Monografia

 • Akt i możność w filozofii realistycznej. Gallusa Mansera interpretacja teorii aktu i możności, Lublin 2008.

 

Artykuły

 • Koncepcja filozofii jako wiedzy autonomicznej. Gallusa Mansera interpretacja filozofii św. Tomasza z Akwinu, Zeszyty Naukowe KUL 48 (2005), nr 4, s. 33-53;
 • Podstawy progresywności oraz uniwersalizmu filozofii św. Tomasza z Akwinu według Gallusa Mansera, Studia Paradyskie XVI (2006), s. 63-74;
 • Teoria aktu i możności a poznanie Boga. Gallusa Mansera interpretacja teorii aktu i możności, Studia Ełckie 8 (2006), s. 41-59;
 • Teoria aktu i możności a źródła dynamizmu bytu ludzkiego. Studium Gallusa Mansera interpretacji teorii aktu i możności, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 26 (2006), s. 21-35;
 • Teoria aktu i możności w funkcji ogólnego kryterium oceny poprawności dyskursu metafizycznego, Studia Ełckie 9 (2007), s. 17-33;
 • Poznawać czy myśleć - spór o rozumienie poznania filozoficznego w świetle studiów Mieczysława A. Krąpca, Studia Ełckie 10 (2008), s. 41-62.

 

Inne

 • Rudolf Kassner, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Lublin 2004, red. A. Maryniarczyk, s. 534-535; 
 • Philippe Paul Pierre, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin 2007, red. A. Maryniarczyk, s. 169-170;
 • Pinckaers Servais, w: tamże, s. 206-208;
 • Piolanti Antonio, w: tamże, s. 208-209;
 • Rombach Heinrich, w: tamże, s. 810-811;
 • Schneid Mathias, w: tamże, s. 963-964;
 • Sigmunt Georg, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Lublin 2008, red. A. Maryniarczyk, s. 37-39;
 • Teichmüller Gustav, w: tamże, s. 390-391;
 • Topitsch Ernst, w: tamże, s. 518-519;
 • Waismann Friedrich, w: tamże, s. 685-686;
 • Weil Eric, w: tamże, s. 722-723.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2010, godz. 09:45 - Andrzej Zykubek