Historia Katedry Psychologii Rozwojowej

Historia Katedry

Katedra Psychologii Rozwojowej, mimo że istniała zaraz po wojnie, dopiero w 1987 roku otrzymała kierownika. Był nim dr hab. Czesław Walesa, który pełnił tę funkcję do roku 2006.Od roku akademickiego 2006/2007, po przejściu na emeryturę profesora Czesława Walesy, funkcję kuratora Katedry Psychologii Rozwojowej objął prof. dr hab. Piotr Francuz.

Obecnie, kierownikiem Katedry jest dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL, która przejęła tę funkcję w styczniu 2009 roku.

 

Prof. dr hab. Czesław Walesa

Był pierwszym Kierownikiem Katedry Psychologii Rozwojowej (1987-2006)

Zainicjował szereg oryginalnych badań, m.in.:

-  badania nad  tematyka rozwoju religijnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Rezultatem Jego wieloletniej pracy jest książka

Rozwój religijności człowieka. T. I: Dziecko (Lublin, 2005).

- badania nad rozwojem Decyzji Życiowo Doniosłych

- badania nad rozwojem poznawczym dziecka

Jubileusz pracy i pożegnanie prof. Walesy - Galeria

Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020, godz. 18:38 - Bogumiła Krawiec