13-02-2019

 

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo, listę rankingową kandydatów/kandydatek - osób zawkalifikowanych na staże po pierwszej turze rekrutacji w podziale na kobiety oraz mężczyzn z kierunku:

  • administracja - III rok I stopień (stacjonarne I stopnia)

którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczna:

 

Lista rankingowa - staże administracja KUL II edycja - rok akademicki 2018/2019 - I tura - kobiety i mężczyźni - 08.02.2019 r.

 

Zapraszamy do biura projektu w celu podpisywania umów (Collegium Norwida p. II, pokój CN-201).

 

Informujemy, że zgodnie ze zgodą NCBiR, realizacja projektu zostaje wydłużona do 31.12.2019 r. co umożliwia realizację staży w wakacje3 aż do listopada 2019 r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-10-2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rekrutacja na staże dla III roku I stopnia kierunku administracja zostaje uruchomiona od dnia 22 października 2018 r. do odwołania / wyczerpania miejsc

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo pod linkiem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-06-2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dn. 08.06.2018 r. Biuro projektu (GG-200 i CN-201) będzie od godz. 12.30 zamknięte z uwagi na zarządzone godziny Rektorskie od ww. godziny.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-05-2018

Nieobecność Zespołu Projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 01.06.2018 r.  Biuro Projektu będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od dnia 04.06.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-05-2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu ,,Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II edycja" została zakończona.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07-05-2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu stażowego, dokumenty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc w projekcie. Zapraszamy do aplikowania na staż!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07-05-2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro projektu ,,Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II edycja" zostało przeniesione do Gmachu Głównego KUL II piętro, pokój GG - 200.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-04-2018

Nieobecność Zespołu Projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 01.05.2018 r. do 04.05.2018 r. włącznie, Biuro Projektu będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od dnia 07.05.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-04-2018

Rozpoczęcie realizacji projektu  ,,Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II edycja"

 

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu II edycji projektu stażowego dla 84 studentów/tek WPPKiA KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku administracja w ramach projektu "Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy. II edycja".

 

Projekt przewiduje realizację 16 tygodniowych płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. zadań stażowych.

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 1.920,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin zadań stażu. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 51 uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie ukończenia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "REKRUTACJA", a dokumenty zgłoszeniowe - w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE".

 

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazeadmin@kul.pl.

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2019, godz. 13:07 - Piotr Siemaszko