Prezydium Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Rok akademicki 2018/2019

 

Przewodniczący

Hubert Skrobański

skroban475@gmail.com

 

 

Wiceprzewodniczący

 

Alicja Sołtys

soltys.ala@gmail.com

 

Sekretarz

Karolina Wyszyńska

karolawysz@o2.pl 

 

Skarbnik

Paweł Robak

pawelrobak21@op.pl

 

 

Autor: Szymon Milewski
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2019, godz. 12:19 - Karolina Wyszyńska