Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 19- 20 listopada 2008 roku odbędzie się w międzynarodowa konferencja z cyklu STUDIA NAD WIEDZĄ zatytułowana "Wiedza - Władza".

 

Organizatorami konferencji są: Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL, Katedra Filozofii Społecznej KUL, Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL.

 

PROGRAM KONFERENCJI:


ŚRODA
19 LISTOPADA, COLLEGIUM JPII, s. 737


10.00 Otwarcie konferencji: 
 Dziekan WNS KUL prof. dr hab. Andrzej Sękowski
 Przywitanie uczestników:
 Dyrektor IS KUL ks. dr hab. Stanisław Fel
 

10.15-11.40
prof. dr hab. Marek Żyromski (UAM), Zarys koncepcji wiedza-władza w ujęciu historycznym, socjologicznym i politologicznym
prof. dr hab. Jan Poleszczuk (UwB), Typy wiedzy i relacje władzy
prof. dr hab. Lech Zacher (Akad. L. Koźmińskiego) Biowładza i biopolityka 
dr Lech Nijakowski (UW), Biowładza w późnej nowoczesności

11.40-12.00 Przerwa

12.00-13.00
dr Michał Kaczmarczyk (UG), Paradoksy władzy w socjologii Talcotta Parsonsa 
dr Krzysztof Piróg (KUL), Wiedza a władza w ujęciu Michela Foucaulta
mgr Cezary Hunkiewicz (KUL), Strategie przezwyciężania sporu naturalizm - antynaturalizm 
 13.00-13.30 Dyskusja

 
 15.00-16.30
prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn (UJ), Usłużna socjologia, czyli o socjologii na usługach polityki
dr Joanna Bielecka-Prus (WSPA, Lublin), Społeczne role socjologów w PRL
dr Paweł Ćwikła (UŚ), Szkodliwa wiedza albo władza ignorancji
dr Robert Pyka (UŚ), Między demokracją opinii a demokracją wiedzy – w poszukiwaniu tej prawdziwej 


16.50-18.40
dr Marcin Gacek (UŚ), Współczesna kampania wyborcza – między wiedzą a emocjami
mgr Tomasz Peciakowski (KUL), Walka o władzę nad dyskursem publicznym w Polsce na przykładzie sporu o "Okrągły Stół”
mgr Michał Dybaczewski (KUL), O (nie)wiedzy w polskiej polityce w świetle doniesień prasowych
mgr Piotr Kulas (WSzB, Dąbrowa Górnicza), Wiedza, pamięć i tożsamość. Kilka uwag o etosie obywatelskim w Polsce
dr Tadeusz Kowalewski (PB), Dystans do władzy w polskim szkolnictwie
 18.40-19.00 Dyskusja

CZWARTEK
20 LISTOPADA, COLLEGIUM JPII, s. 737

9.00-10.50
prof. dr hab. Kazimierz Kondrat (UwB), Dylematy wiedzy i władzy w praktyce menedżerów i ludzi biznesu
dr hab. Paweł Kawalec (KUL), Idea sapiencjalnego kierowania nauką
dr. hab. Włodzimierz Osadczy (Europ. Kol. Polskich i Ukraińskich Uniwer.), mgr Krystal Wiacheslav (Instytut Badań Kościelnych, Łuck) Wiedza-władza w stosunkach polsko-ukraińskich na przykładzie działalności Europejskich Kolegiów Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
mgr Tomasz Adamski (UJ), Wykorzystanie wiedzy lokalnej w praktyce działań samorządu – przypadek gminy Nowy Targ
mgr Małgorzata Głowania (UW), Mechanizmy władzy i jej dystynkcje w kontekstach delegalizowanych migracji
10.50-11.10 Przerwa

11.10-12.40
prof. dr hab. Stanisław Wójcik (KUL), Imperialne państwo rynkowe
prof. dr hab. Sergiej Trojan, prof. dr hab. Alla Kyrydom (Uniwersytet Kijowski), Metoda systemowa jako środek budowy dynamicznej perspektywy modeli polityki zagranicznej
dr Henryk Raszkiewicz (SGGW), Wyzwalanie się spod władzy heteronomii
mgr Jan Kruszyński (UAM), Wiedza (ideologia?) w służbie idei. Studium przypadku
mgr Barbara Zaremba-Żółtek (PWSZ, Jarosław), Media źródłem wiedzy czy władzy w Polsce

12.40-13-20 Dyskusja

Zakończenie obrad

 

 

Autor: Cezary Hunkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2008, godz. 12:07 - Cezary Hunkiewicz