o. dr hab. Marcin Tkaczyk, profesor nadzwyczajny, franciszkanin
. Urodzony 19 maja 1976 r. w Świdnicy. Magisterium 2001 r., Wydział Teologii KUL, na podstawie rozprawy pt. Zagadnienie sensowności języka teologii w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego, promotor: o. prof. E. I. Zieliński (KUL), recenzent: o. prof. S. C. Napiórkowski (KUL). Doktorat 16 grudnia 2005 r., Wydział Filozofii KUL, na podstawie rozprawy pt. Problem stosowalności HW-rozszerzenia systemu logiki modalnej T w dziedzinie fizyki, promotor: prof. S. Kiczuk (KUL), recenzenci: prof. U. Żegleń (UMK), prof. Z. Dywan (KUL). Habilitacja 24 marca 2010 r., Wydział Filozofii KUL, na podstawie rozprawy pt. Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych, recenzenci: prof. A. Malinowski (UW), prof. A. Wiśniewski (UAM), prof. A. Pietruszczak (UMK), prof. P. Garbacz (KUL).

 

Kierownik Katedry Logiki KUL od 1 sierpnia 2010 r., na tym stanowisku następca profesorów: ks. Antoniego Korcika (1946-1963), ks. Stanisława Kamińskiego (1963-1975), Ludwika Borkowskiego (1975-1985) i Stanisława Kiczuka (1985-2010).
 
Prodziekan Wydziału Filozofii (1.09.2012-16.06.2013).
Dziekan Wydziału Filozofii (17.06.2013-28.05.2015).
Prorektor KUL do spraw Nauki i Kontaktów Międzynarodowych (od 29.05.2015).
 
W 2011 r. otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W 2016 r. otrzymał Lubelską Nagrodę Naukową.
W 2016 r. otrzymał wraz z Tomaszem Jarmużkiem wyróżnienie PTLiFN.
 
W 2015 r. przebywał na stażu naukowym w Centre for Logic and Analytic Philosophy KU Leuven.
 
W latach 2013-2015 kierował zespołem badawczym, który zrealizował projekt Logiki pozycyjne - metateoria i zastosowania, finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki.
 
W latach 2014-2015 pełnił funkcję promotora w przewodzie, który toczył się przed Senatem KUL i który zakończył się nadaniem Panu Profesorowi Richardowi Swinburneowi godności Doktora Honoris Causa KUL.
 
Wypromował troje doktorów: Bartłomieja Krzosa, Annę Marię Karczewską i Krzysztofa Jaworskiego.

 


Autor: Marcin Tkaczyk
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, godz. 13:49 - Marcin Tkaczyk