Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki

Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki powstała w 2014 roku z inicjatywy dr hab. Magdaleny Charzyńskiej-Wójcik, prof. KUL. Badania prowadzone przez Pracowników katedry koncentrują się wokół dwóch głównych nurtów, tj. historii języka angielskiego oraz przekładoznawstwa, niejednokrotnie łącząc je ze sobą. Ten drugi nurt dominuje w badaniach prowadzonych przez mgr Joannę Mirek i mgr. Romana Isopenko. Pozostali Pracownicy Katedry mocniejszy akcent w swych zainteresowaniach kładą na historię angielskiego (dr hab. Artur Bartnik), przyjmując często za punkt wyjścia do swoich badań teksty kultury i ich historyczne tłumaczenia na język angielski (dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL i dr Kinga Lis). Analizy przez nich prowadzone dotyczą nie tylko aspektów czysto językoznawczych (np. składnia, leksykon, ortografia), ale także paleografia (mgr Joanna Grzybowska), kontekst historyczno-społeczny i kulturowy, jako że tylko takie interdyscyplinarne spojrzenie na badane zagadnienie pozwala uznać zasadność uzyskanych wyników.

 

Autor: Jerzy Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2022, godz. 15:16 - Konrad Klimkowski