Ukazała się najnowsza książka pod redakcją dra hab. A. Jabłońskiego i prof. M. Zemło pt. MIĘDZY UNIFIKACJĄ A DEZINTEGRACJĄ. KONDYCJA WIEDZY WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE
ksiazka_141Publikacja stanowi zbiór artykułów powstałych na podstawie referatów wygłoszonych na sescji specjalnej "Między unifikacją i dezintegracją - fenomen wiedzy we współczesnym społeczeństwie" podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (Zielona Góra 2007).
  Książka ma charakter interdyscyplinarny, zawiera treści socjologiczne, psychologiczne, filozoficzne i metodologiczne. Łączy je namysł nad wiedzą, która w erze społeczeństwa informacyjnego jest integralną częścią kształtowania tożsamości społecznej. Celem książki jest możliwie szeroka refleksja nad różnymi aspektami wiedzy, które mogą stać się spoiwem '' tkanki społecznej '' bądź jej elementem przyczyniającym się do jej rozbicia.
  Autorzy artykułów podjęli próby odpowiedzi na szereg pytań problemowych: jakimi parametrami charakteryzuje się wiedza we współczesnym dyskursie społecznym i naukowym? Jaka jest kondycja róznych form wiedzy dyscyplinarnej? Jakie są konieczne warunki, którym musi sprostać wiedza w nowoczesnym społeczeństwie? Jakie są możliwe relacje między stanem wiedzy a stanem społeczeństwa? Jakie są kierunki ewolucji wiedzy ( róznych jej form )? Jakie jest miejsce nauki w kształtowaniu tożsamości społeczeństwa? Jakie znaczenie mają media w kształtowaniu wiedzy ludzkiej? Jak funkcjonuje wiedza w procesie edukacji?

Autor: Cezary Hunkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2008, godz. 02:15 - Cezary Hunkiewicz