PRACOWNICY KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO

 

Profesorowie:

 

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (Kierownik Katedry)

  

dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL

 

 

Adiunkci:

 

dr Dariusz Bucior

 

dr Paweł Zdanikowski

 

 

Asystenci:

 

mgr Michał Hałasa

 

mgr Piotr Kędzierski

 

 

Doktoranci - seminarium dr. hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL:

 1. Przemysław Filipowicz
 2. Adrian Dziekan (Sekretarz Katedry)
 3. Wojciech Bartnik
 4. Marzena Kidacka
 5. Małgorzata Kwiatkowska
 6. Marta Strojewska
 7. Barbara Syta
 8. Dominika Weremko

 

Doktoranci - seminarium dr. hab. Marcina Trzebiatowskiego, prof. KUL:

 1. Monika Gwiazda
 2. Ewa Jaroszyńska-Kozłowska
 3. Marta Jąkalak
 4. Rafał Skiba
 5. Dominka Sulemian

 

Autor: Paweł Zdanikowski
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2017, godz. 08:42 - Adrian Dziekan