Uchwała Zarządu Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nr 1/10/13 z dnia 16 października 2013 roku. uchwala_11013.pdf

 

Uchwała Zarządu Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sprawie składania sprawozdań przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nr 2/10/13 z dnia 16 października 2013 roku. uchwala_21013.pdf

 

Uchwała Zarządu Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i
Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sprawie powołania Komisji oraz Sekcji Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nr 3/10/13 z dnia 16 października 2013 roku. uchwala_31013.pdf

 

 

Autor: Michał Wiśniewski
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2013, godz. 20:32 - Dominika Pasieczna