Uprzejmie informujemy, iż można już odbierać w biurze projektu (CN-207) zaświadczenia o uczestnictwie w kursie oraz certyfikaty z języka francuskiego.

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 31 lipca br. biuro będzie czynne do godz. 12.00.

Uprzejmie informujemy, iż są już do odbioru w s. CN-207 certyfikaty z języka włoskiego.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy grupy osób, które uczęszczały na kursy i zdawały egzamin z języków: hiszpańskiego i rosyjskiego na uroczyste wręczenie certyfikatów oraz zaświadczeń w dniu 30 czerwca br. o godz. 16.00 (CN-208).

 

Od 1 lipca br. zapraszamy pozostałe osoby do odbioru zaświadczeń w biurze projektu CN-207.

W dn. 22-23 czerwca br. odbędzie się 4th Steering Committee Meeting (IV Spotkanie Komitetu Sterującego). W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele Partnerów projektu: L'UHA, UP-8, OA, PSRLI oraz kadra zarządzająca Lidera projektu.

Uprzejmie informujemy, iż część artystyczna, występ zespołu "Drewutnia", odbędzie się w poniedziałek (22.06.2015) w sali CN-208 (CN - Collegium Norwidianium) o godz. 18.00.

Po występie, zapraszamy uczestników konferencji na uroczysty bankiet (patio na parterze, CN).

 

Podczas trwania konferencji będzie zorganizowania RECEPCJA w holu Gmachu Głównego KUL, na parterze. Uczestnicy będą mogli w tym miejscu m.in. odebrać materiały konferencyjne.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką kształcenia językowego, specjalistycznego powiązanego z wymaganiami współczesnego rynku pracy na konferencję naukową pn. "Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy", która odbędzie się w dniach 22-24 czerwca br.

 

[Plakat: do pobrania]

[Program: do pobrania]

 

Plakat_konferencja

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium pn. "Filolog na międzynarodowym rynku pracy", które odbyło się w dn. 21-22 kwietnia br. w ramach realizacji projektu "PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy".

 

[Plik: do pobrania].

 

Informujemy, iż znane są już wyniki sesji egzaminacyjnych. Szczegółowe informacje (o zdanym bądź nie egazminie) otrzymają Państwo w formie elektornicznej (e-mail), indywidualnie.

O terminie rozdania certyfikatów, poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej projektu w odrębnej aktualności.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy roboczą wersję programu konferencji.

[Plik: do pobrania].

PROGRAM KONFERENCJI

KONFERENCJA

INFORMACJE PRAKTYCZNE

W niniejszej aktualności znajdą Państwo komunikat konferencyjny (informacje praktyczne) związany z organizowanym w dn. 22-24 czerwca br. przedsięwzięciem.

 

[Plik: do pobrania]

Uprzejmie informujemy, iż informacje praktyczne związane z organizowaną konferencją zostaną umieszczone na www do 8 maja. Program konferencji będzie opublikowany na niniejszej podstronie do 12 maja.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką kształcenia językowego, specjalistycznego powiązanego z wymaganiami, potrzebami współczesnego rynku pracy na dwudniowe seminarium pn. "Filolog na międzynarodowym rynku pracy", które odbędzie się w dn. 21-22 kwietnia br. Seminarium organizowane jest w ramach realizacji projektu "PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Program seminarium (do pobrania)]

 

Program seminarium przedstawia się następująco:

 

 WTOREK 21.04.2015

sala CN-004

10.00 Rozpoczęcie seminarium

dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych)

dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst (Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej)

dr Urszula Czyżewska (Kierownik projektu „PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL”)

 

 

 

Moderator: dr hab. Maria Mocarz-Kleindiesnt

 

10.30–11.30

 

dr Leszek Mikrut

(UMCS, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego, przewodnik wycieczek turystycznych)

Porozumiewanie się pilota wycieczek zagranicznych bez znajomości języka interlokutora

 

11.30–12.00

 

Przerwa kawowa (sala CN-106)

