Personalizacja kart procesorowych

W związku z obsługą elektronicznej legitymacji studenckiej, w ramach Działu Teleinformatycznego, funkcjonuje Centrum personalizacji kart procesorowych. Obsługę Centrum zapewniają wyznaczeni pracownicy Działu Teleinformatycznego oraz - w zakresie przygotowania e-legitymacji dla poszczególnych wydziałów - pracownicy odpowiednich dziekanatów.

Celem pracy Centrum jest całościowa obsługa procesu przygotowania w Uniwersytecie elektronicznych kart procesorowych: elektronicznych legitymacji studenckich i w planach pracowniczych, a także pomoc w procesie drukowania identyfikatorów dla pracowników Uczelni.

 

Autor: Monika Lechniak
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2013, godz. 10:31 - Monika Lechniak