I posiedzenie RWSS WNH KUL w kadencji 2020-2022

W dniu 30.01.2020 o godzinie 17:30 w sali CTW-102 odbędzie się I posiedzenie RWSS WNH KUL w kadencji 2020-2022.

2020-01-28 Czytaj dalej...

XI posiedzenie RWSS WNH KUL

W dniu 08.01.2020 o godz. 16:40 w sali CTW-104 odbędzie się XI posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

2020-01-02 Czytaj dalej...

X posiedzenie RWSS WNH KUL

W dniu 06.11.2019 o godz. 16:40 w sali CTW-104 odbędzie się X posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych. Po posiedzeniu będzie miało miejsce obowiązkowe szkolenie dla starostów dotyczące struktury uniwersytetu, regulaminu studiów oraz przyznawania stypendiów. W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby nieposiadające prawa głosu w RWSS WNH KUL.

 

 

2019-10-31 Czytaj dalej...

IX posiedzenie RWSS WNH KUL

W dniu 09.10.2019 o godz. 16:40 w sali CTW-104 odbędzie się IX posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych.

2019-10-08

VIII posiedzenie RWSS WNH KUL

W dniu 12.06.2019 o godz. 17:30 w sali CTW-114 odbędzie się VIII posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych.

2019-06-08

VII posiedzenie RWSS WNH KUL

W dniu 10.04.2019 w sali CTW-56 o godz. 16:00 odbędzie się VII posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych.

2019-04-06

Nadzwyczajne posiedzenie RWSS WNH KUL

W dniu 01.03.2019 w sali GG-110 o godz. 14:00 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych. Gościem specjalnym posiedzenia będzie Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych Wydziału Nauk Humanistycznych KUL Pani dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL.

2019-02-27

VI posiedzenie RWSS WNH KUL

W dniu 15.01.2019 w sali CTW-102 o godz. 18:20 odbędzie się VI posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych.

2019-04-06

V posiedzenie RWSS WNH KUL

W dniu 06.11.2018 w sali CTW-102 o godz. 18:20 odbędzie się V posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych.

2018-10-31

Godziny dziekańskie

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka ustanawia godziny dziekańskie dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych w dniu 31.10.2018 od godziny 14:00.

2018-10-29