12.00-13.00

 

dr Magdalena Majchrzyk

(specjalista Działu Sprzedaży polskiego oddziału koncernu petrochemicznego "Rosnieft", tłumacz przysięgły języka rosyjskiego)

Filolog w rosyjskojęzycznym środowisku biznesowym - możliwości zawodowe, oczekiwania rynku, wyzwania

 

13.00-13.30

 

Przerwa obiadowa (sala CN-106)

13.30–14.30

 

mgr Natalia Markina

(Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im A. Puszkina w Moskwie)

Роль сертификатов института Пушкина в трудоустройстве филологов

 ŚRODA 22.04.2015

sala CN-004

 

 

Moderator: dr Albert Nowacki

 

10.00–11.00

dr Mirosława Kawecka

(PSWZ Chełm, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego)

Praktyka pracy tłumacza na obszarze przygranicznym

 

11.00–11.30

 

Przerwa kawowa (sala CN-106)

11.30–12.30

dr Roman Shulyk

(Akademia Ostrogska, Ukraina)

Zastosowanie metody projektów dla formowania konkurencyjności współczesnego dziennikarza/neofilologa na rynku pracy

 

12.30–13.00

 

Przerwa obiadowa (sala CN-106)

13.00–14.00

 

dr Agnieszka Lenart

(KUL, pilot wycieczek zagranicznych)

Kariera filologa w sektorze usług turystycznych

14.00–15.00

 

mgr Katarzyna Zając

(specjalista ds. eksportu w firmie SYMBIO POLSKA S.A.)

Filologia – i co dalej?

 

CN - Collegium Nowrwidianum (Al. Racławickie 14, Lublin)

W dn. 14-24 kwietnia br. zajęcia "Warsztaty dziennikarskie" (30 godz. dyd.) dla studentów Filologii słowiańskiej, specjalność: "Komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej", poprowadzi dr Roman Shulyk - pracownik naukowo-dydaktyczny, przedstawiciel partnera zagranicznego projektu - Narodowego Uniwersytetu "Akademii Ostrogskiej" z Ukrainy.

Informujemy, iż znane są wyniki sesji egzaminacyjnej z Języka rosyjskiego w biznesie (B1, B2). Informacji udzielamy telefonicznie oraz emailowo.

 

UWAGA! CERTYFIKATY, ZAŚWIADCZENIA o uczestnictwie w kursie językowym będą wręczane na specjalnej uroczystości, o której zostaną Państwo poinformowani emailowo, na podstronie projektu (www).

W dn. 26-27 marca br. odbędzie się 3rd Steering Committee Meeting (III Spotkanie Komitetu Sterującego). W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele Partnerów projektu: L'UHA i UP-8 oraz kadra zarządzająca Lidera projektu.
3rd Steering Committee MeetingOd lewej: dr hab. Magdalena Sowa (dyrektor IFR), dr Urszula Czyżewska, mgr Karolina Gorgol, dr Elodie Oursel (UP-8), prof. Greta Komur-Thilloy (L'UHA).

W ramach realizowanego projektu zostaną zorganizowane: seminarium naukowo-dydaktyczne "Filolog na międzynarodowym rynku pracy" (21-22.04.2015 r.) oraz konferencja naukowa "Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy" (22-24.06.2015 r.). Więcej informacji o planowanych przedsięwzięciach już wkrótce.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu współpracy ponadnarodowej „PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przy współpracy z czterema partnerami zagranicznymi z Francji, Ukrainy i Rosji.

 

Zamiarem organizatorów konferencji jest zgromadzenie w jednym miejscu i czasie nauczycieli języków obcych pracujących w różnych kontekstach edukacyjnych, w celu wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów na temat kształcenia specjalistycznego w językach obcych, jak również doprowadzić do integracji środowiska akademickiego z przedstawicielami świata pracodawców. Dlatego też, program konferencji obejmować będzie sesje plenarne, sesje tematyczne oraz panel główny z udziałem pracodawców i nauczycieli akademickich, które odbywać się będą w języku polskim.

