Sekcja Charytatywna WPPKia zajmuje się organizowaniem oraz koordynowaniem przebiegu zbiórek i akcji charytatywnych. Oprócz stałych akcji takich jak Mikołajkowa Paczka dla dzieci z domu dziecka i zbiórka nakrętek realizowane są również spontaniczne akcje takie jak Koncert Charytatywny lub zbiórka żywności dla studentów. Naszym celem jest przede wszystkim pomoc innym oraz promowanie pozytywnych postaw społecznych na naszym wydziale, a także rozszerzanie naszych akcji na cały Uniwersytet.

 

Koordynator:

 

 

 

Autor: Karolina Wyszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2020, godz. 00:24 - Karol Rak