Uwaga! Nowy termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 12 września br.

 

Proces rekrutacji został rozpoczęty 26 maja br. Formularze zgłoszeniowe, ankieta, oświadczenie (dokumenty - wydruk dwustronny), regulamin uczestnictwa w projekcie są dostępne do pobrania na stronie projektowej [boczne menu]. W przypadku kursów językowych termin zakończenia rekrutacji to 22 sierpnia; rekrutacja na specjalizację Komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej potrwa do końca okresu rekrutacji na studia I stopnia.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie!

 

Dlaczego warto?

Proponowane w naszej ofercie kursy języka specjalistycznego kończą się bezpłatnymi dla zakwalifikowanych Uczestników egzaminami prestiżowych ośrodków certyfikujących:

Oferta specjalistycznych kursów językowych (studenci KUL)

 I-III stopień kształcenia

Diplôme de Français Professionnel B1, 40 godz.

Diplôme de Français Professionnel AFFAIRES B2, 40 godz.

Diplôme de Français Professionnel HOTELLERIE & TOURISME B1, 40 godz.

Certificado Básico de Español de los Negocios B2, 40 godz.

Certificado Básico del Español del Turismo B2, 40 godz.

CELI 3 – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana - Livello B2, 40 godz.

CELI 4 – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana - Livello C1, 40 godz.

Русский язык в бизнесе - Уровень B2 (Język rosyjski w biznesie B2), 30 godz.

 

Oferta specjalistycznych kursów językowych (społeczność pozaakademicka)

np. administracja KUL, nauczyciele, studenci i absolwenci innych uczelni, osoby pracujące poza branżą edukacyjną

Diplôme de français professionnel AFFAIRES B2, 40 godz.
Certificado Básico de Español de los Negocios B2, 40 godz.
CELI 4 – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana - Livello C1, 40 godz.

Русский язык в бизнесе - Уровень B1 и B2

(Język rosyjski w biznesie B1, B2), 150 godz.

 

A studentom studiów pierwszego stopnia, którzy od r. ak. 2014/15 r. wybiorą nową specjalizację Komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej oferujemy:

  • zajęcia w zakresie kultury i prawa mediów, etyki w zawodzie dziennikarza, polsko-ukraińskiej terminologii dziennikarskiej, stylistyki językowej, gatunków dziennikarskich,  realioznawstwa, komunikacji międzykulturowej, najnowszych technologii w pracy dziennikarskiej;
  • warsztaty dziennikarskie w języku polskim i ukraińskim, prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy z Polski oraz  wykładowców z uczelni ukraińskiej (Akademii Ostrogskiej);
  • staże dla najlepszych studentów w redakcjach gazet, radiu i telewizji oraz instytucjach kultury organizujących polsko-ukraińskie przedsięwzięcia kulturalne w ramach współpracy transgranicznej. 

Nowa specjalizacja na kierunku Filologia słowiańska (st. I stopnia) (łącznie 150 godz.): KOMUNIKACJA MEDIALNA W POLSKO-UKRAIŃSKIEJ PRACY DZIENNIKARSKIEJ; staże dla najlepszych studentów.

 

 

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2014, godz. 17:14 - Urszula Czyżewska