Instrukcja wgrywania prac dyplomowych na e - kul: https://e.kul.pl/pomoc.html?op=1&pid=4182&s=

Ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych:Ogolne_zasady_edytorskie_1

Podanie o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego: dyplomowanie_07pdf , podanie_o_dopuszczenie doc

 

Wzór strony tytułowej: dyplomowanie_08 pdf,

strona_tytulowa doc

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: Wzór nr 5 Wzór nr 5

Wniosek o wydanie odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski: Wzór nr 6 Wzór nr 6

Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych oswiadczenie_studenta.pdf

 

Dodatkowe punkty ECTS - Wzor_pisma_dodatkowe_punkty_ects_v2.odt

Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2014, godz. 12:57 - Marta Grębowska