Zakres psychologii zdrowia człowieka:

 • Psychologia cielesności: reprezentacje ja cielesnego, tożsamość cielesności
 • Konstrukcja narzędzi do badania fenomenów cielesności
 • Psychologia zdrowia kobiety
 • Zespoły medycznie niewyjaśniane 
 • Satysfakcja z pracy u nauczycieli
 • Uwarunkowania prężności osobowej
 • ADHD 

 

Problematyka psychoterapii:

 • Psychoterapia uważna na cielesność pacjenta

 • Psychoterapia oparta na dowodach empirycznych
 • Podmiotowość pacjenta w procesie psychoterapii
 • Procesy zmiany osobistej w psychodramie
 • Analiza psychologiczna zjawiska improwizacji muzycznej
 • Muzykoterapia improwizacyjna – modele teoretyczne i implikacje kliniczne
 • Wykorzystanie map myśli jako techniki terapii w pracy z dziećmi i młodzieżą 
 • Psychologia bólu
 • Jakość życia osób terminalnie chorych
 • Doświadczenie cierpienia w chorobie przewlekłej

 

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2022, godz. 21:38 - Agata Poręba-Chabros