W latach 1998-2004 obowiązki rektora KUL pełnił ks. Andrzej Szostek MIC. Prorektorami byli: Andrzej Budzisz, ks. Stanisław Wilk, ks. Franciszek Kampka (do 2001), Agnieszka Kijewska (od 2001). W tym okresie funkcjonowało siedem Wydziałów: Teologii; Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (nazwa wprowadzona w 1998 r. w miejsce Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego); Filozofii (nazwa wprowadzona w 1991 r. w miejsce Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej); Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych wraz z filią w Stalowej Woli; Matematyczno-Przyrodniczy oraz Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (utworzony w grudniu 1999 r.).
W trosce o wysoki poziom badań i kształcenia kontynuowano podjętą wcześniej współpracę z innymi środowiskami naukowymi w kraju i zagranicą. Zawarto także nowe umowy między KUL a Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu (2002). Podpisano akt założycielski Polsko-Ukraińskiego Kolegium Europejskiego (2000).
Poza studiami stacjonarnymi zorganizowano studia podyplomowe, eksternistyczne, wieczorowe oraz zaoczne różnych specjalności. Uwzględniono również potrzeby dokształcania osób niepełnosprawnych.

W roku akademickim 2004/05 władzę na KUL przejął nowy zespół w składzie Józef Fert, Roman Doktór, ks. Mirosław Kalinowski, na którego czele stanął ks. rektor Stanisław Wilk SDB.
Pierwszy rok akademicki kadencji ks. rektora Wilka naznaczony był żałobą społeczności KUL po śmierci papieża Jana Pawła II. Pamięć o Kierowniku Katedry Etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w latach 1954-78 pozostaje na Uniwersytecie wciąż żywa. W Instytucie Jana Pawła II, działającym od 1982 r., analizuje się i zgłębia Jego myśl i dokonania. Na wydziałach powstają rozprawy dyplomowe, obchodzone są rocznice związane z Jego życiem i działalnością, organizuje się sympozja. Atmosfera Uczelni jest przesiąknięta Jego duchem.
W dniu 4 kwietnia 2005 r. Senat KUL podjął uchwałę o zmianie nazwy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
W związku z podejmowaniem nowych badań naukowych dokonano wielu zmian organizacyjnych.
W Zamiejscowym Wydziale Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli utworzono Instytut Socjologii i Instytut Prawa, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym powstał Instytut Architektury Krajobrazu. Na Wydziale Filozofii powołano nowy kierunek: kulturoznawstwo. O wyraźnym wzroście badań świadczy utworzenie w Lublinie i w innych ośrodkach Uniwersytetu ponad 30 nowych katedr.
Władze KUL dbają, aby Uczelnia uczestniczyła w rozwijaniu nauki polskiej i światowej. W roku akademickim 2005/2006 zawarto 6 nowych umów z zagranicznymi środowiskami naukowymi (na Łotwie, w Czechach, Francji, Gruzji, Rosji i Australii). W sumie Uniwersytet współpracuje z 268 szkołami wyższymi.
4 czerwca 2007 r. przed gmachem Collegium Norwidianum przy Al. Racławickich odsłonięty został pomnik wieszcza narodowego Cypriana Norwida.
W 2006 r. Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu pod kierunkiem Iwony Pachcińskiej stworzył Akademicką Kronikę Filmową, dokumentującą zarówno ważne wydarzenia odbywające się na Uczelni, jak też codzienne życie społeczności akademickiej. W tym względzie KUL stał się pionierem wśród wyższych uczelni w Polsce.

Strona 1 z 3 :: Idź do strony: [1] 2 3

Autor: Dział Informacji i Promocji KUL
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2013, godz. 10:13 - Liliana Kycia