Samorząd Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Ad maiorem Dei gloriam. 450 lat obecności Towarzystwa Jezusowego na ziemiach polskich", która odbędzie się w dniach 8-9 maja 2014 roku

Wydarzenia towarzyszące (9 maja 2014):

-zwiedzanie Lublina śladami Towarzystwa Jezusowego (g.14.00)

-inscenizacja kazania Piotra Skargi w Kościele Akademickim KUL (g.17.00)

PROGRAM KONFERENCJI

 

zaproszenie, formularz zgłoszeniowy 

Autor: Krzysztof Osewski
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2014, godz. 23:19 - Krzysztof Osewski