1% na rzecz Fundacji Rozwoju KUL

 Drodzy Przyjaciele naszej Fundacji i Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest organizacją pożytku publicznego, której głównymi zadaniami są:
materialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży,
upowszechnianie wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu KUL dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie,
wspieranie wszelkich inicjatyw uznanych przez środowisko naukowe i zespoły badawcze KUL za znaczące dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego kraju.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, promuje dokonania twórcze i naukowe oraz inspiruje prace naukowo-badawcze we współpracy z wieloma podmiotami.

Formy naszej działalności to przede wszystkim:
Akademickie Centrum Językowe,
księgarnie Fundacji Rozwoju KUL,
Lubelska Szkoła Biznesu,
Poradnia Zdrowia KUL,
projekty społeczne i badawcze finansowane ze środków krajowych i europejskich,
szkolenia, sympozja, konferencje.

  Od 20 lat współpracujemy z Fundacją Konrada Adenauera, tworząc we wspólnych działaniach forum dla dialogu politycznego i merytorycznej współpracy między różnymi grupami społecznymi. W tego typu aktywność angażujemy osobistości ze świata biznesu, polityki, nauki i Kościoła.

W latach 2007-2011 fundacja realizowała, w ramach środków krajowych i strukturalnych Unii Europejskiej wiele projektów w zakresie: HIV/AIDS, przeciwdziałania uzależnieniom, zjawiska euro sieroctwa i wykluczenia społecznego z powodu konfliktów z prawem.

  Od 2012 roku realizowane są dwa projekty innowacyjne, dające możliwości wypracowania nowych rozwiązań o charakterze społecznym w zakresie wspierania szans osób doświadczających konfliktu z prawem.
  Fundacja Rozwoju KUL podjęła również inicjatywę akademickiego wolontariatu międzypokoleniowego w ramach projektu „Jesteś między nami – Razem bez barier”, który z powodzeniem rozwija się w sferze promowania aktywności społecznej oraz kreowania rzeczywistości i wymiany międzypokoleniowej w środowisku akademickim.
  Fundacja Rozwoju KUL jest nowoczesną instytucją, która łączy w sobie cechy organizacji pozarządowej – skutecznie pozyskującej środki na własną działalność statutową – z cechami sprawnego przedsiębiorstwa typu non profit, które generuje środki na wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przychody z działalności gospodarczej pozwalają na prowadzenie inwestycji i ciągły rozwój Fundacji, z drugiej zaś strony dają możliwość finansowania projektów w obszarach niekomercyjnych, co jest realizacją jednego z najważniejszych celów, dla których utworzono tę instytucję.
  Jesteśmy wdzięczni za wszelką okazaną pomoc, pozwalającą na organizacyjne i materialne wspieranie naszych inicjatyw. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i zapraszamy do współpracy osoby indywidualne, organizacje, podmioty gospodarcze do podejmowania wspólnych inicjatyw. Jedną z możliwych form wspierania statutowej działalności Fundacji Rozwoju KUL jest przekazanie 1 % podatku na działalność Fundacji. Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.

ks. dr Wojciech Pęcherzewski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL

 

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
pokój C-234, II piętro
tel. 81 445 32 34
tel./fax 81 533 22 65
www.fundacjarozwoju.kul.pl 
e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl 
nr konta bankowego: 86 1540 1144 2001 6402 7007 0002
KRS: 0000085223

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem rozliczenia podatkowego za rok 2013 w zamian za przekazanie 1% na rzecz Fundacji Rozwoju KUL mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dyżuru pracowników księgowości. Dyżur będzie się odbywać od 1 marca 2014 r. do końca kwietnia w poniedziałki i środy w godzinach 13:00-17:00 w siedzibie Fundacji C-231

 

 

2014-02-20

Ewaluacja zajęć

Rozpoczęła się ewaluacja zajęć. Zachęcam studentów do wypełniania anonimowych ankiet.

 

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL Prodziekan

2014-02-04

Konkurs

Do wygrania oficjalny gadżet RWSS WPPKiA 

 

 

Po szczegóły zapraszamy na stronę:

https://www.facebook.com/sswppkia/posts/726044557429404 

 

ZAPRASZAMY!!!

2014-02-02

EWALUACJA ZAJĘĆ

Ankieta Ewaluacyjna jest już dostępna. Do 26 lutego studenci naszego Uniwersytetu mają możliwość oceny zajęć na jakie uczęszczali w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Ankieta ma na celu zebranie opinii studentów o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych, która ma służyć poprawie jakości kształcenia na naszym Uniwersytecie. Ankieta jest w pełni anonimowa.

