Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z: Filozofii społecznej; Public Relations, Elementów filozofii, Współczesnych problemów społeczeństwa obywatelskiego. W Katedrze prowadzone jest ponadto seminarium licencjackie (Współczesne problemy społeczeństwa obywatelskiego), seminarium magisterskie oraz seminarium doktoranckie z Filozofii społecznej


Prowadzone badania naukowe obejmują: teorię społeczną, współczesne problemy społeczeństwa (m.in. postindustrializm, globalizm, zaufanie, ryzyko, odpowiedzialność), metodologię (filozofię) nauk społecznych, socjologię wiedzy, filozoficzne założenia teorii socjologicznych, ontologię społeczeństwa, współczesną filozofię polityki. 

 

Tematyka przygotowywanych w Katedrze prac licencjackich i magisterskich oraz rozpraw doktorskich ma częstokroć charakter interdyscyplinarny i obejmuje zagadnienia z pogranicza analizy dyskursu politycznego i ideowego, kapitału społecznego, socjologii literatury, analizy języka mediów i reklamy, związków kościoła i państwa, analizy krytycznej kultury współczesnej, ideologii, społeczeństwa informacyjnego, problematyki narodu, cywilizacji, a także ładu społecznego.


Katedra Filozofii Społecznej jest ponadto współorganizatorem międzynarodowych konferencji z cyklu Studiów nad wiedzą: "Wiedza-władza" (19 - 20 listopada 2008), "Wiedza - między słowem a obrazem" (29 - 30 listopada 2009), "Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną" (18-19 listopada 2010), "Tworzenie iluzji społecznych - wiedza w sferze publicznej"(1-2 grudnia 2011). Uczestniczyła także w projekcie "Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych", prowadząc badania na temat kompetencji i zapotrzebowania szkoleniowego pracowników instytucji badawczo-rozwojowych w Polsce.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2012, godz. 23:05 - Maria Mazurek-Olszowa