O PROJEKCIE

Głównym celem projektu „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II edycja” jest podniesienie do 31.VIII.2019 r. kompetencji u 84 studentów/tek WPPKiA kierunku administracja odpowiadających aktualnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

 

Czas trwania projektu: 01.04.2018 r. - 31.08.2019 r.

 

Budżet projektu: 1 037 025,00 PLN, w tym 1 005 914,25 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 84 osób, w tym 51 kobiet i 33 mężczyzn.
  2. Liczba studentów, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe dzięki stażom krajowym - 84 osób, w tym w tym 51 kobiet i 33 mężczyzn.
  3. Odsetek studentów, którzy w skutek udziału w stażu znalazło/podjęło zatrudnienie lub kontynuuje naukę - 30%
  4. Liczba studentów, którzy ukończyli staże - 84 osób, w tym w tym 51 kobiet i 33 mężczyzn.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi 84 studentów/tek (osoby nieaktywne zawodowo) kierunku administracja:

  • (rok akademicki 2017/18): III rok I stopnia -30 studentów (18K/12M); II rok II stopnia - 28 studentów (17K/11M)
  • (rok akademicki 2018/19): III rok I stopnia -26 studentów (16K/10M)

 

ZADANIA

Do realizacji założonego celu projektu posłuży następujące zadanie:

 

ZADANIE 1: WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ADMINISTRACJA KUL (01.04.2018-31.08.2019, 84 16 tygodniowych staży  w wymiarze 480 godzin.

 

 

Celem zadania jest rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

POWYŻSZE DZIAŁANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W TRAKCIE LAT AKADEMICKICH 2017/2018, 2018/2019,

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Autor: Anna Branica
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 13:31 - Anna Branica