Stypendium Ministerstwa Edukacji i Nauki dla dr Kamili Tomaki

Informujemy, że dr Kamila Tomaka  
z Katedry Języka Niderlandzkiego
otrzymała stypendium Ministerstwa Edukacji i Nauki
dla wybitnych młodych badaczy.
 
Serdecznie gratulujemy!

APAP 2023

W dniach 23-24 czerwca 2023 na KULu odbyła się międzynarodowa konferencja językoznawcza Approaches to Phonology and Phonetics. Wygłoszono 32 referaty oraz 3 wykłady plenarne: Prof. Jerzy Rubach (Iowa/UW), Prof. John Harris (University College London), Prof. Magdalena Wrembel (UAM).

Konferencję organizowali Mariola Kaszycka, Krzysztof Jaskuła, Sławomir Zdziebko, Eugeniusz Cyran, także studenci filologii angielskiej KUL Maja Hordyjewicz, Klaudia Głębocka, Bartłomiej Pawłowski, Martyna Książek i Katarzyna Mazur


Program konferencji: http://apap.kul.pl/files/30/apap/programme_apap_2023_v3_21-06-2023.pdf

 


Warsztaty dotyczące emblematów kultury polskiej

13 maja 2023 r. studenci specjalizacji glottodydaktycznej oraz doktoranci IJ wzięli udział w warsztatach dotyczących emblematów kultury polskiej zorganizowanych przez Katedrę Języka Polskiego KUL we współpracy z lektorkami języka polskiego pracującymi od wielu lat w Szwajcarii: dr Beatą Kułak (Uniwersytet Fryburski) i dr Małgorzatą Gerber (Uniwersytet Zuryski). Obie Panie Doktor od 2019 r. współpracują z dr hab. Magdaleną Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL oraz dr Anną Majewską-Wójcik nad opracowaniem leksykonu emblematów kultury polskiej. Dotychczasowe publikacje dotyczące tej problematyki można znaleźć tutaj:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8964

https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8965

 


Dr hab. Wojciech Guz członkiem Komisji Ewaluacji Nauki

Z radością informujemy, że dr hab. Wojciech Guz został powołany na członka Komisji Ewaluacji Nauki na kadencję 2023–2027.


Serdecznie gratulujemy!

 


Dr hab. Janusz Bień, prof. KUL dyrektorem Akademii Polonijnej KUL

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Janusz Bień, prof. KUL został powołany na dyrektora nowo powstałej Akademii Polonijnej KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 


SERVICE LEARNING

Service learning (nauka poprzez służbę) na KUL

 

Szczegółowe informacje


Pan Profesor Zenon Leszczyński (1931-2022)

 
Z głębokim żalem powiadamiamy, że w dniu 9 kwietnia 2022 roku
odszedł od nas Pan Profesor Zenon Leszczyński, wybitny znawca dialektów, badacz polszczyzny historycznej i współczesnej,
wieloletni Kierownik Katedry Języka Polskiego na naszym Wydziale,
Nauczyciel i Mistrz kilku pokoleń językoznawców,
w latach 1980-1981 Prodziekan WNH. 
 
Pan Profesor przez całe swoje życie był związany z naszym Uniwersytetem: najpierw jako student, potem pracownik naukowy i dydaktyczny — autor 130 publikacji, współtwórca monumentalnego dzieła Mały atlas gwar polskich, promotor wielu magisteriów i doktoratów. 
 
W naszej pamięci Pan Profesor pozostanie jako skrupulatny i dokładny uczony, a także człowiek wielkiego serca, kultury i szlachetności.
Requiescat in pace!

Dr hab. Janusz Bień, prof. KUL został powołany na członka oraz wiceprzewodniczącego Rady NAWA w kadencji 2021-2025

Z radością informujemy, że dr hab. Janusz Bień, kierownik Katedry Językoznawstwa Romańskiego, został powołany na członka oraz wiceprzewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w kadencji 2021-2025.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Zmiany w sposobie rozliczania faktur w ramach grantów dyscyplinowych

W związku z Zarządzeniem Rektora w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych z dnia 29 czerwca 2021 r. uległa zmianie procedura rozliczania faktur w ramach grantów dyscyplinowych.

 

Szczegóły w rozwinięciu.

Czytaj dalej...

Odznaczenia państwowe dla Pracowników Instytutu Językoznawstwa

Z radością informujemy, że w ostatnich dniach pracownicy Instytutu Językoznawstwa zostali uhonorowani następującymi odznaczeniami państwowymi:

 

Prof. Anna Bondaruk - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

Dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL - Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

Dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL - Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

Prof. Anna Malicka-Kleparska - Złotym Medalem za Długoletnią Służbę

Dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

Dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

 

Serdecznie gratulujemy!