Prezydium Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Rok akademicki 2020/2021

 

Przewodniczący

Karol Rak

sowiczanka@tlen.pl

 

 

Wiceprzewodnicząca

Julia Sołtys

j.soltys58@gmail.com

 

Sekretarz

Patrycja Sprysak

patrycja.sprysak@gmail.com

 

Skarbnik

Jakub Sidorowicz

sidorowicz.jakub@wp.pl

 

 

Autor: Szymon Milewski
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2020, godz. 00:20 - Karol Rak