDZIAŁÓW: FILOZOFII; NAUK SPOŁECZNYCH; PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI ORAZ TEOLOGII do wzięcia udziału w 1-3 miesięcznych stażach zagranicznych finansowanych przez DOBRU KUL ze środków Unii Europejskiej. 

 

Od nowego roku akademickiego poszerzamy ofertę stypendialną (dotychczas dostępną wyłącznie dla doktorantów i młodych doktorów), kierując ją do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na WNS, WF, WPPKiA, oraz WT bez względu na wiek i stopień/tytuł naukowy.

 

Minimum 37 pracowników KUL będzie mogło wyjechać w ciągu najbliższego roku akademickiego na 1-, 2- lub 3-miesięczny staż do wybranego ośrodka zagranicznego promującego odpowiedzialność społeczną w innowacyjnej gospodarce(według kryteriów UNESCO 2009).  

 

Zakwalifikowanym uczestnikom projektu DOBRU KUL pokryje KOSZTY PODRÓŻY (BILETY LOTNICZE) oraz wypłaci STYPENDIA STAŻOWE. 

 

Oferta jest częścią projektu pn. „NAJLEPSZE PRAKTYKI" w STRATEGICZNEJ TRANSFORMACJI KUL, mającego na celu wsparcie potencjału naukowo-dydaktycznego KUL. Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w okresie 01.01.2011 -31.12.2015 r. dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

W celu uzyskanie szczegółowych informacji prosimy o kontakt: 

 

Biuro Projektu „Najlepsze praktyki”

Sekcja Funduszy Strukturalnych

DOBRU KUL, pok. CN-201 (Collegium Norwidianum)

Al. Racławickie 1420-950 Lublin

e-mail: np.@kul.pltel: 81 445 42 82

www.najlepszepraktyki.eu

2014-09-19

1.10. Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015

 

1 października odbędzie się rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015. O godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w Kościele Akademickim KUL, po której odbędą się spotkania studentów I lat studiów z władzami wydziałów.

2014-09-19

10.09-18.10 Ks. Profesor Remigiusz Popowski (1936-2014) - wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

ks._R._Popowski_-_wystawa

 

W dniach od 10 września do 18 października w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (ul. Chopina 27, IV p.) czynna będzie wystawa pośmiertna: "Ks. Profesor Remigiusz Popowski (1936-2014)".

2014-09-09

15-20.09 XXVIII edycja Letniej Szkoły Młodych Pedagogów

W dniach 15-20 września odbędzie się XXVIII edycja Letniej Szkoły Młodych Pedagogów nt. Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem… W tym roku gospodarzem XXVIII LSMP został ustanowiony Instytut Pedagogiki oraz Wydział Nauk Społecznych KUL. 


Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagogów, w ramach którego tworzone są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, bogacenia własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych.

 

Organizatorem Letniej Szkoły Młodych Pedagogów jest Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

2014-07-25

18-21.09 Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej

W dniach 18-21 września w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa pt. Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, współorganizowana przez Katedrę Religioznawstwa Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL. Konferencja towarzyszy XC Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

2014-09-15

26-27.09 Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje

Katedra Języka Polskiego KUL i Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL zapraszają w dniach 26-27 września na konferencję naukową pt. Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje.

2014-09-01

6-8.10 Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

Instytut Historii KUL zaprasza w dniach 6-8 października na międzynarodową konferencję pt. Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych.

2014-09-15

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mediach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mediach, w których nagrodami są indeksy dla laureatów - uczniów klas maturalnych oraz staże i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Konkursu.

 

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocję edukacji medialnej.

 

Szczegółowe informacje o konkursie: kwm.id.uw.edu.pl (Komitet Główny w Warszawie) oraz kwm.kul.pl (Komitet Okręgowy w Lublinie).

2014-07-25