 

Język hiszpański w biznesie B2

część pisemna

9.30-11.00

21.03.2015

(sobota)

s. GG-244

 

 

Część ustna egzaminu dla osób spoza KUL odbędzie się w godz. 11.30-15.10 w s. GG-244.

Część ustna egzaminu (pon-wt) dla ST KUL: 23.03. godz. 9.00-13.40; 24.03. godz. 15.00-18.20 odbędzie się w s. GG-358.

Informujemy, że w dn. 19-20.03.2015 r. biuro projektu będzie nieczynne dla interesantów. Wszelkie pytania proszę kierować pod neofilologie@kul.pl

Część ustna egzaminu z j. francuskiego odbędzie się w następujących salach:

23.03.2015 - 8.30-15.30 s. GG-411; 15.30-17.30 s. GG-345;

24.03.2015 - 14.00-16.30 s. GG-411;

25.03.2015 - 8.30-13.30 s. GG-345;

26.03.2015 - 9.00-13.30 s. GG-411; 16.00-17.30 s. GG-345;

27.03.2015 - 9.00-17.30 s. GG-411.

 

DFP Tourisme & Hôtellerie B1

część I

rozumienie ze słuchu (épreuve 1 i 2)

9.00-9.45

(45 min.)

21.03.2015

(sobota)

s. GG-350

 

przerwa 10 min.

część II

rozumienie tekstów pisanych (épreuve 1 i 2)

9.55-10.55

(60 min.)

przerwa 10 min.

część III

wypowiedź pisemna (épreuve 1 i 2)

11.05-12.05

(60 min.)

 

 

DFP AFFAIRES

B1

s. GG-412

DFP AFFAIRES B2

s. GG-243

21.03.2015

(sobota)

część I

rozumienie ze słuchu

(épreuve 1 i 2)

9.00-9.45

(45 min.)

 9.00-9.45

(45 min.)

przerwa 10 min.

część II

rozumienie tekstów pisanych

(épreuve 1 i 2)

9.55-11.35

(1 godz. 30 min.)

9.55-11.10

(1 godz. 15 min.)

przerwa 10 min.

część III

terminologia specjalistyczna i wypowiedź pisemna

-

 11.20-12.20

(60 min.)

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie Centrum Egzaminacyjnego Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Centre d’Examens de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris - CCIP) - tutaj: DFP Tourisme & Hôtellerie B1, DFP AFFAIRES B1 i DFP AFFAIRES B2.

 

UWAGA! Część ustna egzaminu DFP AFFAIRES B2 dla osób spoza KUL w dn. 21.03. br. odbędzie się w s. GG-345 (sekretariat IFS).

Informujemy, że w dniu 13.03.2015 biuro projektu będzie czynne dla interesantów w godz. 11.00-18.00.

2

 

UWAGA! Podane grafiki mogą ulec nieznacznie zmianie. Prosimy o wcześniejsze przybycie na egzamin - 15 min. przed rozpoczęciem części pisemnej, okazanie dokumentu tożsamości. Podczas części pisemnej mogą mieć Państwo butelkę wody, długopis. Płaszcze, kurtki prosimy zostawić w szatni, przy wejściu do budynku CJPII.

 

JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE - poziom B1

 

CZĘŚĆ PISEMNA poziom B1

14.03.2015

(sobota)

s. CJPII-623

I część

czytanie

9.00-9.45

(45 min.)

II część

pisanie

9.55-10.45

(50 min.)

III część

leksyka, gramatyka

10.55-11.45

(50 min.)

przerwa 35 min.

IV część

słuchanie

12.20-12.55

(35 min.)

CZĘŚĆ USTNA

13.30-16.05

s. GG-243

 

CJPII - Collegium Jana Pawła II

 

JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE - poziom B2

 

CZĘŚĆ PISEMNA poziom B2

14.03.2015

(sobota)

s. CJPII-623

I część

czytanie

9.00-10.00

(60 min.)

II część

pisanie

10.10-11.10

(60 min.)

