Konsultacje pracowników Katedry

Konsultacje

 

- semestr zimowy 2021/2022 -

 

 

dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL

środa: 14:10-15:50

C-440

e-mail: ebryd@kul.lublin.pl

 

dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL

czwartek: 10:50-12:30

C-440

e-mail: ewa.rzechowska@kul.pl

 

dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL

urlop naukowy

e-mail: maltat@kul.lublin.pl

 

dr Monika Dacka

środa: 12:30-14:10

C-439

e-mail: monikadacka@kul.lublin.pl

 

mgr Bogumiła Krawiec

wtorek: 12:30-14:10

C-440

e-mail: bogumilakrawiec@kul.lublin.pl

 

 

Konsultacje pracowników Katedry Psychologii Rozwojowej w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych ustalane i realizowane będą drogą elektroniczną.

 


Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2017/2018 w Katedrze Psychologii Rozwojowej rozpoczął się w 10-osobowym składzie: dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL; dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL; dr hab. Elżbieta Rydz, dr Monika Dacka, dr Anna Gucwa - pracownicy etatowi oraz doktoranci: mgr Małgorzata Charęzińska, mgr Aleksandra Duda, mgr Weronika Gigilewicz, mgr Anna Krakowiak, mgr Bogumiła Krawiec.


Śródroczne Seminarium PSPRC

 

W dniach 20-21 lutego 2017 odbyło się Śródroczne Seminarium PSPRC zorganizowane przez Katedrę Psychologii Rozwojowej w obiektach KUL.

 

Składało się ono z części formalnej (zebrania Zarządu) oraz naukowej, na której dyskutowano nad referatami zaprezentowanymi przez środowisko akademickie Lublina (KUL, UMCS).

 

Poruszane tematy:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku
  2. Sympozjum Naukowe „Drogi życia człowieka”:

prof. C. Walesa: Żarliwość religijności 

mgr M. Charęzińska: Metody do badania i oceny teorii umysłu

mgr B. Krawiec, mgr W. Gigilewicz: Transparencja w relacjach interpersonalnych młodych dorosłych

mgr A. Gucwa: Motywacje kobiet i mężczyzn w wieku średnim w kontekście zaangażowań rodzinno-zawodowych

mgr M. Dacka: Kształtowanie się poczucia jakości życia kobiet i mężczyzn w wieku średnim


Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

 

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka zrzesza osoby zajmujące się naukowo i praktycznie zagadnieniami rozwoju człowieka. Zadaniem stowarzyszenia jest tworzenie środowiska dla dyskursu dotyczącego tematów podejmowanych w pracowniach naukowców oraz rozstrzyganych praktycznie w kontaktach z jednostkami i instytucjami.

 

Miło na poinformować, iż członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka w latach 2015-2019 jest wieloletni pracownik Katedry Psychologii Rozwojowej KUL dr hab. Elżbieta Rydz.

 

                                                                                        

Zarząd 2015-2019

prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – prezes

 

dr hab. Dorota Czyżowska, UJ – wiceprezes

dr hab. Jan Ciecuch, prof. UKSW – wiceprezes

dr hab. Ewa Gurba, UJ – skarbnik

mgr Magdalena Kosno, UJ – sekretarz

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM – redaktor biuletynu

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW

dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS

dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWR

dr hab. Dorota Kubicka, UJ

dr hab. Elżbieta Rydz, KUL

dr Magdalena Grabowska, UKW