Nowe projekty międzynarodowe ERASMUS+

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że dwa projekty, w które zaangażował się KUL uzyskały dofinansowanie z programu ERASMUS +.

 

Pierwszy: "Europejski Uniwersytet Wschodni" został złożony wspólnie z Urzędem Miasta Lublin i m.in. MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY oraz UNIVERSITE DE LORRAINE. Działania za które odpowiada KUL obejmują badanie studentów zagranicznych w Lublinie pod kątem oceny lubelskiej oferty edukacyjnej oraz wypracowanie nowego kierunku /specjalizacji studiów dla studentów zagranicznych z krajów Partnerstwa Wschodniego.

 

Drugi: "WISE - Welfare for lmproved Social dimension of Education" został złożony wspólnie z Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica z Mediolanu. Wspólne działania obejmą badania problemu prawa do edukacji w różnych państwach UE oraz wsparcia studentów zapewnianego za pomocą instrumentów pomocy społecznej.

 

W realizację obu projektów zaangażowana zostanie nowa Sekcja Projektów Międzynarodowych utworzona w Dziale Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu.

2014-09-19

Dobra wiadomość dla naukowców: nadchodzą zmiany w zamówieniach publicznych

SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PODWYŻSZENIA PROGU STOSOWANIA USTAWY PZP ORAZ WPROWADZENIA ZMIAN UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ I KULTURALNEJ

 

W dniu 7 lutego 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowiąca przedłożenie rządowe.

 

Zasadnicza zmiana wprowadzana ustawą dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy PZP. Przewidziana w ustawie wysokość progu została zwiększona z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa wysokość progu - 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy Pzp, będzie dotyczyła wszystkich kategorii  zamawiających. Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych spod Pzp z uwagi na ich szacunkową wartość nie będzie konieczne spełnianie wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych. (informacja ze strony Urzedu Zamówień Publicznych).

 

Ufamy, że po zakończeniu procesu legislacyjnego i wejściu w życie znowelizowanych przepisów prowadzenie prac badawczo-rozwojowych stanie się mniej skomplikowane formalnie.

2014-02-12