Katedra Filozofii Społecznej
Instytut Socjologii KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,
Kolegium Jana Pawła II, pok. C-345
tel. (081) 445-33-45
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 21:50 - Maria Mazurek-Olszowa