III część

leksyka, gramatyka

11.20-12.20

(60 min.)

IV część

słuchanie

8.30-9.05

(35 min.)

15.03.2015

(niedziela)

s. GG-243

CZĘŚĆ USTNA 9.20-16.55

15.03.2015

(niedziela)

s. GG-243

 

Uprzejmie prosimy o zapisywanie się na część ustną ww. egzaminu wg zamieszczonych plików. Dogodne dla Państwa godziny egzaminu prosimy zgłaszać emailowo (kgorgol@kul.pl) lub osobiście w biurze projektu.

 

poziom B1

poziom B2

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu, zapraszamy chętnych ST FS KUL i innych kierunków na dodatkowe konsultacje "przedegzaminacyjne" w najbliższą środę (11.03.2015 r.) o godz. 19.00. w sali CN-007 (Katedra Języków Słowiańskich).

Prosimy o zgłaszanie obecności na adres: kgorgol@kul.pl do 11.03.2015 r. do godz. 16.00.

Egzamin ustny z Języka włoskiego (wszystkie poziomy) w dn. 16-17.03.2015 r. odbywają się w sali GG-411 (GG - Gmach Główny KUL).

CZĘŚĆ PISEMNA CELI 3 CELI 4

część I

rozumienie tekstów mówionych

9.30-9.55

(25 min.)

s. CN-106

9.30-9.55

(25 min.)

s. GG-350

przerwa 10 min  

część II

rozumienie tekstów pisanych (parte A)

tworzenie teksów pisanych (parte B)

10.05-12.20

(2 godz. 15 min.)

s. GG-243

10.05-12.50

(2 godz. 45 min.)

s. GG-243

przerwa 10 min  

część III

kompetencje językowe (parte C)

12.30-13.15

(45 min.)

s. GG-243

13.00-14.15

(1 godz. 15 min.)

s. GG-243

Zapraszamy chętnych studentów KUL (FS i inne kierunki) na egzamin próbny z Języka rosyjskiego w biznesie (poziom B2). Egzamin ten, składający się z części: czytanie, słuchanie, gramatyka i leksyka, odbędzie się w najbliższy piątek (06.03.2015) w godz. 14.00-18.00 w sali CN-004. Proszę o emailowe potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5 marca br. do godz. 12.30 (kgorgol@kul.pl).

 

Wyniku egzaminu będą dostępne w biurze projektu - 11.03.2015 r., po godz. 13.00.

Uprzejmie prosimy o zapisywanie się na część ustną egzaminów z j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. włoskiego wg zamieszczonych plików. Dogodny dla Państwa termin egzaminu prosimy zgłaszać emailowo (neofilologie@kul.pl) lub osobiście w biurze projektu.

 

J. francuski (wszystkie grupy, poziomy)

J. hiszpański (wszystkie grupy)

J. włoski (wszystkie grupy, poziomy)

 

Harmonogramy z j. rosyjskiego będą podane w późniejszym terminie.

Informujemy, iż w dn. 6-18 lutego br. kursy z Języka rosyjskiego w biznesie (wszystkie grupy, poziomy) zostaną poprowadzone przez przedstawicieli partnera zagranicznego (Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie), panie: mgr Natalia Markina i mgr Irina Szurupowa.

Harmonogramy zajęć zamieszczone w poprzednich aktualnościach zostały uzupełnione (obsada zajęć).

Od lewej: mgr Irina Szurupowa, mgr Natalia Markina, dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst (Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL)

AKTUALNE HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

 

Język rosyjski w biznesie dla ST FS (I gr.) (zajęcia rozpoczynają się 21.01.2015);

Język rosyjski w biznesie dla ST FS (II gr.) (zajęcia rozpoczynają się 23.01.2015);

Język rosyjski w biznesie dla ST KUL inne kierunki (III gr.) (zajęcia rozpoczynają się 17.01.2015).

 

UWAGA! Zmiany w harmonogramie kurs - Język rosyjski w biznesie dla osób spoza KUL (B1/B2).

