Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza na bezpłatne warsztaty: "Jak skutecznie aplikować do programu HORYZONT 2020? Praktyczne wskazówki dla wnioskodawców" (8.02.2017 r.); "Jak poprawnie skalkulować kosztorys projektu badawczego w programie HORYZONT 2020?" (9.02.2017 r.). Wymagana rejestracja, szczegóły w załączniku.


Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniem aktualnych ofert stypendialnych dla naukowców w ramach programu HORYZONT 2020:

HORYZONT 2020 DLA DOKTORÓW i PROFESORÓW

HORYZONT 2020 DLA MAGISTRÓW I DOKTORANTÓW
Program Horyzont 2020 obejmuje granty, stypendia zagraniczne, staże, pracę w projektach dla osób na każdym etapie kariery naukowej.

Szczegóły na temat programu znaleźć można na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w zakładce „KARIERA I MOBILNOŚĆ

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018, godz. 09:03 - Maria Mazurek-Olszowa