• Allan Bloom and Anti-Christian Sources of the American Education, w: Materiały pokonferencyjne z International Congress „Christian Humanism in the Third Millenium: The Perspective of Thomas Aquinas", Rzym 2003: http://www.e-aquinas.net/pdf/chlodna.pdf
 • Rudolfa Steinera antropozoficzna nauka o wychowaniu, w: „Człowiek w Kulturze", nr 15, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 2003, s. 281-303;
 • Sprawozdanie z II Międzynarodowego Sympozjum Filozofii Kultury z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu na temat: Kultura wobec techniki, w: „Człowiek w Kulturze", nr 15, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 2003, s. 427-430;
 • Szkoły waldorfskie na tle antropozofii, w: „Studia Niemcoznawcze", t. XXV, Uniwersytet Warszawski Instytut Germanistyki, Warszawa 2003, s. 435-448;
 • Wpływ emigrantów niemieckich na życie intelektualne w Ameryce, w: „Studia Niemcoznawcze", t. XXVI, Uniwersytet Warszawski Instytut Germanistyki, Warszawa 2003, s. 399-407;
 • Allan Bloom i antychrześcijańskie źródła edukacji amerykańskiej, w: „Człowiek w Kulturze", nr 16, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 2004, s. 197-207;
 • Uczenie się jako praca, w: „Człowiek w Kulturze", nr 17, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej i Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 119-134;
 • Początki formowania się amerykańskiego szkolnictwa wyższego, w: „Człowiek w Kulturze", nr 17, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej i Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 213-220;
 • Rewolucja kulturalna 1968 r. i jej wpływ na amerykańską edukację, w: „Cywilizacja" 19 (2006), Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, s. 74-83;
 • Hermeneutyczna interpretacja tradycji H.-G. Gadamera a rola tradycji w edukacji amerykańskiej w ujęciu A. Blooma, w: Hermeneutyczne dziedzictwo filozofii, Wydawnictwo „Scriptum", Kraków 2006, s. 185-201;
 • Wpływ rozwoju technologicznego (środków masowego przekazu) na życie współczesnego człowieka - wg Marshalla McLuhana, w: Studium Vilnense. Personal and National Security, Vilnius 2007, s. 116-118;
 • Kryzys edukacji amerykańskiej i propozycje jego naprawy w ujęciu Allana Blooma, w: Filozofia edukacji i etos rodziny, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2007, s. 38-52;


Hasła encyklopedyczne

 • HUIZINGA JOHAN, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, t. IV, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 628-630;
 • LALANDE ANDRÉ, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, t. VI, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 214-215;
 • LALO CHARLES, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, t. VI, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 215-216;
 • LE GOFF JACQUES LOUIS, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, t. VI, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 269-271;
 • LIPPS THEODOR, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, t. VI, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 447-448;
 • MASSONIUS MARIAN, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, t. VI, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 885-888;
 • NOHL HERMAN JULIUS, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, t. VII, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 690-691;
 • ORS EUGENIO D', w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, t. VII, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 856-857;
 • REMUSAT CHARLES DE, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, t. VIII, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 740-742;


Współredakcja naukowa
 • Filozofia i edukacja, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2005; 
 • „Człowiek w Kulturze", 17 (2005), Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" i Wydawnictwo KUL;
 • Człowiek i państwo, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2006;
 • „Człowiek w Kulturze", 18 (2006), Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej";
 • Polityka a religia, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2007;
 • W kręgu filozofii Malebranche'a. Wybór listów Etienne Gilsona i Henri Gouhiera (1920-1936), Katedra Filozofii Kultury i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej",  Lublin 2007(opracowanie redakcyjne);
Autor: Imelda Chłodna
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2007, godz. 20:36 - Ewa Grygierzec