Język rosyjski w biznesie (wszystkie grupy, poziomy)

- termin: 14-15.03.2015 (sob-ndz)  (pisemny i ustny)

 

Język włoski (CELI 3, CELI 4)

- termin: 07.03.2015 (sob) pisemny, CELI 3 godz. 9.30-13.15; CELI 4 godz. 9.30-14.15

- część ustna - terminy:

9.03. (pon) godz. 10.30-14.30, 10 os.

10.03. (wt) godz. 10.30-14.30, 10 os.

14.03. (sob) godz. 9.00 -13.00, 10 os.

16.03. (pon) godz. 10.30-13.30, 7 os.

17.03. (wt) godz. 10.30-13.30, 7 os.

 

Język hiszpański (biznes, turystyka)

- termin: 21.03.2015 (sob) godz. 9.30-11.00 pisemny, wszyscy i grupa osób spoza KUL - ustny, godz. 11.30-14.00;

- termin: 23-24.03.2015 (pon-wt) ustny dla ST KUL: 23.03. godz. 9.00-12.00; 24.03. godz. 15.00-18.00

 

Język francuski (wszystkie grupy, poziomy)

- termin: 21.03.2015 (sob) godz. 9.00-12.00 pisemny, wszyscy

- termin: 23-27.03.2015 (pon-pt) ustny, wszyscy

 

Szczegółowe informacje (sale, godziny, zapisy na część ustną) będą podane w późniejszym terminie.

WSTĘPNE TERMINY!

 

Informujemy, że pierwsze zajęcia z Języka rosyjskiego w biznesie dla 3 grup studenckich odbędą się w następujących terminach:

- Język rosyjski w biznesie dla ST FS KUL (I grupa) - 19.01. (wstępny termin);

- Język rosyjski w biznesie dla ST FS KUL (II grupa) - 19.01. (wstępny termin);

- Język rosyjski w biznesie dla ST KUL innych kierunków - 17.01. (wstępne terminy dalszych spotkań dla tej grupy: 17.01.; 23.01.; 24.01.; 29.01.; 31.01.).

 

W dniach 9-12.02. i 16-18.02. zajęcia poprowadzą przedstawiciele partnera zagranicznego - Instytutu A. Puszkina w Moskwie.

 

Szczegółowy harmonogram (sale, wykładowcy) już wkrótce.

Programy kursów przygotowujących do egzaminów w postaci skryptów (9 różnych publikacji Wydawnictwa KUL) zostały przekazane do biblioteki IFR.

W dn. 16-17 grudnia br. odbędzie się 2nd Steering Committee Meeting (II Spotkanie Komitetu Sterującego). Na spotkaniu, w którym będą uczestniczyć zespół projektowy oraz Koordynatorzy Partnerstwa Ponadnarodowego, zostaną omówione wypracowane rezultaty realizacji projektu.

Serdecznie zapraszamy studentów kursu Język rosyjski w biznesie B2 (studenci kierunków innych niż Filologia Słowiańska) na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 15.00 w sali GG-310.

Uprzejmie informuję, iż ww. kursy (dla osób spoza KUL) odbywają się w salach: GG-305 (poziom B2) i GG-310 (poziom B1).

W niniejszej aktualności znajdą Państwo harmonogramy specjalistycznych kursów językowych - dla studentów KUL i osób spoza KUL.

 

Harmonogram zajęć dla studentów KUL:

j. francuski:

fra-dla-studentow-kul

j. hiszpański i j. włoski:

hiszp_wło_dla-studentow

 

Harmonogram zajęć dla osób spoza KUL:

j. francuski/hiszpański/włoski:

fra-hiszp-osoby-spoza

j. rosyjski B1 i B2:

rosb1b2-osobyspoza

 

GG - Gmach Główny KUL,

CN- Collegium Norwidianum

 

Zajęcia z j. rosyjskiego dla studentów FS oraz innych kierunków zostaną uruchomione w styczniu/lutym 2015 roku.