Zapraszamy na stronę http://e.kul.pl/qlewalstd.html  

 

 dobra_wersja_plaktu.jpg

2014-02-01

Wybory uzupełniające do Rady Studentów KUL

Komisja Wyborcza Rady Studentów KUL informuje, iż w dniach 14-15 stycznia 2014 roku odbędą się wybory do Rady Studentów KUL.
W związku z powyższym, zgłoszeń kandydatów na Radnych można dokonywać w dniach 11- 19 grudnia 2013 roku w godzinach 10:00-14:00 w sali CN- 232.

Załączniki:

1. Informacja Przewodniczącej Komisji Wyborczej Rady Studentów KUL

dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w związku z wyborami do Rady Studentów KUL INFORMACJA_dotyczaca_wyborow.pdf

2. Kalendarz wyborczy wyborów uzupełniających do Rady Studentów KUL w roku akademickim 2013/2014 Kalendarz_wyborczy.pdf

3. Informacja o wolnych mandatach: Wolne_mandaty.pdf

 

2013-12-11

Stypendia Institute for Austrian and International Tax Law w Wiedniu

Poniżej przedstawiamy oferty od Institute for Austrian and International Tax Law w Wiedniu dotyczące:

  • stypendium Ernst Mach oraz
  • programu LLM - International Tax Law.

 

Dear Colleagues,
 
The Institute for Austrian and International Tax Law would like to inform you about the Ernst Mach grants which are awarded by the Austrian Exchange Service (OeAD-GmbH/ICM) on behalf of and financed by the BMWF.
 
The Ernst Mach Worldwide grant enables young graduates (Maximum age: 35 years – born on or after Oct. 1st, 1978) from all countries (except Austria) to apply for a research period (one to nine months) in Austria, supported by a grant. The grant benefit paid is a monthly rate of Euro 940 (for graduates).
More details can be found in the attached information sheet and on our homepage www.wu-wien.ac.at/taxlaw and via the link: http://www.wu.ac.at/taxlaw/research/fellowshipprograms/ernst-mach
 
In order to be able to apply for the Ernst Mach grant the consent of an Austrian supervisor is required. The Institute for Austrian and International Tax Law would be very happy to support the application of promising candidates who are doing research in International Tax Law.
 
We kindly ask you to tell us if you are interested in applying or if you know a researcher who could be interested in applying for the Ernst Mach grant. Please submit your applications to us by 15th of January 2014 as the closing date for applications is 1st of March 2014 (for research periods within the academic year 2014/15)
 
If you are interested we would need following information:
 

  • your CV  
  • list of publications
  • preferred date* of beginning and end of your research stay
  • second preference for start and end
  • topic of your doctoral thesis/research topic

 
*) applications are possible for periods within the Academic Year 2014/15, which means that the earliest possible starting date is October 1, 2014, and the latest ending date is Sept. 31, 2015.  
 
Please also check the attached PDF for more information.
We are looking forward to receiving your applications by email to raquel.eason@wu.ac.at
 
 
Kind regards,
Michael Lang / Josef Schuch / Claus Staringer / Pasquale Pistone / Alfred Storck / Jeffrey Owens 
 
_________________________________________________________________

 

Dear colleagues,
 
In September 2014 we are going to start again with an LLM program in International Tax Law. Our Master of Laws-program will be offered only as full-time studies in September 2014. Applications can be made until April 15, 2014, at the latest.
 
Additionally the Institute for Austrian and International Tax Law wants to inform you about a Scholarship for a full time course of our LL.M. program in International Tax Law:
 
Erste Bank and Die Presse offer a full-time scholarship for the academic year 2014/2015 which represents Euro 11.900,-Every graduate in the field of economics, social science and laws, who has not yet completed his 30th year by the time of application, is allowed to apply. The scholarship will be granted in accordance with regulations for the curriculum of the LL.M. program in International Tax Law to the applicant who evidences best academic accomplishment. Additional skills will be taken into account, as well.
 
Please submit your application for the scholarship by February 28, 2014 at the latest, to Ms. Mag. Ender-Rochowansky. Any recourse to courts of law is excluded. The application form is for download at http://www.international-tax-law.at
 
The deadline for applications for a regular place in the course is April 15, 2014.
 
Information at:
Mag. Barbara Ender-Rochowansky
Akademie der Wirtschaftstreuhänder GmbH
Tel.: +043 (0)1-815 08 50-15; b.ender@wt-akademie.at
http://www.international-tax-law.at
 
 
 
Kind regards,
Michael Lang / Josef Schuch / Claus Staringer / Pasquale Pistone / Alfred Storck / Jeffrey Owens

 

2013-12-11

Harmonogram zajęć IOS dla studentów WPPKiA

Drodzy studenci,

w związku z wieloma problemami jakie wystąpiły z harmonogramami IOS w poprzednim semestrze, nasz Samorząd w porozumieniu z Panem Prodziekanem dr hab. Krzysztofem Wiakiem stworzył jeden, obowiązujący wzór IOS, który znajdziecie w poniższym linku:

 

Harmonogram IOS 

2013-02-20