Urodził się 19.06.1968 roku w Myślenicach w województwie małopolskim. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem (specjalizacja - rzeźba, formy użytkowe).

W roku 1988 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych (OFM) Prowincji OO. Bernardynów, gdzie w latach 1989-1995 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. W ramach umowy seminarium zakonnego z Papieską Akademią Teologiczną uzyskał magisterium z historii sztuki na podstawie pracy: "Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Wybrane zagadnienia z ikonografii Eleusy w Polsce" w 1995 roku.

Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako duszpasterz i katecheta w Dukli. W latach 1997-2002 odbył studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Instytucie Historii Sztuki zakończone egzaminem magisterskim i pracą pt.: „Zespół posągów na fasadzie Kościoła św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie. Analiza i próba identyfikacji ikonograficznej" napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Lileyki. W latach 2003-2007 odbył studia doktoranckie z historii sztuki zwieńczone nadaniem tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki na podstawie rozprawy: "Theatrum sacrum we wnętrzach świątyń bernardyńskich jako plastyczny wyraz sarmackiej religijności polskich obserwantów" napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Lileyki. Od października 2008 roku adiunkt w Katedrze Teorii Kultury i Sztuki instytutu Kulturoznawstwa.

Współpracuje z franciszkanami prowincji św. Michała na Ukrainie, min. wykonał projekt ukraińskiej Kalwarii plenerowej w Szarogrodzie oraz projekty wystroju wnętrz kościołów w Połonnem, Zbarażu, Szarogrodzie, Rozkoszy i Czeczelniku.

Członek Komisji Remontowo Budowlanej i Ochrony Zabytków oraz Prowincjalny Konserwator Zabytków Prowincji NP. NMP., Bernardynów w Polsce. Członek rady programowej wydawnictwa Calvarianum.

Kierownik pracowni artystycznej w klasztorze oo. Bernardynów w Lublinie - Pracownia Św. Łukasza.

Od 2009 roku współpracuje z Naczelną Redakcją Programów Katolickich Polskiego Radia jako ekspert ds. historii sztuki, min. brał udział w audycjach: Jedynka Familijna na wakacjach. Korzenie Kultury - 2009-06-11; Złota trumna Trzech Króli- audycja Agnieszki Trzeciakiewicz - 2014-12-18; „Familijna Jedynka", MaryjaHetmanka narodu polskiego -16.08.2015, „Słowo na dzień”- cykl felietonów maryjnych – 27. 07. – 01. 08. 2015.

Współpracuje z redakcją tygodnika „Gość Niedzielny” oraz kwartalnikiem Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda”.

 

Autor: Cyprian Moryc
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2016, godz. 02:34 - Andrzej Zykubek