Szanowni Państwo, w związku z dalszym oczekiwaniem na decyzję Instytucji Pośredniczącej odnośnie powiększenia niektórych grup kursów językowych - wyniki testów plasujących prześlemy ok. 14.11.2014 r. Prosimy nie telefonować do biura projektu w sprawie wyników testów. Dodatkowo informujemy, że nie zostały opracowane jeszcze szczegółowe harmonogramy spotkań (kursy).

Specjalistyczne kursy językowe zostaną uruchomione w terminach późniejszych - 21-22.11. (kursy z j. rosyjskiego dla osób spoza KUL) i 22.11. pozostałe języki.

Szanowni Państwo, w związku z rekrutacją uzupełniającą oraz oczekiwaniem na decyzję Instytucji Pośredniczącej odnośnie powiększenia niektórych grup kursów językowych - wyniki testów plasujących prześlemy ok. 5.11.2014 r. Prosimy nie telefonować do biura projektu w sprawie wyników testów.

Dodatkowo informujemy, że nie zostały opracowane jeszcze szczegółowe harmonogramy spotkań (kursy).

Prosimy o wybór odpowiedniego dla Państwa terminu i przesłanie informacji na adres: neofilologie@kul.pl do 12 października br.

 

HARMONOGRAM

 

13 października (poniedziałek)

Język rosyjski w biznesie (B2), studenci FS i innych kierunków 7.30-8.00, s. CN-106

Język francuski – Ekonomia i finanse (B2) 8.05-8.35, s. CN-106

Język hiszpański (poziom B2: Biznes i Turystyka) 8.40-9.10, s. CN-106

Język francuski (poziom B1: Komunikacja zawodowa i Turystyka) 7.00-7.30, s. CN-004

Język rosyjski w biznesie (B2), studenci FS i innych kierunków 7.35-8.05, s. CN-004

Język włoski (B2 i C1) 8.10-8.40, s. CN-004

Język francuski i hiszpański (UWAGA: tylko dla osób z FR) 8.45-9.20, s. CN-004

Język włoski (UWAGA: tylko dla osób z FR) 9.25-9.55, s. CN-004

 

14 października (wtorek)

Język francuski (poziom B1: Komunikacja zawodowa i Turystyka) 9.10-9.40, s. CN-106

Język rosyjski w biznesie (B2), studenci FS i innych kierunków 16.00-16.30, s. CN-004

Język francuski – Ekonomia i finanse (B2) 16.35-17.05, s. CN-004

Język włoski (B2 i C1) 17.10-17.40, s. CN-004

 

15 października (środa)

Język francuski i hiszpański (UWAGA: tylko dla osób z FR) 7.30-8.00, s. CN-106

Język włoski (UWAGA: tylko dla osób z FR) 7.30-8.00, s. CN-004

 

CN- Collegium Norwidianum

Szanowni Państwo, o wynikach ww. testu będą Państwo powiadomieni najwcześniej 7 października br. emailowo.

W związku z przeprowadzanymi testami kompetencji biuro projektu będzie otwarte dla interesantów w godz. 9.00-19.00 w dn. 22.09., 24-25.09. br.

Szanowni Państwo, terminy testów kompetencji dla studentów zostaną podane w późniejszym terminie (strona www oraz indywidualne powiadomienie - informacja emailowa).

Uprzejmie informujemy, iż w dniach: 22, 24, 25 września 2014 r. (poniedziałek, środa, czwartek) zostaną przeprowadzone wstępne testy kompetencji (ok. 30 min) w ramach specjalistycznych kursów językowych do projektu „PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”.

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie ofertą specjalistycznych kursów językowych. W sprawie terminów testów kompetencji będziemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem strony www oraz indywidualnie (email).

W dn. 11-12 września br. odbędzie się 1st Steering Committee Meeting (I Spotkanie Komitetu Sterującego). Na spotkaniu, w którym będą uczestniczyć zespół projektowy oraz Koordynatorzy Partnerstwa Ponadnarodowego, zostaną omówione wypracowane rezultaty realizacji projektu i plany dalszej współpracy.

