Otwarcie Centrum Edukacyjno-Kongresowego KUL w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 28 listopada 2015 r. odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Edukacyjno-Kongresowego KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Program uroczystości

2015-11-25

Budujemy pomnik ks. Idziego Radziszewskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął inicjatywę wzniesienia w Lublinie pomnika założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego.


ks._Idzi_RadziszewskiKs. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.

Apel Rektora KUL w sprawie poparcia inicjatywy budowy pomnika ks. Idziego Radziszewskiego

 

 Więcej...

2015-06-22

Hiszpańskojęzyczne tłumaczenie Gorzkich Żali docenione przez króla Hiszpanii

Król Hiszpanii Filip VI Burbon i kard. Antonio María Rouco Varela złożyli listowne gratulacje dr. hab. Cezaremu Taracha, prof. KUL za długoletnią i pełną sukcesów pracę naukową w obszarze hispanistyki i wydanie hiszpańskojęzycznej wersji Gorzkich Żali pt. Amargas lamentaciones.  Tłumaczenie polskiego nabożeństwa jest wyrazem wdzięczności papieżowi Franciszkowi - wywodzącemu się ze sfery i kultury języka hiszpańskiego - za kanonizację św. Jana Pawła II. 

 

List gratulacyjny od króla Hiszpanii

List gratulacyjny od króla Hiszpanii - tłumaczenie na język polski
List gratulacyjny od kard. Vareli

List gratulacyjny od kard. Vareli - tłumaczenie na język polski

2015-11-26

30.11 Lubelskie Dni Personalizmu. Duch Święty a ludzka osobowość

W dniu 30 listopada 2015 r. w Collegium Joannis Pauli II, C-1013, odbędzie się na czwarta edycja Lubelskich Dni Personalizmu Duch Święty a ludzka osobowość, która rozpocznie się o godz. 9.

2015-11-23

30.11-1.12 Konferencja naukowa "Teologia i nauki przyrodnicze"

Instytut Teologii Fundamentalnej KUL w ramach cyklicznych spotkań Marian Rusecki Memorial Lectures zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową Teologia i nauki przyrodnicze, która odbędzie się w dn. 30 listopada do 1 grudnia 2015 r. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9 w Collegium Norwidianum KUL, sala CN-208.

 

Więcej...

2015-11-24

1.12 Wykład Krzysztofa Krystowskiego z cyklu "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa"

W dniu 1 grudnia 2015 r. gościem KUL będzie dyrektor zarządzający PZL-Świdnik Krzysztof Krystowski, który w ramach cyklu "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa" wygłosi wykład Patriotyzm - przebrzmiała idea czy "new fashion" i jak go praktykować w gospodarce? 

 

Wykład odbędzie się o godz. 10.50 w sali C-605, Collegium Joannis Pauli II.

 

 

2015-11-23

1.12 Konferencja "Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dn. 1 grudnia 2015 r. organizuje konferencję podsumowującą projekt "Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL i dyskusję nad przyszłością Uniwersytetu. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10 w Collegium Norwidianum KUL, sala CN-208.

 

Więcej...

2015-11-24

1-10.12 Amerykańskie prawo spadkowe - wykłady otwarte prof. Nancy Baker

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zaprasza na wykłady otwarte prowadzone przez Prof. Nancy Baker, amerykańską adwokat pt.: Death in the U.S.:  Intestacy, Wills, and Non-Probate Transfers, które odbędą się w dn. 1–10 grudnia 2015 r.

 

Więcej...

2015-11-20

2.12 Powstania Śląskie. Walka i wsparcie

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" oraz Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL organizują 2 grudnia 2015 r. spotkanie Powstania Śląskie. Walka i wsparcie. Wydarzenie odbędzie się w Collegium Norwidianum KUL, sala CN 107, o godz. 18.

2015-11-27

2.12 Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności. Wykład otwarty

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

 

Piąty wykład w cyklu, zatytułowany "Narzędzie szybsze niż pędzel". Nowoczesne spojrzenie Henri Cartier Bressona wygłosi Kamila Leśniak 2 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 MBP, Gmach Centrum Kultury, Lublin ul. Peowiaków 12.

2015-11-04