W dniach 27 – 28 listopada 2009 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Wiedza – między słowem a obrazem”, zorganizowana przez trzy katedry Instytutu Socjologii KUL – Socjologii Wiedzy i Edukacji, Filozofii Społecznej oraz Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

Głównym celem konferencji było wskazanie, jak wiedza jest obecna w słowie i obrazie (najbardziej ewidentnych środkach utrwalania i transmisji myśli), ale także w innych nośnikach, które wyraża termin „między”. Na konferencji swoje referaty wygłosiło ponad 50 osób z Polski i zza granicy. Obrady główne, podzielone na dwa dni, odbywały się w trzech grupach tematycznych.

Zapraszamy do zobaczenia:

- programu - z uczestnikami i tematami ich wystąpień,

- plakatu,

- galerii zdjęć.

Można także przeczytać sprawozdanie z przebiegu konferencji.

Patronat nad konferencją objęło Radio Centrum, ale o konferencji mówiły także inne media: TVP Lublin, Radio Lublin, student.lublin.eu, wiedzaiedukacja.eu, centrum.fm. Wkrótce na stronie pojawią się materiały prasowe, dotyczące listopadowej konferencji.

Autor: Cezary Hunkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2010, godz. 20:55 - Cezary Hunkiewicz