W związku z dalszym zainteresowaniem udziałem w specjalistycznych kursach językowych organizowanych w ramach realizacji projektu „PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informujemy, że termin składania dokumentów rekrutacyjnych uległ zmianie - 12 września br.

Serdecznie zapraszamy doktorantów, pracowników IFS KUL do złożenia aplikacji na staże w Moskwie oraz w Kijowie. Nabór wniosków trwa do 18 sierpnia br. (do godz. 10.00). Zasady rekrutacji określa Regulamin wyboru osób - staże, wizyty studyjne [patrz: Rekrutacja].

Niezbędne dokumenty: opinia Dyrektora IFS KUL (dowolna forma), formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1c do Regulaminu rekrutacji do Projektu), ankieta, oświadczenie [patrz: Rekrutacja], CV (wzór UE), program stażu.

Po złożeniu i weryfikacji pod względem formalnym ww. dokumentów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna (18 sierpnia o godz. 12.00).

Wszelkie pytania prosimy kierować pod: neofilologie@kul.pl

 

 

W związku z licznymi pytaniami o formularz deklaracji uczestnictwa, informujemy, że taki dokument zostanie udostępniony osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa w kursach, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu kompetencyjnego (wrzesień).

Zapraszamy do udziału w specjalistycznych kursach językowych. Formularze zgłoszeniowe, ankieta, oświadczenie są dostępne do pobrania na stronie projektowej [zakładka: rekrutacja]. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w biurze projektu lub wysłać tradycyjną pocztą na adres:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu

Sekcja Funduszy Strukturalnych

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Z dopiskiem: projekt PWP

 

Od 1 lipca br. ulegnie zmianie organizacja czasu pracy biura projektu. 

Biuro będzie czynne dla interesantów od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek, czwartek (7.00-16.00), wtorek, środa, piątek (7.00-15.00).

Wizyta studyjna dr Ewy Lenart, pracownika naukowo-dydaktycznego Université Paris VIII Saint-Denis (Paris-8), na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Proces rekrutacji rozpoczynamy dn. 26 maja br. Formularze zgłoszeniowe, ankieta (dokumenty - wydruk dwustronny), regulamin uczestnictwa w projekcie są dostępne do pobrania na stronie projektowej [zakładka: rekrutacja]. W przypadku kursów językowych termin zakończenia rekrutacji to 22 sierpnia; rekrutacja na specjalizację Komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej potrwa do końca okresu rekrutacji na studia I stopnia.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne zorganizowane w ramach projektu "PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy" w dn. 22 maja br. (czwartek) w CN-208 o godz. 16.00. Na spotkaniu zostanie zaprezentowana oferta projektu: specjalistyczne kursy językowe, nowa specjalizacja na kierunku Filologia słowiańska, kwestie formalne: wymagania, formularze,  zasady rekrutacji.

W dniach 11-17 maja odbywa się druga z zaplanowanych wizyt studyjnych zorganizowanych w ramach projektu. Przedstawiciele KUL - pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci odwiedzą dwa ośrodki partnerskie - Université de Haute-Alsace (L'UHA) i Université Paris 8.

Serdecznie zapraszamy doktorantów, pracowników IFR KUL do złożenia aplikacji na udział w wizytach studyjnych w Paris-8 i L'UHA. Nabór wniosków trwa do 18 kwietnia br. Zasady rekrutacji określa Regulamin wyboru osób - staże, wizyty studyjne [patrz: Rekrutacja].

Niezbędne dokumenty: opinia Dyrektora IFR KUL (dowolna forma), formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1c do Regulaminu rekrutacji do Projektu), ankieta, oświadczenie [patrz: Rekrutacja], CV (wzór UE).

Po złożeniu i weryfikacji pod względem formalnym ww. dokumentów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod: neofilologie@kul.pl

Wizyta studyjna prof. Grety Komur-Thilloy, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Université de Haute-Alsace (L'UHA), na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ponadnarodowym projekcie:

 

„PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”

 

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2014, godz. 11:17 - Michał Szych