Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ponadnarodowym projekcie: „PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy” realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w partnerstwie z:

 

 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,

Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2014 r. – 30.06.2015 r.

 

Do kogo jest kierowany Projekt?

 

Projekt adresowany jest do: studentów i absolwentów KUL Instytutu Filologii Romańskiej oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej, studentów KUL innych kierunków, osób spoza społeczności akademickiej KUL, pracowników naukowo-dydaktycznych z całego kraju.

 

Cele Projektu

 

Projekt ma na celu wdrożenie w Instytucie Filologii Romańskiej oraz Instytucie Filologii Słowiańskiej programu rozwoju polegającego na wsparciu studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz osoby spoza społeczności akademickiej w zakresie kompetencji w językach obcych do celów zawodowych i ścisłego powiązania oferty dydaktycznej z wymogami rynku pracy.

 

W ramach projektu, w roku akademickim 2014/2015 zostaną zrealizowane następujące działania:

  • wdrożenie nowej specjalizacji na studiach Filologii Słowiańskiej (Komunikacja medialna w POL-UKR pracy dziennikarskiej),
  • organizacja staży i kursów języków specjalistycznych dla studentów Filologii Romańskiej i Filologii Słowiańskiej, studentów innych kierunków KUL oraz dla osób spoza społeczności akademickiej KUL (w ramach języków: rosyjski, francuski, włoski i hiszpański) dla potrzeb zawodowych zakończone uzyskaniem certyfikatów renomowanych instytucji międzynarodowych: Paryska Izba Przemysłowo-Handlowa, Madrycka Izba Przemysłowo-Handlowa, Uniwersytet w Perugii, Centrum Certyfikacyjne przy Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie,
  • organizacja staży i wizyt studyjnych dla pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

Zespół Projektu

 

Zespół zarządzający projektu tworzą Kierownik projektu, Asystent projektu, Specjalista ds. rozliczeń finansowych i monitoringu, Koordynator ds. wdrażania PR w IFS, Koordynator ds. wdrażania PR w IFR i czterech Koordynatorów Partnerstwa Ponadnarodowego - OA, PSRLI, Paris-8, L'UHA. 

 

 

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2014, godz. 18:20 - Urszula Czyżewska