KOMUNIKAT KONFERENCYJNY - NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KONFERENCJA

INFORMACJE PRAKTYCZNE

W niniejszej aktualności znajdą Państwo komunikat konferencyjny (informacje praktyczne) związany z organizowanym w dn. 22-24 czerwca br. przedsięwzięciem.

 

[Plik: do pobrania]

2015-05-07

Konferencja: NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH NA POTRZEBY RYNKU PRACY

Uprzejmie informujemy, iż informacje praktyczne związane z organizowaną konferencją zostaną umieszczone na www do 8 maja. Program konferencji będzie opublikowany na niniejszej podstronie do 12 maja.

2015-05-06

Seminarium: FILOLOG NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU PRACY

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką kształcenia językowego, specjalistycznego powiązanego z wymaganiami, potrzebami współczesnego rynku pracy na dwudniowe seminarium pn. "Filolog na międzynarodowym rynku pracy", które odbędzie się w dn. 21-22 kwietnia br. Seminarium organizowane jest w ramach realizacji projektu "PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Program seminarium (do pobrania)]

 

Program seminarium przedstawia się następująco:

 

 WTOREK 21.04.2015

sala CN-004

10.00 Rozpoczęcie seminarium

dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych)

dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst (Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej)

dr Urszula Czyżewska (Kierownik projektu „PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL”)

 

 

 

Moderator: dr hab. Maria Mocarz-Kleindiesnt

 

10.30–11.30

 

dr Leszek Mikrut

(UMCS, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego, przewodnik wycieczek turystycznych)

Porozumiewanie się pilota wycieczek zagranicznych bez znajomości języka interlokutora

 

11.30–12.00

 

Przerwa kawowa (sala CN-106)

12.00-13.00

 

dr Magdalena Majchrzyk

(specjalista Działu Sprzedaży polskiego oddziału koncernu petrochemicznego "Rosnieft", tłumacz przysięgły języka rosyjskiego)

Filolog w rosyjskojęzycznym środowisku biznesowym - możliwości zawodowe, oczekiwania rynku, wyzwania

 

13.00-13.30

 

Przerwa obiadowa (sala CN-106)

13.30–14.30

 

mgr Natalia Markina

(Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im A. Puszkina w Moskwie)

Роль сертификатов института Пушкина в трудоустройстве филологов

 ŚRODA 22.04.2015

sala CN-004

 

 

Moderator: dr Albert Nowacki

 

10.00–11.00

dr Mirosława Kawecka

(PSWZ Chełm, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego)

Praktyka pracy tłumacza na obszarze przygranicznym

 

11.00–11.30

 

Przerwa kawowa (sala CN-106)

11.30–12.30

dr Roman Shulyk

(Akademia Ostrogska, Ukraina)

Zastosowanie metody projektów dla formowania konkurencyjności współczesnego dziennikarza/neofilologa na rynku pracy

 

12.30–13.00

 

Przerwa obiadowa (sala CN-106)

13.00–14.00

 

dr Agnieszka Lenart

(KUL, pilot wycieczek zagranicznych)

Kariera filologa w sektorze usług turystycznych

14.00–15.00

 

mgr Katarzyna Zając

(specjalista ds. eksportu w firmie SYMBIO POLSKA S.A.)

Filologia – i co dalej?

 

CN - Collegium Nowrwidianum (Al. Racławickie 14, Lublin)

2015-04-19

Warsztaty dziennikarskie dla studentów Filologii slowiańskiej

W dn. 14-24 kwietnia br. zajęcia "Warsztaty dziennikarskie" (30 godz. dyd.) dla studentów Filologii słowiańskiej, specjalność: "Komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej", poprowadzi dr Roman Shulyk - pracownik naukowo-dydaktyczny, przedstawiciel partnera zagranicznego projektu - Narodowego Uniwersytetu "Akademii Ostrogskiej" z Ukrainy.

2015-04-19

Wyniki sesji egzaminacyjnej z Języka rosyjskiego w biznesie (B1, B2)

Informujemy, iż znane są wyniki sesji egzaminacyjnej z Języka rosyjskiego w biznesie (B1, B2). Informacji udzielamy telefonicznie oraz emailowo.

 

UWAGA! CERTYFIKATY, ZAŚWIADCZENIA o uczestnictwie w kursie językowym będą wręczane na specjalnej uroczystości, o której zostaną Państwo poinformowani emailowo, na podstronie projektu (www).

2015-04-07

3rd Steering Committee Meeting

W dn. 26-27 marca br. odbędzie się 3rd Steering Committee Meeting (III Spotkanie Komitetu Sterującego). W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele Partnerów projektu: L'UHA i UP-8 oraz kadra zarządzająca Lidera projektu.
3rd Steering Committee MeetingOd lewej: dr hab. Magdalena Sowa (dyrektor IFR), dr Urszula Czyżewska, mgr Karolina Gorgol, dr Elodie Oursel (UP-8), prof. Greta Komur-Thilloy (L'UHA).
2015-03-26

Planowane wydarzenia

W ramach realizowanego projektu zostaną zorganizowane: seminarium naukowo-dydaktyczne "Filolog na międzynarodowym rynku pracy" (21-22.04.2015 r.) oraz konferencja naukowa "Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy" (22-24.06.2015 r.). Więcej informacji o planowanych przedsięwzięciach już wkrótce.

2014-07-21

Konferencja: Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy

Konferencja jest organizowana w ramach projektu współpracy ponadnarodowej „PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przy współpracy z czterema partnerami zagranicznymi z Francji, Ukrainy i Rosji.

 

Zamiarem organizatorów konferencji jest zgromadzenie w jednym miejscu i czasie nauczycieli języków obcych pracujących w różnych kontekstach edukacyjnych, w celu wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów na temat kształcenia specjalistycznego w językach obcych, jak również doprowadzić do integracji środowiska akademickiego z przedstawicielami świata pracodawców. Dlatego też, program konferencji obejmować będzie sesje plenarne, sesje tematyczne oraz panel główny z udziałem pracodawców i nauczycieli akademickich, które odbywać się będą w języku polskim.

2014-08-19 Czytaj dalej...

EGZAMIN Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W BIZNESIE - harmonogram

 

Język hiszpański w biznesie B2

część pisemna

9.30-11.00

21.03.2015

(sobota)

s. GG-244

 

 

Część ustna egzaminu dla osób spoza KUL odbędzie się w godz. 11.30-15.10 w s. GG-244.

Część ustna egzaminu (pon-wt) dla ST KUL: 23.03. godz. 9.00-13.40; 24.03. godz. 15.00-18.20 odbędzie się w s. GG-358.

2015-03-18

Biuro projektu - czas pracy w dn. 19-20.03.2015 r.

Informujemy, że w dn. 19-20.03.2015 r. biuro projektu będzie nieczynne dla interesantów. Wszelkie pytania proszę kierować pod neofilologie@kul.pl

2015-03-18

Ostatnia aktualizacja: 07.05.2015, godz. 11:21