Dr hab. Janusz Bień, prof. KUL dyrektorem Akademii Polonijnej KUL

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Janusz Bień, prof. KUL został powołany na dyrektora nowo powstałej Akademii Polonijnej KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 


SERVICE LEARNING

Service learning (nauka poprzez służbę) na KUL

 

Szczegółowe informacje


Culture and Cognition in Language 3

Zapraszamy do udziału w konferencji "Culture and Cognition in Language 3", która odbędzie się 27-28.04.2023 r.

 

Szczegóły


Pan Profesor Zenon Leszczyński (1931-2022)

 
Z głębokim żalem powiadamiamy, że w dniu 9 kwietnia 2022 roku
odszedł od nas Pan Profesor Zenon Leszczyński, wybitny znawca dialektów, badacz polszczyzny historycznej i współczesnej,
wieloletni Kierownik Katedry Języka Polskiego na naszym Wydziale,
Nauczyciel i Mistrz kilku pokoleń językoznawców,
w latach 1980-1981 Prodziekan WNH. 
 
Pan Profesor przez całe swoje życie był związany z naszym Uniwersytetem: najpierw jako student, potem pracownik naukowy i dydaktyczny — autor 130 publikacji, współtwórca monumentalnego dzieła Mały atlas gwar polskich, promotor wielu magisteriów i doktoratów. 
 
W naszej pamięci Pan Profesor pozostanie jako skrupulatny i dokładny uczony, a także człowiek wielkiego serca, kultury i szlachetności.
Requiescat in pace!

Dr hab. Janusz Bień, prof. KUL został powołany na członka oraz wiceprzewodniczącego Rady NAWA w kadencji 2021-2025

Z radością informujemy, że dr hab. Janusz Bień, kierownik Katedry Językoznawstwa Romańskiego, został powołany na członka oraz wiceprzewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w kadencji 2021-2025.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Zmiany w sposobie rozliczania faktur w ramach grantów dyscyplinowych

W związku z Zarządzeniem Rektora w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych z dnia 29 czerwca 2021 r. uległa zmianie procedura rozliczania faktur w ramach grantów dyscyplinowych.

 

Szczegóły w rozwinięciu.

Czytaj dalej...

Odznaczenia państwowe dla Pracowników Instytutu Językoznawstwa

Z radością informujemy, że w ostatnich dniach pracownicy Instytutu Językoznawstwa zostali uhonorowani następującymi odznaczeniami państwowymi:

 

Prof. Anna Bondaruk - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

Dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL - Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

Dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL - Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

Prof. Anna Malicka-Kleparska - Złotym Medalem za Długoletnią Służbę

Dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

Dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Dr Agnieszka Flor-Górecka powołana na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości

Z wielką przyjemnością informujemy, że dr Agnieszka Flor-Górecka z Katedry Języka Niderlandzkiego decyzją Ministra Sprawiedliwości została powołana na kolejną, czteroletnią kadencję na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości do przeprowadzania egzaminów na tłumacza przysięgłego.


Pani Doktor serdecznie gratulujemy!

 


Projekt Koła Naukowego Studentów Sinologii dofinansowy przez MEiN

Z radością informujemy, że Koło Naukowe Studentów Sinologii KUL otrzymało dofinansowanie na projekt „Porównanie systemów fonologicznych języka polskiego oraz współczesnego języka chińskiego”. Na planowane działania studenci zdobyli niemal 60 tys. zł w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki - „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

 

Młodzi sinolodzy przeprowadzą badania porównawcze systemu fonologicznego języka polskiego i chińskiego. Dotychczas te dwa systemy nie zostały opisane w literaturze, chociaż naukowcy podają różnice w poszczególnych fonemach, nie wskazują dokładnych opisów realizacji głosek, przez co wciąż nie wiadomo, jak dany fonem dokładnie brzmi i jak się go nauczyć. Lukę tę uzupełnią studenci KUL, którzy dokonają całościowej analizy na płaszczyźnie artykulacyjnej, wizualnej oraz akustycznej fonologii języka chińskiego w kontraście do języka polskiego, a następnie je opiszą i opracują materiały dydaktyczne.


Nagroda Prezesa PAN

Poniżej znajdą Państwo informacje o Nagrodzie Prezesa PAN 

 

Nagroda Prezesa PAN