Sekcja Charytatywna WPPKia zajmuje się organizowaniem oraz koordynowaniem przebiegu zbiórek i akcji charytatywnych. Oprócz stałych akcji takich jak Mikołajkowa Paczka dla dzieci z domu dziecka
i zbiórka nakrętek realizowane są również spontaniczne akcje takie jak Koncert
Charytatywny lub zbiórka żywności dla studentów. Naszym celem jest przede
wszystkim pomoc innym oraz promowanie pozytywnych postaw społecznych
na naszym wydziale, a także rozszerzanie naszych akcji na cały Uniwersytet.

 

Koordynator: Kaja Kusińska

 

 

 

Autor: Karolina Wyszyńska
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2019, godz. 11:59 - Karolina Wyszyńska