Aktualny profil naukowo-badawczy Katedry Psychologii Rozwojowej:

Człowiek w procesie rozwoju 

Tematyka szczegółowa:

1. Teoria rozwoju i metodologia badań nad rozwojem. Podejście procesualne. Analiza procesualna zapisów filmowych i danych pochodzących z wywiadów i kwestionariuszy (dr hab. E. Rzechowska, prof. KUL)

2. Transformacje rozwoju na płaszczyźnie zawodowej i pozazawodowej w okresie średniej dorosłości (dr hab. E. Rzechowska, prof. KUL)

3. Uwarunkowania kulturowo-religijne rozwoju młodego człowieka. Odbiór symboli religijnych przez młodzież u (dr hab. M. Tatala, prof. KUL)

4. Zasoby i perspektywy rozwoju w okresie młodej, wczesnej i średniej dorosłości. Rozwój religijności u młodzieży i dorosłych (dr hab. E. Rydz, prof. KUL)

 

Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019, godz. 00:40 - Bogumiła Krawiec