Spis publikacji

Publikacje recenzowane

2015

 • Iana G. Barboura koncepcja relacji nauka-religia, w: J. Golbiak, K. Jasiński, W. Kotowicz (red.), Naukowy a religijny obraz początku Wszechświata i człowieka. Perspektywy dialogu, Wydział Teologii UWM, Olsztyn 2015, s. 9-21.

2014

2014

 • Argumenty kosmologicze w uzasadnianiu tezy o jedności Wszechświata, „Roczniki Filozoficzne” 62 (2014), nr 3, s. 65-84.

2013

 • Konstruowanie i testowanie modeli kosmologicznych, w: S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda, Filozofia przyrody, (Dydaktyka filozofii, t. 3), Wydawnictwo KUL 2013, s. 209-230.

2013

 • Kryterium prostoty w kosmologiach dedukcyjnych, „Studia Philosophiae Christianae” 49 (2013), nr 2, s. 27-48.

2012

 • Zastrzeżenia wobec kreacjonistycznej interpretacji Wielkiego Wybuchu, „Roczniki Filozoficzne” 59 (2011), nr 2, s. 73-90.

2011

 • Kosmologia Edwarda Arthura Milne’a i jej filozoficzne implikacje, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

2011

 • Willema de Sittera ujęcie roli czynnika empirycznego w wyborze kosmologii dynamicznej, w: Z. Roskal (red.), Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii, Lublin 2011, s. 151-166.

2010

 • Metodologiczne granice naturalistycznej interpretacji biologicznej teorii ewolucji, w: E. Wiszowaty, K. Parzych-Blakiewicz (red.), Teoria ewolucji a wiara chrześcijan, Olsztyn 2010, s. 85-97.

2010

 • Dlaczego kosmologia dedukcyjna przegrała rywalizację z kosmologią ekstrapolacyjną?, w: M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik (red.), Filozofia przyrody współcześnie, Kraków 2010, s. 169-184.

2009

 • Czynnik empiryczny w kosmologiach globalnych, „Studia Philosophiae Christianae” 45 (2009), nr 1, s. 93-117.
Dabek_2009.pdf  (299.06 KB)

2006

 • Czynnik empiryczny w kosmologii Edwarda Artura Milne’a, „Roczniki Filozoficzne” 54 (2006), nr 2, s. 31-47.
Dabek_2006ss.pdf (319.89 KB)

2004

 • Edwarda A. Milne’a ujęcie zasady kosmologicznej, „Roczniki Filozoficzne” 52 (2004), nr 1, s. 163-181.
Dabek_2004s163.pdf (362.26 KB)

2000

 • Historyczno-filozoficzny kontekst kosmologii Edwarda Arthura Milne’a, Roczniki Filozoficzne, 48-49 (2000-2001), z. 3, s. 119-139.
Dabek_2000s115.pdf (428.30 KB)

 
Hasła w encyklopediach

 

2013

 • Teoria fizyczna, Encyklopedia Katolicka, tom XVII, Lublin 2013, (w druku).

2012

 • Przyrodoznawstwo, Encyklopedia Katolicka, tom XVI, Lublin 2012, kol. 788-790.

2012

 • Przewidywanie, Encyklopedia Katolicka, tom XVI, Lublin 2012, kol. 715.

2011

 • Turek Józef, Encyklopedia Filozofii Polskiej, tom II, Lublin 2011, s. 746-748.
 

2011

 • Położenie, Encyklopedia Katolicka, tom XV, Lublin 2011, kol. 1351.

2009

 • Nauki przyrodnicze, Encyklopedia Katolicka, tom XIII, Lublin 2009, kol. 831-832.

2008

 • Edward Artur Milne (1896-1950), Encyklopedia Katolicka, tom XII, Lublin 2008, kol. 1070-1071.
Dabek_2006sss.pdf (153.40 KB)

2003

 • Sir John Frederick William Herschel (1792-1871), Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, tom IV, Lublin 2003, s. 406-408.
Dabek_2003s406.pdf (175.02 KB)

 
Recenzje i inne publikacje

 

2011

 • Ksiądz profesor Józef Turek – uczony, pedagog, duszpasterz, „Roczniki Filozoficzne”, 59 (2011), nr 2, s. 7-30.
 

2011

 • Ks. prof. dr hab. Józef Turek, „Summarium” (w druku).
 

2010

 • Ks. prof. dr hab. Józef Turek (1946-2010), „Przegląd Uniwersytecki” 5-6 (2010), s. 40-41.

1996

 • [Recenzja] M.Heller, S.Budzik i S.Wszołek (red.), Obrazy świata w teologii i naukach przyrodniczych, Tarnów 1996, ss. 259, Roczniki Filozoficzne, 45 (1997), z. 3, s. 287-289.
Dabek_1997s287.pdf (201.12 KB)

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2016, godz. 14:33 - Dariusz Dąbek