Prawo handlowe

Wybór literatury

Literatura podstawowa:

  1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2015;
  2. Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, A. Koch, J. Napierała (red.), Warszawa 2015;
  3. W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. C.H. Beck 2014;
  4. K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, wyd. C.H. Beck 2015;
  5. A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005.

 

Literatura uzupełniająca:

  1. A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010;
  2. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa 2005-2010;
  3. System Prawa Handlowego, t. 2, Prawo spółek handlowych, S. Włodyka (red.), Warszawa 2012;
  4. System Prawa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, A.Szajkowski (red.), Warszawa 2008;
  5. System Prawa Prywatnego, t. 17A i 17B, Prawo spółek kapitałowych, S.Sołtysiński (red.), Warszawa 2010.

 

 

 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2015, godz. 09:02 - Piotr Kędzierski