1. Kierownik projektu - dr hab. Agnieszka Kulik. Tytuł: Wpływ treningów metapoznawczych na wybrane funkcje wykonawcze i objawy ADHD u dzieci.

 

2. Kierownik projektu - mgr Agata Banakiewicz, Promotor projektu - dr hab. Agnieszka Kulik. Tytuł: Podmiotowe uwarunkowania adaptacji pacjentów do choroby układu pokarmowego o nieokreślonej etiologii. klauzula_informacja 

 

3.Kierownik projektu - mgr Ewelina Frańczyk, Promotor projektu - dr hab. Agnieszka Kulik. Tytuł: Zasoby osobiste a przystosowanie do wymagań związanych ze studiowaniem.

 

4. Kierownik projektu - dr hab. Agnieszka Kulik.Tytuł: Uwarunkowania adaptacji do sytuacji trudnej w grupie dorosłych. klauzula_informacyjna

 
 

 

Autor: Agata Poręba-Chabros
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2022, godz. 20:14 - Agata Poręba-Chabros