dr hab. Janusz Bień został powołany na członka oraz wiceprzewodniczącego Rady NAWA w kadencji 2021-2025

Z radością informujemy, że dr hab. Janusz Bień, kierownik Katedry Językoznawstwa Romańskiego, został powołany na członka oraz wiceprzewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w kadencji 2021-2025.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Nagrody za najlepiej punktowane publikacje wydane od 1.12.2020 r. do 30.11.2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem nagród za najlepiej punktowane publikacje naukowe opublikowane od 1.12.2020 r. do 30.11.2021 r.

 

Zachęcamy do aplikowania zgodnie z warunkami konkursu.

Wnioski należy składać do sekretariatu IJ do 30 listopada br.

 

Regulamin nagród za najlepiej punktowane publikacje

Edytowalny formularz

 

 

 


Zmiany w sposobie rozliczania faktur w ramach grantów dyscyplinowych

W związku z Zarządzeniem Rektora w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych z dnia 29 czerwca 2021 r. uległa zmianie procedura rozliczania faktur w ramach grantów dyscyplinowych.

 

Szczegóły w rozwinięciu.

Czytaj dalej...

Odznaczenia państwowe dla Pracowników Instytutu Językoznawstwa

Z radością informujemy, że w ostatnich dniach pracownicy Instytutu Językoznawstwa zostali uhonorowani następującymi odznaczeniami państwowymi:

 

Prof. Anna Bondaruk - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

Dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL - Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

Dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL - Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

Prof. Anna Malicka-Kleparska - Złotym Medalem za Długoletnią Służbę

Dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

Dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

 

Serdecznie gratulujemy!

 


dr Agnieszka Flor-Górecka powołana na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości

Z wielką przyjemnością informujemy, że dr Agnieszka Flor-Górecka z Katedry Języka Niderlandzkiego decyzją Ministra Sprawiedliwości została powołana na kolejną, czteroletnią kadencję na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości do przeprowadzania egzaminów na tłumacza przysięgłego.


Pani Doktor serdecznie gratulujemy!

 


Projekt Koła Naukowego Studentów Sinologii dofinansowy przez MEiN

Z radością informujemy, że Koło Naukowe Studentów Sinologii KUL otrzymało dofinansowanie na projekt „Porównanie systemów fonologicznych języka polskiego oraz współczesnego języka chińskiego”. Na planowane działania studenci zdobyli niemal 60 tys. zł w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki - „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

 

Młodzi sinolodzy przeprowadzą badania porównawcze systemu fonologicznego języka polskiego i chińskiego. Dotychczas te dwa systemy nie zostały opisane w literaturze, chociaż naukowcy podają różnice w poszczególnych fonemach, nie wskazują dokładnych opisów realizacji głosek, przez co wciąż nie wiadomo, jak dany fonem dokładnie brzmi i jak się go nauczyć. Lukę tę uzupełnią studenci KUL, którzy dokonają całościowej analizy na płaszczyźnie artykulacyjnej, wizualnej oraz akustycznej fonologii języka chińskiego w kontraście do języka polskiego, a następnie je opiszą i opracują materiały dydaktyczne.


Nagroda Prezesa PAN

Poniżej znajdą Państwo informacje o Nagrodzie Prezesa PAN 

 

Nagroda Prezesa PAN


Obowiązek złożenia oświadczenia afiliacyjnego na potrzeby ewaluacji 2017-2021

Pracownicy KUL prowadzący działalność naukową oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej KUL są zobowiązani do złożenia oświadczeń upoważniających Uniwersytet do wykazania osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, o których mowa w art. 265 ust. 13 ustawy.

 

Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Formularz oświadczenia

Formularz wykazu osiągnięć naukowych

Czytaj dalej...

Subwencja na naukę na rok 2021

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajduje się infografika, która ułatwi Państwu orientację w źródłach

finansowania działań naukowych w 2021 roku

 

Subwencja na naukę na rok 2021